Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 445 446 447 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
Hegedüs GézaAz európai gondolkodás évezredei1992Trezor 1 példány
szöveg Arturo Arsuffi [!Arzuffi]Az európai hegységek állatvilága2004Alexandra 2 példány
[ford. és ... kieg. Kovács Attila]Az európai integrációtények és adatok2000Europa Inst. Budapest 3 példány
Bóka ÉvaAz európai integrációelméletek történelmi perspektívában2008Corvina 2 példány
szerk. Fazekas JuditAz európai integráció alapszerződéseia Római, a Maastrichti és az Amszterdami Szerződések : hatályos és összehasonlító szöveg2000KJK-Kerszöv 2 példány
szerk. Számadó TamásAz európai integráció alapszerződéseiválogatás2003HVG-ORAC 1 példány
szerk. Fazekas JuditAz európai integráció alapszerződései 2.a Római, a Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai Szerződések : hatályos és összehasonlító szöveg2002KJK-Kerszöv 2 példány
Zsúgyel JánosAz európai integráció és intézményeinek története2000Bíbor K. 1 példány
Palánkai TiborAz európai integráció gazdaságtana1996, cop.1995Aula 1 példány
Palánkai TiborAz európai integráció gazdaságtana1999Aula 1 példány
Palánkai TiborAz európai integráció gazdaságtana2004Aula 1 példány
Lambertné Katona MónikaAz európai integráció kihívásai Zala megye munkaerőpiacán 1 példány
J. Nagy LászlóAz európai integráció politikai története2003Maxim 1 példány
Lengyel György, Nagy Beáta (szerk.)Az európai integráció társadalmi feltételei és hatásaiszociológiai tanulmányok2000Aula 2 példány
Horváth JenőAz európai integráció története napról napra, 1945-2000kronológia2001Osiris 2 példány
Horváth JenőAz európai integráció története napról napra, 1945-2002kronológia2003Osiris 1 példány
Babits MihályAz európai irodalom olvasókönyvetöredék és vázlat1978Magvető 3 példány
Babits MihályAz európai irodalom története1991Auktor 2 példány
Babits MihályAz európai irodalom története[1993]Auktor 2 példány
Babits MihályAz európai irodalom története[1997]Auktor 1 példány
Babits MihályAz európai irodalom története[1998]Merényi 3 példány
Peter BrownAz európai kereszténység kialakulása200-1000.cop. 1999Atlantisz 2 példány
[írták Pécsi Kálmán et al.]Az európai KGST-országok gazdasága1984Kossuth 1 példány
Kosáry DomokosAz európai kis államok fejlődési típusaiAkadémiai székfoglaló, 1986. április 17.1990Akad. K. 2 példány
Miszlivetz FerencAz európai konstrukcióúj szuverén születik : régiók, határok, közterek és civil társadalom az átalakuló Európai Unióban2005Savaria Univ. Press 1 példány
Pereházy KárolyAz európai kovácsoltvas-művesség története1984Képzőműv. Alap 3 példány
Pereházy KárolyAz európai kovácsoltvas-művesség története20066B Építész BT 1 példány
Ludwig Polzer-HoditzAz európai közép misztériumavilágtörténelmi sorselmélkedés Rudolf Steiner két fejtegetésével és tíz képpel2006Ita Wegman Alapítvány 1 példány
Berényi SándorAz európai közigazgatási rendszerek intézményeiautonómiák és önkormányzatok2003Rejtjel 2 példány
[Berke Barna et al.]Az Európai Közösség kereskedelmi joga1998Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
[szerzők Berke Barna et al.]Az Európai Közösség kereskedelmi joga2001KJK-Kerszöv 2 példány
Giannantonio BenacchioAz Európai Közösség magánjogapolgári jog, kereskedelmi jog2003Osiris 2 példány
Molnár MargitAz Európai közösség szociális jogalkotása1996JPTE 1 példány
Borbély SzilviaAz Európai Közösség társadalompolitikájának újabb trendjeifelkészülés az egységes piac viszonyaira1992SZGTI 1 példány
Winkler GusztávAz európai kultúrkör hadművészete a kezdetektől a magyar honfoglalásig1993Sygnatura 4 példány
Hamza GáborAz európai magánjog fejlődésea modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján2002Nemz. Tankvk. 1 példány
Hamza Gábor, Földi AndrásAz európai magánjog fejlődésének főbb útjai1998Savaria Univ. Press 2 példány
készítette .... Möller JánosAz európai manufaktúrák' és fábrikák mesterség miveik1984ÁKV 1 példány
szerk. Balázs Péter és Marc MaresceauAz Európai Megállapodás végrehajtásának jogi és elméleti kérdései1995OMIKK 1 példány
írta Arany Edit, Kaibinger TamásAz európai minimálbérek alkalmazásamit kell tudnia a kötelezően alkalmazandó uniós minimálbérekről a személyszállítóknak és az árufuvarozóknak?[2019]Új Média Kft. 2 példány
összeáll. Grüll TiborAz európai művelődés története : szöveggyűjtemény az I. kötethez : ókor, középkor, reneszánsz, reformáció : [a középiskolák 11-12. osztálya számára]cop. 1999Corvina Kiadó Vállalat 1 példány
Jonathan DewaldAz európai nemesség, 1400-1800cop.2002Pannonica 1 példány
Kalevi WiikAz európai népek eredetecop. 2008Nap 1 példány
[szerk. és a bev. tanulmányt írta Kovács István]Az európai népi demokráciák alkotmányai1985 2 példány
Borsi EmilAz európai népi demokratikus forradalmak1975Kossuth 1 példány
Grover S. KrantzAz európai nyelvek földrajzi kialakulása2000Magánkiad. 1 példány
Schultheisz EmilAz európai orvosi oktatás történetébőlstúdiumok a középkorban és koraújkorban2003Mati 1 példány
Antall JózsefAz európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei1981Corvina 1 példány
Mádl FerencAz európai örökség útjainbeszédek, előadások, tanulmányok, interjúk 1990-19941995Athenaeum 1 példány
Horváth Zoltán, Tar GáborAz Európai Parlament2004Földkör 3 példány
Mohay ÁgostonAz Európai Parlament a Bíróság előttaz Európai Unió Bírósága gyakorlatának hatása az Európai Parlament intézményi pozíciójáracop. 2012PTE ÁJK Európa Központ 1 példány
Horváth ZoltánAz Európai Parlament együttdöntési szerepe2004Földkör 1 példány
Vastagh PálAz Európai Parlament és Magyarország2004EUKK 1 példány
Pánczél EtaAz Európai Parlament története és jelenlegi helyzete2002RTF 1 példány
Hülvely IstvánAz európai pártok fejlődésének története[felsőoktatási tankönyv]1997Villányi Úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány 1 példány
[szerk. Bassa Endre]Az Európai Szakszervezeti Szövetség1991Széphalom Kvműhely 1 példány
[fotó] Keiichi TaharaAz európai szecessziócop. 2001Glória 1 példány
[szerk. Ruff Mihály]Az európai szociáldemokrácia nemzetközi politikájaműhelytanulmányok1986MSZMP KB TTI 1 példány
szerk. Gyulavári TamásAz Európai Szociális Alap és Magyarország2002Foglalkoztatáspol. és Munkaügyi Min. 1 példány
[írta Pécsi Kálmán et al.]Az európai szocialista országok gazdasága1975Kossuth 1 példány
Benedek Endréné, Dudás GyulaAz európai szocialista országok gazdaságföldrajzaegyetemi tankönyv1989Tankvk. 1 példány
Illés LajosnéAz európai szocialista országok közoktatásügye a második világháború után1985Bp. : Tankvk. 2 példány
V. Gordon ChildeAz európai társadalom őstörténete1962Gondolat 2 példány
szöveg Arturo ArzuffiAz európai tavak és folyók állatvilága2004Alexandra 2 példány
szöveg Arturo ArzuffiAz európai tengerek állatvilága2004Alexandra 3 példány
Probáld Ferenc, Sárfalvi Béla, Szegedi NándorAz európai tőkés országok gazdaságföldrajzaEgyetemi tankönyv1984Tankvk. 1 példány
Zemplényi FerencAz európai udvari kultúra és a magyar irodalom1998Universitas 6 példány
Nagy AngelikaAz Európai Unió1999Eötvös J. Kvk. 2 példány
Koreny Ágnes, Csákó Beáta, Kas Nóra.Az Európai Uniótájékoztatási segédlet2000MKE 1 példány
Losoncz MiklósAz Európai UnióRómától Budapestig2001Tri-Mester 1 példány
[Bernek Ágnes et al.]Az Európai Unió2003Cartographia 3 példány
Schmotzer Zsolt, Kremeny SándorAz Európai Unióa felső tagozatos osztályfőnöki, történelem és földrajzórák kiegészítő anyaga2006Pro Novo 3 példány
Losoncz MiklósAz Európai UnióRómától Budapestig2011TRI-Mester 1 példány
Garai KatalinAz Európai Unió[a középiskolák 11-12. osztálya számára]cop. 1999Corvina 2 példány
[szerk. Lenotti Sándorné]Az Európai Unió a számok tükrében1996KSH 1 példány
szerk. Simon ZoltánAz Európai Unió a világbanuniós külkapcsolatok a 21. században2017L'Harmattan 1 példány
Kiss ÉvaAz Európai Unió a XXI. század elején2005Akad. K. 1 példány
Botos Katalin, Kőrösi IstvánAz Európai Unió a XXI. század elején2007Szt. István Társ. 1 példány
szerk. Őry TamásAz Európai Unió adójoga2003Osiris 2 példány
Erdős Gabriella, Földes Balázs, Őry TamásAz Európai Unió adójoga2013Complex 1 példány
Vissi AndrásAz Európai Unió agrárrendszerének működése egy osztrák családi gazdaság példáján2002BDF Európa-tanulmányok Közp. 1 példány
... összeáll. és szerk., a szinopszist kész. Szalayné Sándor ErzsébetAz Európai Unió alapdokumentumai - 2010a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a korábbi szöveggel egybeszerkesztett alapító szerződések, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája2010PTE ÁJK Európa Központ 3 példány
[szerző Magyar Péter]Az Európai Unió alkotmánya2004Saldo 1 példány
Horváth Zoltán, Ódor BálintAz Európai Unió alkotmányami és hogyan változik az Alkotmányszerződés hatására?2005HVG-ORAC 1 példány
[összeáll. BKÁE Kisvállalkozás-fejlesztési Központ]Az Európai Unió címszavakbaniránytű kis- és középvállalkozóknak2002Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 1 példány
Türke András IstvánAz Európai Unió első afrikai misszióinak és hadműveleteinek geopolitikájacop. 2015IDResearch Kft. 1 példány
Nagy MiladaAz Európai Unió és a Kelet-Mediterráneumkihívások és válaszok2015Aposztróf K. 1 példány
[írta Forgács András és Loboda Zoltán]Az Európai Unió és az oktatás2003Press Publica 3 példány
Kacsirek LászlóAz Európai Unió és Magyarország csatlakozásaoktatási háttéranyagcop. 1999KIT Képzőműv. K. 1 példány
szerk. Forgács Imre, Inotai András, Wéber AttilaAz Európai Unió évkönyve 1997-19981999DHV Magyarország 1 példány
szerk. Forgács Imre, Inotai András, Wéber AttilaAz Európai Unió évkönyve 1999-20002000DHV Magyarország 1 példány
[szerk. Forgács Imre, Inotai András, Wéber Attila[Az Európai Unió évkönyve 20012002Osiris 1 példány
írta Kelemen LászlóAz Európai Unió forgalmiadó-rendszere2005Press Publica 1 példány
Garrett Nagle és Kris SpencerAz Európai Unió földrajza regionális és gazdasági megközelítésbencop. 1999Holnap 4 példány
szerk. Muráth FerencnéAz Európai Unió gazdaság- és társadalompolitikájárólválogatott tanulmányok1999JPTE Európa Közp. 2 példány
[szerk. Marján Attila]Az Európai Unió gazdaságaminden, amit az EU gazdasági és pénzügyi politikáiról tudni kell2005HVG Kiadói Rt. 1 példány
[szerk. Marján Attila]Az Európai Unió gazdaságaminden, amit az EU gazdasági és pénzügyi politikáiról tudni kell2006HVG Könyvek 1 példány
Nagy Csongor IstvánAz Európai Unió gazdasági joga globális kontextusban2016HVG-ORAC 1 példány
írta Hernádi EleonóraAz Európai Unió intézményei[2002]Press Publica 10 példány
[szerzők Várnay Ernő, Papp Mónika]Az Európai Unió joga2002KJK-Kerszöv 3 példány

1 2 3 ... < 445 446 447 > ... 1684 1685 1686

Index