Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 28 29 30 > ... 1551 1552 1553

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
összeáll. Nádházi LajosA magyar úttörőmozgalom történeti kronológiája, 1945-19981999MÚSZ 1 példány
szerk. Vuray György, Rácz Fodor Gábor, Szabó ZoltánA magyar vadászirodalom képeskönyvevadászat és horgászat az irodalomban és a képzőművészetbencop. 2000Mezőgazda 1 példány
A magyar választási rendszer2001Író Gergely Alapítvány 1 példány
1475-1820 3 példány
1820-1945 3 példány
[összeáll. Castiglione Endre]A magyar városok címerei1975Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk. 2 példány
[összeáll. Castiglione Endre]A magyar városok címerei1975Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
szerk. Enyedi György, Keresztély KrisztinaA magyar városok kulturális gazdasága2005MTA Társadalomkut. Közp. 1 példány
összeáll. és szerk. Ihrig DénesA magyar vízszabályozás története1974OVH 1 példány
összeáll. Hetés TiborA magyar Vörös Hadsereg, 1919[válogatott dokumentumok]1959Kossuth K. 1 példány
szerk. Szűcs TiborA magyar zene hungarológiai közvetítésejegyzet és annotált szöveggyűjtemény1999JPTE BTK 1 példány
A magyar zene századai (1) [hgf.]P. 1997Hungaroton Classic 1 példány
szerk. Szabolcsi Bence, Bartha DénesA magyar zene történetéből1955Akad. Kiadó 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1982FSZEK 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1984FSZEK 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1986FSZEK 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1987FSZEK 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1988FSZEK 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1989FSZEK 1 példány
Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József közrem.A magyarhoni protestáns egyház történetea művelt közönség számára1907Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1 példány
[vál. és szerk. Tari István]A Magyarkanizsai Írótábor Antológiája : 2003-20072008Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 1 példány
[szerk. Esztergályos Jenő]A magyarok bejövetele1996Apáczai 1 példány
[szerk. Esztergályos Jenő]A magyarok bejövetele1996Apáczai 4 példány
[...Veszprémy László, ... Bollók János ford.]A magyarok cselekedetei1999Osiris 2 példány
[...Veszprémy László, ... Bollók János ford.]A magyarok cselekedetei2001, cop. 1999Osiris 1 példány
[... Veszprémy László ... ford.]A magyarok cselekedetei2004, cop. 1999Osiris 4 példány
sajtó alá rend. Györffy GyörgyA magyarok elődeiről és a honfoglalásrólkortársak és krónikások híradásai1958Gondolat 1 példány
sajtó alá rend. Györffy GyörgyA magyarok elődeiről és a honfoglalásrólkortársak és krónikások híradásai1975Gondolat 4 példány
sajtó alá rend. Györffy GyörgyA magyarok elődeiről és a honfoglalásrólkortársak és krónikások híradásai1986Gondolat 2 példány
A magyarok elődeiről és a honfoglalásról I. [videodok.] 1 példány
A magyarok elődeiről és a honfoglalásról II. [videodok.] 1 példány
A magyarok elődeiről és a honfoglalásról III. [videodok.] 1 példány
A magyarok költészetecop. 2006Allprint 1 példány
összeáll., szerk. és az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz FerencA magyarok krónikája[1995]Officina Nova 2 példány
összeáll., szerk. és az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz FerencA magyarok krónikája1996Officina Nova 3 példány
összeáll., szerk. és az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz FerencA magyarok krónikája2000Helikon 2 példány
[főszerk. Hegedüs István]A magyarok krónikája2000-20052005Helikon 1 példány
összeáll., szerk. és az összefoglaló tan. írta Glatz FerencA magyarok krónikája2006Helikon 1 példány
[... ford., jegyz. és az utószót írta Blaskovics József]A magyarok története1982Magvető 2 példány
[összeáll., szerk., a képeket vál. Karádi Ilona]A magyarok története[több mint 1000 év részletes eseménynaptára]2006Officina '96 1 példány
[szerk. S. Szabó Péter]A magyarokhozprózaantológia2000Magyarországért, Édes Hazánkért K. 2 példány
[szerk. Medvigy Endre]A magyarokhozmagyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig2002Felsőmagyarország K. 1 példány
Kántor Erzsébet [et al.] publicisztikai írásaiA magyarokra figyeltekRománia, 2001 napról napra2002Korunk Baráti Társ. 1 példány
Balázs István et al.A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata2012HVG-ORAC 1 példány
A magyarországi ágost(ai) hitv(allású) ev(angelikus) keresztyén egyház alkotmányaaz egyház 1891-1893. évi egyetemes zsinatán hozott és kihirdetett törvények1893Hornyánszky Viktor 1 példány
[szerk. Mezey Barna]A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban, 1422-19851986Kossuth 3 példány
Vidéki egyletek és körök 1 példány
Vidéki egyletek és körök 1 példány
Vidéki egyletek és körök 1 példány
összeáll. Gazda IstvánA magyarországi fizika klasszikus századai, 1590-18902000Mati 1 példány
közread. Hetés TiborA magyarországi forradalmak krónikája, 1918-19191969Kossuth 1 példány
összeáll. P. Miklós TamásA magyarországi gyermek- és ifjúsági mozgalmak, szervezetek, egyesületek történetének válogatott bibliográfiája, 1945-19901993OPKM 1 példány
szerk. Randolph L. BrahamA magyarországi háborús munkaszolgálattúlélők visszaemlékezései1996TEDISZ 1 példány
[a kötetet Rosonczy Ildikó vál.]A magyarországi hadjárat, 1849orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról1988Európa 3 példány
A - L 1 példány
M - Zs 1 példány
Mutatók 1 példány
Abaúj-Torna vármegye - Máramaros vármegye 1 példány
Maros-Torda vármegye - Zemplén vármegye 1 példány
Függelék 1 példány
sajtó alá rend. Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Varga ImreA magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig1992Argumentum 1 példány
sajtó alá rend. és szerk. Kilián IstvánA magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig1994 1 példány
szerk. Paál VinceA magyarországi médiaháború történetemédia és politika, 1989-20102013Complex 1 példány
szerk. Dercsényi DezsőA magyarországi művészet a honfoglalástól a XIX. századig 1 példány
szerk. Dercsényi DezsőA magyarországi művészet a honfoglalástól a XIX. századig1956 1 példány
Szövegkötet 2 példány
szerk. Marosi ErnőMagyarországi művészet 1300-1470 körül1987 1 példány
szerk. Marosi ErnőMagyarországi művészet 1300-1470 körül1987 1 példány
Képkötet 2 példány
szerk. Zádor AnnaMagyar művészet 1800-19451958 1 példány
szerk. Zádor AnnaMagyar művészet 1800-1945 2 példány
szerk. Németh LajosMagyar művészet 1890-1919[szövegkötet]1981 1 példány
szerk. Németh LajosMagyar művészet 1890-1919[képkötet]1981 1 példány
szerk. Kontha SándorMagyar művészet 1919-19451985 2 példány
szerk. Kontha SándorMagyar művészet 1919-19451985 2 példány
szerk. Manherz KárolyA magyarországi németek1998Útmutató K. 2 példány
szerk. Manherz KárolyA magyarországi németek[1999]Útmutató K. 1 példány
Tanítóképzés, felsőbb leányiskolák, szakoktatás stb.1898 1 példány
szerk. Góczán Ferenc, Benkő JenőA magyarországi pannonkori képződmények kutatásai1971Akad. K. 1 példány
szerk. Pölöskei Ferenc és Ránki GyörgyA magyarországi polgári államrendszerektanulmánykötet1981Tankönyvkiadó 1 példány
A Magyarországi Református Egyház címtára1998Kálvin 1 példány
[a kötet adatait a Magyar Reformátusok Világszövetsége etc. szolgáltatták]A Magyarországi Református Egyház és a Magyar Reformátusok Világszövetsége tagegyházainak címtára1993Kálvin 1 példány
a Magyarországi Református Egyház hivatalos kiadványaA magyarországi református egyház törvényeiaz 1928. évi május 8. napján megnyílt negyedik Budapesti Országos Zsinat által alkotott kilenc törvénycikk1933Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. 1 példány
szerk. Kemény IstvánA magyarországi romák2000Útmutató K. 7 példány
A helyi szakegyletektől az országos szakszervezetekig, 1899-19111988 1 példány
[... szerk. és a bev. tanulmányt írta Karsai Elek]Talpraállás és megújhodás, 1944-19451986 1 példány
[... vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Végh Oszkár]A munkásegységért, a demokráciáért, az államosításokért, 1945-19481987 1 példány
[szerk. Horváth Julianna, Szabó Éva és Zalai Katalin]A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szociáldemokrata Párt iratainak repertóriuma, 1890-19482000Napvilág 1 példány
A magyarországi Szociáldemokrata-Párt 1902 március 30., 31. és április 1-én Budapesten tartott IX. pártgyűlésének jegyzőkönyve1902Népszava 1 példány
[szerk. Gábor Sándorné, Mucsi Ferenc]A magyarországi Tanácsköztársaság 50. évfordulójaNemzetközi tudományos ülésszak : Budapest, 1969. márc. 17-19.1970Akad. K. 1 példány
szerk. Magda RóbertA magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása2001Mezőgazda 2 példány
szerk. Tardy JánosA magyarországi vadvizek világahazánk ramsari területei2007Alexandra 2 példány
[írta] Heckenast [et al.]A magyarországi vaskohászat története a korai középkorbana honfoglalástól a XIII. század közepéig1968Akad. K. 1 példány
szerk. Szekfű GyulaA magyarság és a szlávok2000Lucidus K. 1 példány
[szerk. Agócs Sándor és Medvigy Endre]A magyarság esélyeia tanácskozás hiteles jegyzőkönyve : Lakitelek, 1987. szept. 27.1991Antológia 2 példány
[főszerk. Halmos Ferenc]A magyarság kézikönyve1993Pannon 3 példány
írta Berze-Nagy János [et al.]A magyarság szellemi néprajzanépköltészet - stílus és nyelv1992 1 példány
írta N. Bartha Károly [et al.]A magyarság szellemi néprajzazene, tánc, szokások, hitvilág, játék1992 1 példány
fel. szerk. Faragó ImreA magyarság néprajzi térképenépviseletek, népi építészet, népi kézművesség2005Stiefel 2 példány
Hej, Dunárol fuj a szél [hgf.] 1 példány

1 2 3 ... < 28 29 30 > ... 1551 1552 1553

Index