Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 42 43 44 > ... 1551 1552 1553

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
A szocializmus időszerű kérdéseia társadalmi fejlődés elméleti és gyakorlati kérdései a testvérpártok kongresszusainak dokumentumaiban : a szocialista országok pártmunkásainak és tudósainak értekezlete : Szófia, 1976. december 15-17.1977Kossuth 1 példány
[szerk. Nyirő Lajos]A szocializmus irodalmatanulmányok az irodalom szocialista elméletéről1966Gondolat 1 példány
[szerk. biz. vez. Berei Andor]A szocializmus politikai gazdaságtanatankönyv1979Kossuth 1 példány
[szerk. D. K. Trifonov, L. D. Sirokorad]A szocializmus politikai gazdaságtanának története1975Kossuth 1 példány
[szerk. D. A. Kerimov, Lakos Sándor]A szocializmus politikai rendszereaz 1977. január 17-20. között Budapesten tartott elméleti konferencia anyaga1980Kossuth 1 példány
[készült az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézete kabinetjének anyaggyűjtése alapján]A szocializmus útjána népi demokratikus átalakulás és a szocializmus építésének kronológiája : 1944. szeptember - 1980. április1982Akad. K. 1 példány
[összeáll. és szerk. Kulcsár Kálmán]A szociológia ágazatai1975Kossuth 2 példány
szerk. Felkai GáborA szociológia kialakulásatanulmányok : [felsőoktatási tankönyv]1999Új Mandátum 2 példány
[szerk. Balog Iván et al.]A szociológia szemüvegén keresztültanulmányok Feleky Gábor 60. születésnapjára2012Belvedere Meridionale 1 példány
[összeáll. és a tanulmányokat vál. Cseh-Szombathy László, Ferge Zsuzsa]A szociológiai felvétel módszerei1968Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
[összeáll. és a tanulmányokat vál. Cseh-Szombathy László, Ferge Zsuzsa]A szociológiai felvétel módszerei1975Közgazd. és Jogi Kvk. 2 példány
[ford. Tóth Andrea]A Szoga fivérek krónikája2005Szenzár 1 példány
[szerk. A. Jászó Anna, Aczél Petra]A szóképek és a szónoki beszéd"a retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a hatodik országos Kossuth-szónokverseny beszédei2005Trezor 1 példány
[szerk. Köves István]A szókimondás évadaválogatás a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjainak műveiből1988 [!1989]Krúdy Gyula Irodalmi Kör 1 példány
[... összeállításában részt vettek Kubulei Tibor et al.]A szolgálati kutyák tenyésztése2010Bába 1 példány
[kiad. a] Központi Statisztikai HivatalA szolgáltatások szerepe a népgazdaságban, 1960-19701971SKV 1 példány
forgatókönyv Susannah GrantA szólista [DVD]2010Select 86 Bt. 1 példány
A szombathelyi egyházmegye zsinati törvénykönyve (statuta dioecesana)kihirdetve az 1927. évi október 4-8. napjain tartott zsinaton1927Martineum Ny. 1 példány
A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa2006Szombathelyi Egyházmegyei Kvt. 1 példány
[vál. Valkay Sarolta]A szomorú kávéház balladájaamerikai kisregények1968Európa 3 példány
[szerk. A. Jászó Anna, Aczél Petra]A szónoki beszéd kidolgozása"a retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és az ötödik országos Kossuth- szónokverseny beszédei2004Trezor 1 példány
[szerk. A. Jászó Anna, L. Aczél Petra]A szónoki beszéd részei és a beszédfajták"A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai, a második országos Kossuth-szónokverseny beszédei, elemzések és retorikai gyakorlatok2001Trezor 1 példány
szerk. Nagy ÉvaA szorgos és a restcsattanós magyar népmesékcop. 2012Gulliver 1 példány
szerk. Kovács Árpád, Nagy IstvánA szótól a szövegig és tovább...tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből1999Argumentum 1 példány
A Szovejetunió gazdasági fejlődése (számokban)1963Kossuth Könyvkiadó 1 példány
A szovjet - magyar barátság dokumentumaa magyar kormány- és pártküldöttség útja a Szovjetunióban 1957. március 20-31. : beszédek, nyilatkozatok1957Kossuth 1 példány
[rend. és a katalógust összeáll. Szemen Georgievics Ivenszkij, Bélley Pál]A szovjet ex libris, 1917-1967az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 1967. november1967Országos Széchényi Könyvtár 1 példány
[szerk. biz. Gombár József, Gyertyán Ervin et al.]A szovjet film hat évtizede1977Mokép 1 példány
szerk. Kozocsa Sándor, Radó GyörgyA szovjet irodalmának magyar bibliográfiája 19501952Közoktatásügyi Kiadóváll. 1 példány
[szerk. és bev. Héra Zoltán]A szovjet írók harmadik kongresszusa1959Gondolat 1 példány
[Hidas Antal és Szergej Kirjanov vál. ...]A szovjet költészet antológiája1952Új Magyar Könyvkiadó 1 példány
szerk. Kozocsa Sándor és Radó GyörgyA szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája 1944-ig1956Művelt Nép Kiadó 1 példány
szerk. Kozocsa Sándor, Radó GyörgyA szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája, 1945-19491950Magyar - Szovjet Társaság 1 példány
szerk. Kozocsa Sándor, Radó GyörgyA szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája, 19511953Művelt Nép 1 példány
szerk. Kozocsa Sándor, Radó GyörgyA szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája, 19531955Művelt Nép 1 példány
összeáll., magy. és jegyz. Vág OttóA szovjet pedagógia teoretikusai, 1917-19451975Tankvk. 2 példány
A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének alkotmánya (alaptörvénye)elfogadta az SZSZKSZ Legfelsőbb Tanácsának soron kívüli, hetedik ülésszak 1977. október 7-én1977Kossuth 1 példány
[ford. Nyilas Vera]A szovjetellenesség az antikommunizmus fő fegyvere1979Kossuth 1 példány
[főszerk. M. P. Kim]A Szovjetunió a kommunizmus építésének útján1959-19701972Kossuth 1 példány
A W. Churchill-lel és C. Attleevel folytatott üzenetváltás, 1941. július - 1945. november 1 példány
Az F. Roosevelttel és H. Trumannel folytatott üzenetváltás, 1941. augusztus - 1945. december 1 példány
[szerk. V. Kac, P. Krilov]A Szovjetunió és az Egyesült Államok gazdasági versenyeaz amerikai polgári közgazdászok nézeteinek bírálata1960Kossuth 1 példány
1924-19301954 1 példány
1898-1924 1 példány
1930-1954 1 példány
[... szerzői ... B. N. Ponomarjov et al.]A Szovjetunió Kommunista Pártjának története1972Kossuth 1 példány
[írta G. Anohin et al.]A Szovjetunió népei1967Bp. : Kossuth 1 példány
[közread. a] ... Központi Statisztikai HivatalA Szovjetunió népgazdaságának 60 évejubileumi statisztikai évkönyv1979Statisztikai Kiadó Vállalat 1 példány
[szerk. Sarapov G. V.]A Szovjetunió szakszervezeteinek történeterövidített változat1982Népszava 1 példány
[szerk. biz. vez. N. E. Noszov]A legrégibb időktől a Nagy Októberi Szocialista Forradalomig 2 példány
[szerk. Mitru Ibolya]A Szovjetunió története1967FSZEK 1 példány
[szerk. biz. vez. A. M Szamszonov]A Nagy Októberi Szocialista Forradalomtól napjainkig 2 példány
Csaba László [et al.]A Szovjetunió vége?szakértői gyorsjelentés1991M. Ruszisztikai Int. 1 példány
szerk. Lőrincz András, Barócsi ZoltánA szőlő metszése és zöldmunkáicop. 2010Mezőgazda 1 példány
szerk. Klenczner AndrásnéA szőlőművelés gépi technológiája1981Mezőgazd. Kvk. 1 példány
[írták] Göblös Gábor [et al.]A szőlőtermelés és -feldolgozás üzem- és munkaszervezéseMezőgazd. Kvk. 1 példány
[összeáll. Szabó Istvánné Nagy Magdolna]A szövegalkotás műfajai[kézikönyv az általános iskola ötödik osztályától az érettségiig][2004]Item 2 példány
Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László szerk.A szövegtani kutatás általános kérdései2000JGYF K. 1 példány
[szerk. Krausz Tamás]A sztálinizmus hétköznapjaitanulmányok és dokumentumok a Sztálin-korszak történetéből : [felsőoktatási tankönyv]2003Nemz. Tankvk. 1 példány
szerk. Utasi ÁgnesA szubjektív életminőség forrásaibiztonság és kapcsolatok2006MTA PTI 1 példány
Louis van Kessel és Sárvári György szerk.A szupervízió koncepcionális kérdései1996Supervisio Hungarica 1 példány
[szerk. Gombár Csaba et al.]A szuverenitás káprázata1996Korridor 3 példány
szerk. Gáti István, László JánosA szülészet és nőgyógyászat időszerű kérdései1987Medicina 1 példány
[ford. Márton Andrea]A szülinapi meglepetés2009Egmont-Hungary 3 példány
[szerk. Bíró László]A szülőföld emlékezete1994[Zalaegerszeg] : Zala M. Önkormányzata 2 példány
[szerk. Mohás Lívia]A szülői mesterség1982Minerva 6 példány
[vál., ford. és a jegyzeteket írta Buda Ferenc]A szürke héjaKirgiz népmesék1988Bp. : Európa 1 példány
bev., a szövegeket vál. Bajomi Lázár EndreA szürrealizmusszemelvénygűjtemény1968Gondolat 4 példány
[vál., az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta Tótfalusi István]A szűz és az egyszarvúmai angol költők1983Európa 3 példány
vál., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Waczulik MargitA táguló világ magyarországi hírmondóiXV-XVII. század1984 [!1985]Gondolat 3 példány
szerk. Ilyés Zoltán, Keményfi RóbertA táj megértése felétanulmányok a 75 éves Pinczés Zoltán professzor tiszteletére2001DE Néprajzi Tansz. 1 példány
[szerk., bev. és jegyz. Jávorszky Béla]A táj változásaifinnországi modern költők antológiája1980Magvető 2 példány
szerk. Stefanovits Pál, Michéli ErikaA talajok jelentősége a 21. században2005MTA Társkut. Közp. 1 példány
[ford. Török Irén]A tálalás művészete - Dr. Oetker1998Grafo 1 példány
[ford. Török Irén]A tálalás művészete - Dr. Oetker1998Grafo 1 példány
[vál. és a kötetet összeáll. Kőrössi P. József]A talált pénzmagyar írók novellái a pénzről1999Palatinus-Könyvek Kft. 1 példány
[vál. Nikodémusz Elli]A talizmánszovjet írók új elbeszélései1964Bp. : Európa 1 példány
az eredeti Talmud szöveg alapján [összeáll.] Molnár ErnőA Talmud könyvei1989Ikva 1 példány
az eredeti Talmud szöveg alapján [összeáll.] Molnár ErnőA Talmud könyvei1997Paginarum 1 példány
[... összeáll., az utószót és a mesemagyarázót írta Voigt Vilmos]A táltos kanca és a libapásztorlányhíres magyar mesemondók meséi1989Móra 6 példány
[vál., bev. és összeáll. Major István]A tamil irodalom kistükre1978Bp. : Európa 2 példány
[szerk.] Ritoókné Ádám MagdaA tanácsadás pszichológiájaszöveggyűjtemény1992Tankvk. 1 példány
[vál., szerk. és bev. Kővágó László]A Tanácsköztársaság és szomszédainktanulmányok1979Kossuth 1 példány
[... összegyűjt. és szerk. Komoróczy György et al.]A Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban 1919dokumentumgyűjtemény[1959]MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága 1 példány
[szerk. Bánhidi Tibor et al.]A Tanácsköztársaság Zala megyében1961MSZMP Zala Megyei Bizottsága 7 példány
[összeáll. a] Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatási FőosztályaA tanácsköztársaságtól napjainkig1919-19691969KSH Adatgyűjtéskoordináló Főosztály 1 példány
[összeáll. Albrecht László]A tanácsok szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályok1963Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1 példány
[szerk. Kovács Tibor]A tanácsrendszer negyedszázadatanulmányok1976Nyomtatványellátó Váll. 1 példány
[összeáll. és szerk. B. Fábri Magda]A tanár úrVámos László - emlékkönyv1997Gemini Budapest 1 példány
[szerk. Katona András et al.]A tanári mesterség gyakorlatatanárképzés és tudomány : Országos Módszertani és Tudományos Konferencia az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar rendezésében, Budapest, 2000. augusztus 31.-szeptember 1. : a plenáris előadások és válogatás a szekcióülések anyagaiból2003Nemz. Tankvk. 1 példány
szerk. Falus IvánA tanárrá válás folyamata2007Gondolat 1 példány
A tangókirály [hangdok.]Kalmár Pál énekel201229S Műhely 1 példány
"A tanítás az élet kapuja"tanulmányok az Országos Rabbiképző Intézet fennállásának 120. évfordulója alkalmából1999Universitas 1 példány
Klein Sándor és Soponyai DóraA tanulás szabadsága Magyarországonalternatív pedagógiai irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak2011Edge 2000 4 példány
[vál. és bev. Marton L. Magda]A tanulás szerepe az emberi észlelésben1975Gondolat 2 példány
Maria Eliza Dulama [et al.]A tanulási folyamat és a tanulási eredmények értékelése2008Presa Univ. Clujeana 1 példány
szerk. Tölgyszéky Papp Gyuláné, Ács ÁgnesA tanulási nehézségek kezelésekézikönyv a habilitációs programcsomaghoz2001Logopédia K. 1 példány
szerk. Petrikás ÁrpádA tanulói önkormányzat fejlesztésea tanulói önkormányzat fejlesztésének pedagógiai problémái1978Tankvk. 1 példány
[... összeáll. Hadházy Jenő]A tanulói személyiség megismerése1999Bessenyei 1 példány
A tanya36 hónapos kortól2008Alexandra 3 példány

1 2 3 ... < 42 43 44 > ... 1551 1552 1553

Index