Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 294 295 296 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
Csepregi Klára [et al.]A történelem pereménadalékok Magyarország történetéhez : tanulmánykötet2012L'Harmattan 1 példány
A történelem poétikája2000 1 példány
Jan StradlingA történelem rettegett asszonyai[2011]General Press 3 példány
szerk. Kállay IstvánA történelem segédtudományai1986ELTE 1 példány
szerk. Bertényi IvánA történelem segédtudományai1998 5 példány
szerk. Bertényi IvánA történelem segédtudományai2001Osiris Kiadó 2 példány
[összeáll. Münnichné Berényi Etelka]A történelem sodrábanMünnich Ferenc1986Reflektor 1 példány
A történelem sodrában2010 2 példány
A történelem sodrában[2013]Szabadtéri Népr. Múz. 3 példány
Szabó KárolyA történelem szavakba merevült múltnyelvápoló dolgozatok2000Madách Vár. Kvt. 1 példány
Szeberényi LehelA történelem szélén1986Európa K. 1 példány
Viivi LuikA történelem szépsége1998Osiris 1 példány
írta Csicsery-Rónay IstvánA történelem szolgálatábantanulmányok, cikkek, beszédek2005 1 példány
Katona András, Sallai JózsefA történelem tanításatantárgy-pedagógiai összefoglaló2002Nemzeti Tankvk. 2 példány
Tuba IvánA történelem teológiai értelmelaurea dolgozat, 19692006Jel 1 példány
Hayden WhiteA történelem terhe1997Osiris 1 példány
Lederer EmmaA történelem tudományosságaEgyes történelmi irányzatok bírálata1968Bp. : Akad. K. 1 példány
Hóman BálintA történelem útjaválogatott tanulmányok2002Osiris 1 példány
Fjodor Mihajlovics DosztojevszkijA történelem utópikus értelmezésetanulmányok1998Osiris 3 példány
A történelem vasmarkában2012 1 példány
Marc BlochA történelem védelmébenválogatott művek1974Gondolat 1 példány
Vajda MihályA történelem vége?Közép-Európa, 19891992Századvég 1 példány
Francis FukuyamaA történelem vége és az utolsó ember2014Európa 1 példány
Kosáry DomokosA történelem veszedelmeiírások Európáról és Magyarországról1987Magvető 3 példány
Ormos MáriaA történelem vonatánEurópa és Magyarország a 20. században2005Múlt és Jövő K. 1 példány
az előszót írta Kenedi JánosA történelembenVásárhelyi Miklós válogatott beszédei és írásai a nyolcvanas-kilencvenes évekből2006Irodalom Kft. 1 példány
Eric HobsbawmA történelemről, a történetírásról2006Napvilág 1 példány
Kulcsár PéterA történelemszemlélet előzményeicop. 2014Balassi 1 példány
[összeáll. Kárpáti Andrea]A történelemtanítás eszközei, 2001-2002a társadalomtudományok tanítása2001ELTE BTK 1 példány
Csepela Jánosné [et al.]A történelemtanítás gyakorlatatantárgy-pedagógiai tankönyv2000Nemz. Tankvk. 1 példány
Csepela Jánosné [et al.]A történelemtanítás gyakorlatatantárgy-pedagógiai tankönyv2003Nemz. Tankvk. 1 példány
Vas KárolyA történelemtanítás módszertana1976Tankvk. 1 példány
Tóth ZsomborA történelmem terheantropológiai szempontok a kora újkori magyar írásbeliség textusainak értelmezéséhez2006Komp-Press 1 példány
Erőss GáborA történelmi filmek szociológiájacop. 2018L'Harmattan 1 példány
John Lukacs ; [ford. Barkóczi András]A történelmi Hitler1998Európa 3 példány
Rózsa GyörgyA Történelmi Képcsarnok legszebb festményei1977M. Helikon 3 példány
Szántai LajosA történelmi Magyarország 1 példány
Mészáros LászlóA történelmi MagyarországSzent Istvántól Trianonig : a 64 vármegye főbb városai, várai, szép tájai2007Officina 1 példány
[tud. szerk. Zentai László]A történelmi Magyarország atlasza és adattára 19142001Talma 4 példány
Dénes Iván ZoltánA történelmi Magyarország eszményeSzekfű Gyula, a történetíró és ideológus2015Kalligram 1 példány
Pintér ZoltánA történelmi Magyarország szépségeiBewundernswertes im historischen Ungarn = The beauties of historic Hungary2008Pannon-Literatúra Kft. 1 példány
Hoppál DezsőA történelmi Magyarország vármegyéinek címerei2001Cartographia 1 példány
írta Jászi OszkárA történelmi materializmus állambölcselete1908Grill Károly Könyvkiadó Vállalata 1 példány
G. J. GlezermanA történelmi materializmus és a szocialista társadalom fejlődése1975Kossuth 1 példány
Marx, EngelsA történelmi materializmusrólszemelvények1949Szikra 1 példány
Marx, Engels, LeninA történelmi materializmusról1967Kossuth 1 példány
Franz MehringA történelmi materializmusról1979Kossuth 1 példány
Gyóni GáborA történelmi Oroszország népei: adattárcop. 2011Russica Pannonicana 1 példány
Lukács GyörgyA történelmi regény1977Magvető 1 példány
összeáll. Dippold PéterA Történelmi Szemle repertóriuma1958-1982 : I-XXV. évfolyam1988Akad. K. 1 példány
Kahler FrigyesA Történelmi Tényfeltáró Bizottság (Kahler-bizottság) történetéhez2015Kairosz 1 példány
John LukacsA történelmi tudat avagy A múlt emlékezete2004Európa 1 példány
szerk. Enyedi GyörgyA történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai2007MTA Társkut. Közp. 1 példány
Wilhelm DiltheyA történelmi világ felépítése a szellemtudományokban2004Gondolat 1 példány
Elizabeth KostovaA történész[regény]2006Európa 4 példány
Marc BlochA történész mesterségetörténetelméleti írások1996Osiris 4 példány
Szijártó M. IstvánA történész mikroszkópjaa mikrotörténelem elmélete és gyakorlatacop. 2014L'Harmattan 1 példány
Perényi JózsefA történész műhelytitkaiból1965Gondolat 1 példány
szerk. Szekeres AndrásA történész szerszámosládájaa jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa : a "Történelem - társadalomtudományok" konferencia anyagai2002L' Harmattan 1 példány
Jean LeducA történészek és az időelméletek, problémák, írásmódok2006Kalligram 1 példány
Jorge TimossiA történet első lapjaAllende elnök ütközete1977Magvető 1 példány
Deák TamásA történet értelmeválogatott és bizalmas esszék1986Magvető 2 példány
Tátrai SzilárdA történet hangsúlyozott elbeszéltsége mint a történetmondás pragmatikus alakzataOttlik Géza: Iskola a határon2002Nemz. Tankvk. 1 példány
Jostein GaarderA történetárus2006Helikon 2 példány
László JánosA történetek tudományabevezetés a narratív pszichológiába2005Ú-M-K 1 példány
Báldi TamásA történeti földtan alapjai[egyetemi tankönyv]1978Tankvk. 1 példány
Báldi TamásA történeti földtan alapjai[egyetemi tankönyv]1997, cop. 1978Nemz. Tankvk. 1 példány
[szerk. Gyarmati György]A Történeti Hivatal Évkönyve1999Történeti Hiv. 1 példány
[szerk. Gyarmati György]A Történeti Hivatal Évkönyve2002Történeti Hiv. 1 példány
Kristó GyulaA történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig1994Argumentum 1 példány
[írta Dragomán Pál]A történeti kiállítás vezetője a népvándorlás koráig bezáróanA történeti kiállítás vezetője a népvándorlás koráig bezáróan1958Nyomdaipari Váll. 1 példány
[ford. ... Bartal Mária et al.]A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredeteAngela Marcantonio válogatott tanulmányai2006Hun-idea 1 példány
Benkő LorándA történeti nyelvtudomány alapjai1988Tankvk. 3 példány
szerk. Kovacsics JózsefA történeti statisztika forrásai1957Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
szerk. Kovacsics JózsefA történeti statisztika forrásai1957Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
Niederhauser EmilA történetírás és a nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában1987 [!1988]MTA Törttud. Int. 1 példány
John LukacsA történetírás jövője2012Európa 1 példány
szerk., [a bev. tanulmányt, a szerzői életrajzokat, a jegyzeteket írta, a mutatókat kész.] Lajtai L. LászlóA történetírás mint tudománya történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban2007Napvilág 1 példány
Niederhauser EmilA történetírás története Kelet-Európában1995História 2 példány
szerk. Csaplár-Degovics Krisztián és Krausz TamásA történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában2007L'Harmattan 1 példány
Gérard NoirielA történetírás "válsága"elméletek, irányzatok és viták a történelemről tudománnyá válásától napjainkig2001Napvilág 1 példány
A történetíró elhivatottsága2012Mentor 1 példány
François HartogA történetiség rendjeiprezentizmus és időtapasztalat2006L'Harmattan 1 példány
Kovács GáborA történetképző versidomArany János elbeszélő költészete2010Argumentum 1 példány
Gerhard MaierA történet-kritikai módszer végecop. 1997Harmat 1 példány
Keszeg VilmosA történetmondás antropológiájaegyetemi jegyzet2006KJNT 1 példány
Pléh CsabaA történetszerkezet és az emlékezeti sémák1986Akad. K. 1 példány
írta Dékány IstvánA történettudomány módszertana1925M. Tört. Társ. 2 példány
szerk. Baráth Magdolna, Molnár AntalA történettudomány szolgálatábantanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére2012Magyar Országos Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 1 példány
Eszenyi MiklósA történettudományi szakirodalmi kutatás módszereikalauz főiskolai és egyetemi hallgatók, fiatal kutatók számára2000Rónai Műv. Közp. 1 példány
Berlász JenőA történettudományi tájékoztatás segédkönyvei1975NPI 1 példány
Thomas KeneallyA törtető1997JLX 2 példány
Michael C. EberhardtA törvénnyel szemben1998General Press 2 példány
Roger VaillandA törvény1964Szépirodalmi K0nyvkiadó 1 példány
Roger VaillandA törvény1976Bp. : Európa 2 példány
Loránd FerencA törvény a tiszta beszéda társadalom fejlődéstörvényeiről1980Kozmosz Kv. 1 példány
Debra MullinsA törvény embere[2003]Alexandra 3 példány
Lengyel AndrásA törvény és az üdv metszéspontjábantanulmányok Németh Andorról2007Nap K. 1 példány
Moldova GyörgyA törvény szolgája és egyéb történetek1982Bp. : Magvető 3 példány
Nagy OlgaA törvény szorításábanparaszti értékrend és magatartásformák1989Gondolat 1 példány

1 2 3 ... < 294 295 296 > ... 1684 1685 1686

Index