Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 36 37 38 > ... 1551 1552 1553

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
szerk. Jonathan WilliamsA pénz története1999Novella 1 példány
Franz Kafka regényéből a forgatókönyvet írta Harold PinterA per [DVD]cop. 1993Jupiter Film Kft. 1 példány
A per: Nagy Imre és társai 1958, 1989szerk. Dornbach Alajos [et al.] ; [közread. a] 1956-os Intézet, Nagy Imre Alapítvány20081956-os Intézet 1 példány
szerk. Kerekes Amália, Peter Plener és Teller KatalinA perem felőlemergenciák és médiakonfigurációk, 1900/20002006Gondolat 1 példány
[vál., szerk. a bevezetést és a jegyzeteket írta Szőke Annamária]A performance-művészetcop. 2000Budapest : Artpool : Balassi : Tartóshullám 1 példány
szerk. Kanalas Imre és Kiss AttilaA perifériaképződés típusai és megjelenési formái Magyarországon2006MTA RKK ATI 1 példány
szerk. Gábor Kálmán, Veres ValérA perifériáról a centrumbaaz erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után2005Belvedere Meridionale 1 példány
[szerk. ... Héjjas Pál, Horváth M. Ferenc]A Pest Megyei Levéltár2004Pest M. Lvt. 1 példány
[... szerzé egy pesti arszlán]A pesti művelt társalgó1986Magvető 1 példány
szerk. Gyáni Gábor és Pajkossy GáborA pesti polgártanulmányok Vörös Károly emlékérecop. 1999Csokonai 1 példány
[írta Baán István et al.]A péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén2008Vigilia 1 példány
[szerk. Vargha Balázs]A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve1959Révai Ny. 1 példány
[szerk. Baróti Dezső]A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve[1962]Képzőműv. Alap 1 példány
[szerk. Baróti Dezső]A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve1962Képzőműv. Alap 1 példány
[szerk. Baróti Dezső]A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve[1967]Múz. Ismeretterj. Közp. 1 példány
[szerk. Baróti Dezső]A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve[1967]Múz. Ismeretterj. Közp. 1 példány
[szerk. V. Nyilassy Vilma]A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve1973NPI 1 példány
[... szerk. Botka Ferenc]A Petőfi Irodalmi Múzeum évtizedeidokumentumok, írások, vallomások2000PIM KIK 1 példány
[szerk., a dokumentumokat összeáll. és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János]Két közgazdasági vita1989 1 példány
[szerk., a dokumentumokat összeáll., és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János]Filozófusvita1989 1 példány
Történészvita1990 2 példány
Partizántalálkozó - Sajtóvita1991 1 példány
[szerk., a bevezetést és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András]Gazdasági vezetés19941956-os Int. 1 példány
Pedagógusvita1992 1 példány
[szerk., a dokumentumokat összeáll. és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Ember Mária, Bohó Róbert]Iparművészvita1994 1 példány
[szerkbiz. Urbán Miklósné et al.]A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 50 éve, 1949-1999emlékkönyv2000Petőfi S. Vár. Kvt. 1 példány
[szerzők Balla Ignác et al.]A Petőfi Társaság lírai anthológiájacop. 1927Singer és Wolfner 1 példány
A PHP, a MySQL és az Apache használata [elektronikus dok.]cop. 2003Panem 1 példány
[szerk. Miczek György]A Pilis és a Visegrádi-hegység1991Bp. : Sport 1 példány
A Pilis és a Visegrádi-hegységturistaatlasz és útikönyv : 9 település utcaneves térképe, településismertetők, túraleírások2000Cartographia 1 példány
készítette és kiad. Kartográfiai VállalatA Pilis turistatérképe [Kart. dok.]1985-1986Kartográfiai Vállalat 1 példány
[összeáll. Dobos László]A pillangó álmaa régi Kína bölcsessége1992Helikon 1 példány
a forgatókönyvet írta és rendezte Philippe MuyA pillangó [DVD]a szeretet postása[2004]Best Hollywood 1 példány
[... szerk. Pál Dániel Levente]A pillangók nyelveXX. századi galego próza2010PRAE.HU 1 példány
szerk. Bányai LászlóA pillangós virágú szálastakarmány-növények termesztése1983Mezőgazd. Kvk. 2 példány
Rachel Elliot ötlete alapjánA pizsamaparti[h2o]2010Egmont-Hungary 3 példány
[ford., szerk. Markwarth Zsófia]A pizsamaparti[mesekönyv]2012Egmont-Hungary 3 példány
szerk. Demeter GyörgyA pneumatika ipari alkalmazása1972Műszaki Kvk. 1 példány
[vál. Ferenczné Árkos Ilona]A pokolba tartó vonattudományos-fantasztikus novellák1970Gondolat 1 példány
szerk. Illyefalvi Rákosi Zoltán, Mileji Salamon János, Kratofil ezsőA polgári iskolai tanárok évkönyve[1938]Szegedi Uj Nemzedék Lapvállalat Rt. 1 példány
szerk. Mileji Salamon János, Illyefalvi Rákosi ZoltánA polgári iskolai tanárok évkönyve[1943]Kir. M. Egyetemi Ny. 1 példány
[szerk. Kovács Tibor]A polgári kormányzás négy éve2002Budapest Business Klub 2 példány
[kiad. ... a Fidesz Országos Elnöksége]A polgári Magyarországérta Fidesz - Magyar Polgári Párt vitairata1996Fidesz Orsz. Elnöksége 2 példány
összeáll. Kengyel MiklósA polgári peres eljárás kézikönyveáltalános szabályok, első fokú eljárás, perorvoslatok1995Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
közzéteszi az IgazságügyminisztériumA polgári perrandtartásról szóló 1952. évi 3. törvénynek ... módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege és az azzal kapcsolatos polgári eljárási jogi szabályok1961Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
közzéteszi az IgazságügyminisztériumA polgári perrendtartása polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 3. törvénynek az 1954. évi 6. törvénnyel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege és az azzal kapcsolatos polgári eljárási jogi szabályok1954Jogi K. 1 példány
A polgári perrendtartás2007Complex 1 példány
[a bevezető szövegeket írta és szerk. Bujdosó Emma]A polgári társadalmak születése és működése1994Alternatív Közgazd. Gimn. Alapítvány 2 példány
[a szerkesztésért felelős Csizner Ildikó]A Polgári törvénykönyv[2002]KJK-Kerszöv 1 példány
[szerk. Szilner György]A Polgári törvénykönyvaz 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2006. augusztus 24.2006Novissima K. 2 példány
A Polgári Törvénykönyv[2009]Complex 2 példány
szerk. Szabad GyörgyA polgárosodás útjántanulmányok Magyarország társadalmának átrétegződéséhez a polgári átalakulás korában1990Tankvk. 1 példány
szerk. Kaposi ZoltánA polgárosodó Nagykanizsa a 19. század második felébena polgárosodó Nagykanizsa a 19. század végén című, 2006 tavaszán megrendezett konferencia előadásai2008Nagykanizsa M. Jogú Város Önkormányzata 5 példány
szerk. Pálné Kovács IlonaA politika új színtere a régió2009Pécs : Budapest : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Isk ; PTE BTK Pol. Tanul. Tansz. 1 példány
[összeáll., a lábjegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Tóth Eszter Zsófia]"A politikában és a szerelemben nincs mindig és nincs soha"Antall József útja a miniszterelnökségig 1932-1989 : dokumentumkötet : válogatás2015M. Napló 1 példány
A politikaelmélet története a XIX-XX. századbanszöveggyűjtemény2003Rejtjel 1 példány
[főszerk. Sipos Aladár]A politikai gazdaságtan kisszótára1981Kossuth 2 példány
[főszerk. Sipos Aladár]A politikai gazdaságtan kisszótára1984, cop. 1981Kossuth 2 példány
[szerk. Schmidt Péter]A politikai intézmények fejlesztési irányai1984MSZMP KB TTI 1 példány
[szerk. Tálas Péter]A politikai marketing csapdájában2006Mágustúdió 1 példány
[vál. és a bev. tanulmányt írta Ágh Attila]A politikai marxizmus az angolszász világban1988Kossuth 1 példány
szerk. Szabó Ildikó és Csákó MihályA politikai szocializációválogatás a francia nyelvterület szakirodalmából : [felsőoktatási tankönyv]1999Új Mandátum 2 példány
[szerk. Kéri László]A politikai szocializáció elméleti kérdései1987MSZMP KB TTI 1 példány
szerk. A. Gergely András, Bayer József, Kulcsár KálmánA politikatudomány arcaitanulmányok1999Akad. K. 1 példány
szerk. Robert E. Goodin, Hans-Dieter KlingemannA politikatudomány új kézikönyve2003Osiris 2 példány
szerk. Pogonyi Szabolcs, Bodnár M. István, Borbély GáborA politikum filozófiájaBence György-emlékkönyv2010Gondolat 1 példány
szerk. Jeszenszky Géza, Kapronczay Károly, Biernaczky SzilárdA politikus Antall József - az európai útontanulmányok, esszék, emlékezések a kortársaktól2006Mundus M. Egy. K. 1 példány
A pop legjobbjai [DVD]az MTV bemutatja 1 példány
A porondhárom színjáték1974NPI 1 példány
a bev. tanulmányt írta és a szemelvényeket vál. Pethő BertalanA posztmodern1996, cop. 1992Platon 2 példány
szerk. Bókay Antal [et al.]A posztmodern irodalomtudomány kialakulásaa posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig : szöveggyűjtemény2002Osiris 2 példány
szerk. Oláh AttilaA pozitív pszichológia világa2012Akad. K. 1 példány
[ford.] Asztalos EnikőA prérifarkas kalandjainavajo mesék2010Stúdium 1 példány
szerk. Kárpáti SándorA proletárdiktatúra államának történelmi tapasztalatai1984Akad. K. 1 példány
A protestántizmus Magyarországon1928Bethlen Gábor Szövetség 2 példány
... szerk. Görömbei AndrásA prózaíró Németh László2005Kossuth Egy. K. 1 példány
[szerk. A. Jászó Anna, Aczél Petra]A prózaritmus és a szónoki beszéd"a retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a hetedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei2006Trezor 1 példány
[vál., bev. és összefoglaló szöveg Váriné Szilágyi Ibolya]A pszichikum és a tevékenység a mai szovjet pszichológiában1974Gondolat 1 példány
vál., bev. tanulmány és összekötő szöveg Buda BélaA pszichoanalízis és modern irányzatai1971Gondolat 1 példány
szerk. Vikár András, Sáfrán ZsófiaA pszichodráma csoportválogatás a hazai szakirodalomból1999Animula 1 példány
szerk. Zseni AnnamáriaA pszichodráma és korunk tükröződéseicop. 2007Medicina 1 példány
szerk. Erdélyi IldikóA pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása1987Akad. K. 2 példány
szerk. Bernáth László, Révész GyörgyA pszichológia alapjai1995Tertia 2 példány
szerk. Bernáth László, Révész GyörgyA pszichológia alapjai1997, cop. 1994Tertia 5 példány
szerk. Bernáth László, Révész György ; [... ill. Taracsák Gábor]A pszichológia alapjai[felsőoktatási tankönyv]1998Tertia 2 példány
szerk. Tóth IbolyaA pszichológia alapjai2001Comenius 1 példány
szerk. Bernáth László, Révész GyörgyA pszichológia alapjai[felsőoktatási tankönyv]2002, cop. 1998Tertia 1 példány
szerk. Lénárd FerencA pszichológia új útjaia 18. nemzetközi pszichológiai kongresszus, Moszkva, 1966.1967Gondolat 1 példány
szerk. Füredi János, Buda BélaA pszichoterápia műhelyeimódszerkombinációk és indikációk1990Medicina 1 példány
[szerk. Bodzabán István, Szalay Antal]A puha diktatúrától a kemény demokráciáig1994Pelikán 2 példány
[írta és a képeket vál. Irina Antonova]A Puskin Múzeum remekműveicop. 1986Képzőműv. Alap 1 példány
Salamon GáborA Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló kompresszorüzemi irányítástechnikájának megvalósítása terepi alapú rendszerrel2002 1 példány
[szerk. és vál., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta, a függeléket összeáll. Gergely Jenő]A püspöki kar tanácskozásaia magyar katolikus püspökök konferenciáinak jegyzőkönyveiből, 1919-19441984Gondolat 1 példány
[szerk. Boda László és Orbán Róbert]A Rába és a Rába mentekalauz turistáknak és természetbarátoknak2000B.K.L. K. 2 példány
[szerk. Boda László]A Rábaközkalauz turistáknak és természetbarátoknak2002B.K.L. K. 1 példány
[vál. Csontos László]A racionális döntések elmélete1998Osiris 2 példány
szerk. Horváth FerencA radiológia alapfogalmai1987Medicina 1 példány
[írták Békei Ferenc et al.]A rádiótechnika évkönyve[1987]Zrínyi 1 példány
[szerk. Stefanik Pál]A rádiótechnika évkönyve[1988]Zrinyi 1 példány
[írták Bassó Anor et al.]A rádiótechnika évkönyve[1989]Zrínyi 1 példány

1 2 3 ... < 36 37 38 > ... 1551 1552 1553

Index