Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 24 25 26 > ... 1551 1552 1553

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
szerk. Szilágyi CsabaA magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig2006PPKE BTK 1 példány
szerk. Romsics IgnácA magyar jobboldali hagyomány, 1900-19482009Osiris 2 példány
szerk. Mezey BarnaA magyar jogtörténet forrásaiszemelvénygyűjtemény2001Osiris 1 példány
szerk. Mezey BarnaA magyar jogtörténet forrásaiszemelvénygyűjtemény2006Osiris 1 példány
[vál., a bev. és a jegyzeteket írta Balogh Sándor és Földesi Margit]A magyar jóvátétel és ami mögötte van...válogatott dokumentumok, 1945-1949cop. 1998Napvilág 2 példány
[szerk. Ács Tibor]A magyar katonai gondolkodás történetetanulmánygyűjteménycop. 1995Zrínyi 1 példány
[szerk. Lengyel Ferenc, Szántó Mihály]A magyar katonai vezető- és tisztképzés történetea millecentenárium alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga : 1996. október 8-9.1996HM Oktatási és Tudszerv. Főoszt. 1 példány
szerk. Hajdu Tibor"A magyar katonatiszt", 1848-19451989MTA Törttud. Int. 2 példány
A szabályok 1 példány
Vegyületek elnevezési példatára és kémiai helyesírási szótár 1 példány
A legfontosabb ásványok és kőzetek nevének helyes írásmódja1974 1 példány
összeáll. Gáspár MargitA magyar kémiai irodalom bibliográfiája, 1901-19251931Kir. Magyar Egyet. Ny. 1 példány
összeáll. és szerk. Anderle ÁdámA magyar kérdésspanyol követi jelentések Bécsből, 1848-18682002Hispánia 1 példány
összeáll. Stoll BélaA magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája, 1542-1840cop. 2002Balassi 1 példány
Tóth LászlóA magyar királyi honvédség egyenruhái, 1926-19452009Hunikum 1 példány
kiad. a M. Kir. Hadtörténelmi LevéltárA magyar királyi honvédség története, 1868-19181928M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár 1 példány
... szerk. Bardócz PálA magyar kisdednevelés vezérkönyvea foglalkoztatás anyagának felosztásával, fokozatos menetekkel és a kivitelre vonatkozó módszeres útmutatásokkal1928Székesfőv. háziny. 1 példány
[szerk. és az utószót írta Gergye László]A magyar klasszicizmusválogatás1996Unikornis 4 példány
összeáll. Borzsák IstvánA magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája, 1926-19501952Akad. K. 1 példány
[szerk. Rákosi Sándor, Szabó Bálint]A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai, 1944-19481967Kossuth 1 példány
[szerk. Horváth Julianna, Szabó Éva és Zalai Katalin]A Magyar Kommunista Párt iratainak repertóriuma, 1944-19482001Napvilág 1 példány
A népesség foglalkozása községenként1904 1 példány
A népesség foglalkozása részletesen1905 1 példány
szerk. Jekelfalussy JózsefA Magyar Korona Országainak helységnévtáraa nagyméltóságú Magy. Kir. Kereskedelemügyi Minister Úr Rendeletéből1892Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság 1 példány
szerk. és kiad. az Országos Magy. Kir. Statisztikai HivatalA magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája1897Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság 1 példány
... szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai HivatalA magyar korona országainak vasutjai az 1900., 1901. és 1902. évben1905Pesti Kny. Rt. 1 példány
Baross Gábor, Fasang Árpád [et al.] tanulmányaiA magyar kórusművészet 30 éve1975Bp. : Zeneműk. 1 példány
vál. és szerk. Ferencz GyőzőA magyar költészet antológiája2003Osiris 2 példány
A - K 1 példány
L - ZS 1 példány
összeáll. Bak JánosA magyar könyvkiadás, 1945-19591960Zenemű Ny. 1 példány
[összeáll. Danyi Dezső, Ekés Mihályné, Sallai István]A magyar könyvtárak statisztikai adataiaz 1957. dec. 31-i adatfelvétel alapján1961Országos Könyvtárügyi Tanács 1 példány
[szerk. Gócza Gyuláné]A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának húsz éve, 1970-19901990Orsz. Idegenny. Kvt. 1 példány
[szerk. Kéki Béla]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 1973[1974]NPI 1 példány
[szerk. Székely Sándor]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 1974[1975]NPI 1 példány
[szerk. Székely Sándor]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 1975[1976]NPI 1 példány
[szerk. Billédi Ferencné]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 1979[1980]Népművelési Propaganda Iroda 1 példány
[szerk. Kovács Dezső]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 19811982NPI 1 példány
[szerk. Kovács Dezső]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 19821984Múzsák 1 példány
[szerk. Kovács Dezső]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 19831984Múzsák 1 példány
[szerk. Kovács Dezső]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 19841986Múzsák 1 példány
[szerk. Bényei Mikós]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935-2009jubileumi kiadvány2011MKE 1 példány
[... összeáll. Papp István]A magyar könyvtárosság etikai kódexe - magyarázatokkal, kommentárokkal, kiegészítésekkel2006KI 2 példány
[szerk. Bese Vilmos et al.]A magyar kőolaj és gázipar fejlődése felszabadulásunk óta1965OKGT 2 példány
[a vál., a szöveggond. és a jegyz. V. Kovács Sándor munkája]A magyar középkor irodalma1984Európa K. 11 példány
bev. és ford. Geréb LászlóA magyar középkor költészete[versek][1950]Franklin 1 példány
szerk. és ford. Geréb LászlóA magyar középkor költészete2006Kiss J. Kvk. 2 példány
Kristó Gyula [et al.]A magyar középkor története2005Pannonica 2 példány
vál. és szerk. Szamuely LászlóA magyar közgazdasági gondolat fejlődése, 1954-1978a szocialista gazdaság mechanizmusának kutatása1986Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
összeáll. Hernádi László MihályA magyar közigazgatási irodalom válogatott bibliográfiája, 1827-19441983KSH Adatgyűjtéskoordináló Főosztály 1 példány
[szerk. és a bev. írta Lőrincz Lajos]A magyar közigazgatás-tudomány klasszikusai, 1874-19471988Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
írták Zelovics Kornél [et al.]A magyar közlekedésügy monográfiája[1936?]A Magyar Közlekedésügy Monografiája Kiadóhivatala 2 példány
[szerk. Németh János István, Szurmainé Silkó Mária]A magyar közművelődésről[2012]Arcus 1 példány
[összeáll. ... Kukorelli István]A Magyar Köztársaság alkotmánya1998Korona 2 példány
[szerk. Szilner György]A Magyar Köztársaság alkotmánya1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról2006Novissima 2 példány
[az adatokat összegyűjt. és ... összeáll. Baranyó György]A Magyar Köztársaság bíróságai és bírái2000Orsz. Igazságszolg. Tanács Hiv. 1 példány
[összeáll. Józsa Zsuzsanna]A Magyar Köztársaság helységnévkönyve1997. január 1.1997KSH 1 példány
[összeáll. Józsa Zsuzsanna]A Magyar Köztársaság helységnévkönyve1998. január 1.1998KSH 1 példány
összeáll. ... Józsa ZsuzsannaA Magyar Köztársaság helységnévkönyve1999KSH 1 példány
összeáll. ... Józsa ZsuzsannaA Magyar Köztársaság helységnévkönyve2000KSH 1 példány
összeáll. ... Józsa ZsuzsannaA Magyar Köztársaság helységnévkönyve2001KSH 2 példány
összeáll. ... Józsa ZsuzsannaA Magyar Köztársaság helységnévkönyve2002KSH 1 példány
Központi Statisztikai HivatalA Magyar Köztársaság helységnévkönyve2003KSH 1 példány
Központi Statisztikai HivatalA Magyar Köztársaság helységnévkönyve2004KSH 1 példány
Központi Statisztikai HivatalA Magyar Köztársaság helységnévkönyve2005KSH 1 példány
Központi Statisztikai HivatalA Magyar Köztársaság helységnévkönyve2006KSH 1 példány
Központi Statisztikai HivatalA Magyar Köztársaság helységnévkönyve2008KSH 1 példány
Központi Statisztikai HivatalA Magyar Köztársaság helységnévkönyve2010KSH 1 példány
Központi Statisztikai HivatalA Magyar Köztársaság helységnévtára1995KSH 1 példány
[kiad. a] Központi Statisztikai HivatalA Magyar Köztársaság helységnévtára. Pótfüzet ...1975Stat. Kiadó 1 példány
írta és összeáll. Fenyő István, Németh G. Béla, Sőtér IstvánIrányok1981 2 példány
írta és összeáll. Fenyő István, Németh G. Béla, Sőtér IstvánIrányok1981 2 példány
szerk. Kézdi Nagy GézaA magyar kulturális antropológia története2008Nyitott Kvműhely 1 példány
[vál. és szerk. Nyíri Kristóf]A magyar marxista filozófia a két világháború közöttválogatás1979Kossuth 1 példány
összeáll. Gazda IstvánA magyar matematika történetébőla klasszikus századok számolómesterei2000Mati 1 példány
[a kötetet összeáll. és szerk. Krausz Tamás és Varga Éva Mária]A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióbanlevéltári dokumentumok, 1941-19472013L'Harmattan 1 példány
szerk. Faragó ÉvaA magyar memoárirodalom, 1945-1980bibliográfia1983 [!1984]FSZEK 1 példány
[Vörös Antal et al.]A magyar mezőgazdaság a XIX-XX században1849-19491977Akad. K. 2 példány
szerk. Láng István, Csete László, Harnos ZsoltA magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón1983Mezőgazd. Kvk. 1 példány
[kiad. a] Központi Statisztikai HivatalA magyar mezőgazdaság árhelyzete az utolsó évszázadban, 1867-19631965SKV 1 példány
[szerk. Oláh Endre]A magyar mezőgazdaság az EU csatlakozás hatása alatt, 2004-2009[2009]MOSZ 1 példány
[összeáll. Horváth Sándor, Illés Tibor]A magyar mezőgazdaság képekben1945-19701971Mezőgazd. Kvk. 1 példány
[szerk. Bernát Tivadar]A magyar mezőgazdaság területi szerkezetének változásai1997Agroinform 1 példány
főszerk. Fehér GyörgyA Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 2008-20102010Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1 példány
szerk. Kovács Tibor és Biernaczky SzilárdA magyar modellgondolatok egy ország jövőjéről2001Mundus 1 példány
[szerk.biz. Dávid Lajos et al.]A magyar munkásmozgalmi múzeum közleményei1978Népműv Prop. Iroda 1 példány
[szerk.biz. Dávid Lajos et al.]A magyar munkásmozgalmi múzeum közleményei1979Népműv Prop. Iroda 1 példány
[szerk. biz. Dávid Lajos et al.]A magyar munkásmozgalmi múzeum közleményei1979Népműv Prop. Iroda 1 példány
[szerk. V. Toldi Sarolta]A magyar munkásmozgalom történetének válogatott bibliográfiája, 1945-19841987Kossuth 1 példány
[szerk. Kálmán Lászlóné]A magyar munkásmozgalom történetének válogatott bibliográfiája, 1945-19711973Kossuth 1 példány
[összeáll. Erényi Tibor et al.]A magyar munkásmozgalom az imperializmusra való átmenet időszakában, 1890-19001954Szikra 1 példány
[összeáll. Erényi Tibor, Mucsi Ferenc, S. Vincze Edit et al]A magyar munkásmozgalom a XX. század első éveiben és az 1905-1907-es forradalmi válság idején1900-19071955Szikra 1 példány
[összeáll. Erényi Tibor, S. Vincze Edit et al]A szocialista munkásmozgalom Magyarországon az első világháborút közvetlenül megelőző években és a háború idején, 1907-19141966Kossuth 1 példány
[összeáll. Mucsi Ferenc et al.]A szocialista munkásmozgalom Magyarországon az első világháborút közvetlenül megelőző években és a háború idején 1914-19181969Kossuth 1 példány
[összeáll. Fehér András et al.]A magyar munkásmozgalom a nagy októberi szocialista forradalom győzelmét követő forradalmi fellendülés időszakában. A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása, harca a proletárforradalom győzelméért1917 november 7 - 1919 március 21.1956Szikra 1 példány
[összeáll. Gábor Sándorné, Hajdu Tibor, Szabó Gizella]A Magyar Tanácsköztársaság 1919 március 21 - 1919 június 11.1959Kossuth 1 példány
[összeáll. Gábor Sándorné, Hajdu Tibor, Szabó Gizella]A Magyar Tanácsköztársaság 1919 június 11 - 1919 augusztus 1.1959Kossuth 1 példány
A magyar munkásosztály egységéért!a Szociáldemokrata Párt XXXVI. kongresszusának teljes jegyzőkönyve : Budapesten, 1948 március 6-7-8-án[1948]Világosság Rt. 1 példány
szerk. Batizi László dr.A magyar muzsika hőskora és jelene történelmi képekben1944Pintér Jenőné 1 példány
szerk. és bev. Molnár ImreA magyar muzsika könyve1936Merkantil Ny. 1 példány

1 2 3 ... < 24 25 26 > ... 1551 1552 1553

Index