Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 236 237 238 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
Bear GryllsA raptor küldetésBeck Granger kalandjaicop. 2020Jaffa 1 példány
Molnár GyöngyvérA Rasch-modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatábanalapvető elemzések a társadalomtudományi kutatásokban2013Gondolat 1 példány
Tahar Ben JellounA rasszizmus, ahogy a lányomnak elmagyaráztam2003Ulpius-ház 2 példány
Veress FerencA rászedett ember[versek, reprodukciók]1974Hajdúsági Múz. 1 példány
[vál., szerk, az utószót és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc]A rászedett kísértetrégi kínai kísértethistóriák és más különös történetek1995Nippon Graf. Stúdió 2 példány
Benedek Elek ...A rászedett ördög[2012]Duna International 1 példány
Thurzó GáborA rászedettek1972Magvető 1 példány
Benedek Elek nyománA rátóti csikótojás és más mesék[1999]Tóth Kvkereskedés 1 példány
Balogh ElemérA rátóti királytalálkozópannóniai állatmesékcop. 2005[S.l.] : Szerző ; M. Kéziratok 1 példány
Schwajda GyörgyA rátóti legényanya1985Magvető 1 példány
Schwajda GyörgyA rátóti legényanyacop. 2000LAZI BT 1 példány
összeáll. és a bevezetőt írta Kovács Ágnes és Benedek KatalinA rátótiádák típusmutatójaa magyar falucsúfolók típusai (AaTh 1200-1349)1990 1 példány
Barbara Taylor BradfordA Ravenscar dinasztia2008Európa 1 példány
M. A. AlpatovA reakciós történetírás a háborús gyújtogatók szolgálatában1952Művelt Nép 1 példány
Margitay Richárd, Margitay ZsoltA Real Madrid bajnoki címeicop. 2015Aposztróf K. 1 példány
[szerk. Fűrész Attila, Privacsek András]A Real Madrid legendái2017Inverz Media 2 példány
Kormanik Zsolt, Moncz AttilaA Real Madrid legjobb 50 futballistája, 1902-20072007Aréna 2000 2 példány
A reáliskolai tanítás terve s a reá vonatkozó utasításokkiadatott a magyar kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 1884. évi 15 446. és 1886. évi 118 891. szám alatt kelt rendeleteivel1894M. Kir. Egyetemi Ny. 1 példány
Dénes Iván ZoltánA "realitás" illúziójaa historikus Szekfü Gyula pályafordulója1976Akad. K. 1 példány
[szerk. Szerdahelyi István]A realizmus a képzőművészetekbenrealizmus, pártosság, népiség a mai magyar vizuális kultúrában1979Kossuth 1 példány
[szerk. Szerdahelyi István]A realizmus az irodalombanrealizmus, pártosság, népiség a mai magyar irodalomban1979Kossuth 1 példány
Pándi PálA realizmus igényévela második következtetés1980Kossuth 1 példány
Herman AnnaA realizmus irodalmábólgimnázium harmadik osztálya[2001] 4 példány
[sajtó alá rend. Klaniczay Tibor]A realizmus kérdései a magyar irodalombanaz irodalomtörténeti kongresszus vitái 1955. november 1-2-3.1956Akadémiai K. 1 példány
összeáll. Burgyán AttilaA realizmus kora1995AKG K. 2 példány
Juhász MáriaA realizmus változatai1985Európa K. 1 példány
Arthur MillerA realizmusról1961Színháztud. Int. 1 példány
A realizmustól máig2007 3 példány
Röhrig GézaA Rebbe tollatépett papagája[képzelt haszid történetek]1999Múlt és Jövő 1 példány
Eugéne Le RoyA rebellis1972Európa 1 példány
Vizvári JózsefA rebellisregény2018Vizvári József 2 példány
írta Földesi Margit és Szerencsés KárolyA rebellis tartomány[Magyarország története, 1945-1998]1998M. Kvklub - Officina Nova Kv. 16 példány
írta Földesi Margit és Szerencsés KárolyA rebellis tartomány[Magyarország története, 1945-1998]2002, cop. 1998M. Kvklub - Officina Nova Kv. 2 példány
Erdey SándorA recski tábor rabjai1989Reform Kft. 5 példány
Erdey SándorA recski tábor rabjai2000Püski 2 példány
írta Brendan MullenA Red Hot Chili Peppers története saját szavaikkal[2011]Cartaphilus 1 példány
Egon Erwin KischA Redl-ügy és egyéb történetek1974Kriterion 1 példány
Koltay TiborA referálás elmélete és gyakorlata2003Könyvtári Int. 1 példány
Szivák JuditA reflektív gondolkodás fejlesztéseaz iskolán kívüli nevelés módszerei2003Gondolat Kiadói Kör 1 példány
Pauline WillsA reflexológia kézikönyveholisztikus gyógyítás a kéz és láb masszírozásával2018Bioenergetic 3 példány
Ann GillandersA reflexológia teljes módszertanaszakszerű és alapos ismeretek lépésről lépésre2009Bioenergetic 1 példány
A reform: eszköz, a dolgozók jobb élete: célaz Országgyűlés 1967. júl. 12-14-i ülésszakának anyagából1967Kossuth 1 példány
Owen ChadwickA reformáció1998Osiris 5 példány
Csoma ZsigmondA reformáció borai és virágaitörténeti, néprajzi tanulmányok2017Agroinform 1 példány
Magyar ZoltánA reformáció folklórhagyománya2017Kairosz 1 példány
Horváth JánosA reformáció jegyébena Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete1957Gondolat 2 példány
Péter KatalinA reformáció: kényszer vagy választás?2004Nemz. Tankvk. 1 példány
A reformáció kezdetétől az 1681-ik évi soproni országyülésig 1 példány
[sajtó alá rend. Kőhalmi Béla, Máté Károly et al.]A reformáció korában1967 2 példány
Diarmaid MacCullochA reformáció története2011Európa 1 példány
A reformációtól - napjainkig [DVD-ROM]evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon[2011]Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 1 példány
irta Zoványi JenőA reformáczió Magyarországon 1565-ig1986ÁKV 2 példány
írta Marczali HenrikA reformatio kora[[1901] 2 példány
írta Marczali HenrikA reformatio kora2000 1 példány
A református egyházról2005Forum 1 példány
D. Karácsony IrénA reformkonyha örömei1997Bioenergetic 2 példány
Antalffy GyulaA reformkor Balatonja1984Panoráma 1 példány
Ács TiborA reformkor hadikultúrájáróla magyar hadügy és tudomány kérdéseiről2005Magyar Tudománytörténeti Intézet 1 példány
[vál., szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Fenyő István]A reformkor prózairodalma1986Móra Kiadó 5 példány
összeáll. és a bevezetőt írta Faragó ÉvaA reformkori Buda - Pest1995Enciklopédia 1 példány
[szerk. Szauder József, Tóth Dezső, Waldapfel József]A reformkorszak irodalmából1955Tankönyvkiadó 1 példány
A reformkortól a népiskolai törvény megjelenéséig1989 2 példány
szerk. Kövér GyörgyA reformkortól az első világháborúig 1 példány
szerk Kövér GyörgyA reformkortól az első világháborúig 1 példány
[vál., szerk., a bevezetőt írta] Kövér GyörgyA reformkortól az első világháborúig1997 1 példány
[vál., szerk., a bevezetőt írta] Kövér GyörgyA reformkortól az első világháborúig1997 1 példány
írta Marczali HenrikA reformok kora[1904] 2 példány
írta Marczali HenrikA reformok kora2001 1 példány
[összeáll. Vikol Katalin]A reformországgyűlések és az 1848-as forradalom törvényei1989Progresszió 7 példány
Németh AndrásA reformpedagógia múltja és jelene1996Nemz. Tankvk. 1 példány
Németh AndrásA reformpedagógia múltja és jelene2001, cop. 1998Nemz. Tankvk. 1 példány
Nagy SándorA regáti magyarságtanulmány a havasalföldi és moldvai szórványmagyarságról2000Zé Kvk. 1 példány
Michel de GreceA régens gyémánt elrablása[2010]General Press 3 példány
Alexandre DumasA régens lányaRegény1969Bp. : Szépirod. Kvk. 2 példány
Alexandre DumasA régens lánya1976Bp. : Európa 3 példány
Alexandre DumasA régens lánya1983Európa 4 példány
Szegedy-Maszák Mihály"A regény, amint írja önmagát"elbeszélő művek vizsgálata1980Tankvk. 2 példány
E. M. ForsterA regény aspektusai1999Helikon 1 példány
David DaichesA regény és a modern világ[1978]Európa 2 példány
[Rónay György]A regény és az életbevezetés a 19-20. századi regényirodalomba1985, cop. 1947Magvető 1 példány
Rónay GyörgyA regény és az életbevezetés a 19-20. századi magyar regényirodalomba2006Szt. István Társ. 1 példány
Ungvári TamásA regény és az időcop. 1996Maecenas 1 példány
Sándor IvánA regény jövője2002Krónika Nova 1 példány
Robert MenasseA regény kora[1995]JAK 1 példány
Olasz SándorA regény metamorfózisa a 20. század első felének magyar irodalmában1997Nemz. Tankvk. 1 példány
Milan KunderaA regény művészete1992Európa 2 példány
szerk. Kovács ÁrpádA regény nyelveitanulmányok : az első veszprémi regénykollokvium : Veszprémi Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2003. november 20-22.2005Argumentum 1 példány
Csányi ErzsébetA regény öntudatametanarratív próza a jelenkori magyar és szerb irodalomban1996Forum 1 példány
Félicien MarceauA regény szabadon1983Európa 1 példány
Poszler GyörgyA regény válaszútjaiműfaji változatok a XIX. század második felében1980Tankvk. 2 példány
Beke AlbertA regényíró Szalay Károly1998Szenci Molnár Társ. 1 példány
[szerk. Szerdahelyi István és Ungvári Tamás]A regényről1986Kossuth 1 példány
írta Tóth KálmánA régészet és a Biblia1985Ref. Zsinati Iroda 3 példány
Tokics ImreA régészet igazolja a Bibliáta Szentírás mai valósága : a kiásott múlt üzenetecop. 2008Arany Forrás K. 1 példány
C. W. CeramA régészet regénye1975Gondolat 3 példány
C. W. CeramA régészet regénye[1999]Háttér 2 példány
Hans KayserA régészet rövid története1966Gondolat 1 példány
[összeáll. Paul G. Bahn]A régészet világatlaszaa múlt titkaicop. 2002Kossuth 1 példány
[összeáll. Paul G. Bahn]A régészet világatlaszaa múlt titkaicop. 2007Kossuth 1 példány
A reggae session [DVD][2001]Falcon Neue Medien 1 példány

1 2 3 ... < 236 237 238 > ... 1684 1685 1686

Index