Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 22 23 24 > ... 1551 1552 1553

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
[főszerk. Halmos Sándor]A magunk keservénantológia1995AKISZ 1 példány
összeáll. Anderle ÁdámA magyar - katalán kapcsolatok ezer éve2001Hispánia 1 példány
összeáll. [és az előszót írta] V. Molnár LászlóA magyar - lengyel tudományos kapcsolatok múltjából2003M. Tudománytört. Int. 1 példány
szerk. Kapronczai IstvánA magyar agrárgazdaság a rendszerváltástól az Európai Unióig2003Szaktudás K. 1 példány
[szerk. Vajda László]A magyar agrárgazdaság EU-csatlakozási stratégiája1997Agroinform 1 példány
A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai1997MTA 2 példány
[szerk. Gunst Péter]A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig1998Napvilág 2 példány
szerk. Dezső Márta, Vincze AttilaA magyar alkotmányjog európai uniós forrásai[szöveggyűjtemény]2004Osiris 2 példány
[főszerk. Balogh Sándor]A magyar állam és a nemzetiségeka magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai, 1848-19932002Napvilág 1 példány
[szerk. Mezey Barna]A magyar állam- és jogtörténet forrásaiszöveggyűjtemény1998Osiris 1 példány
A-M 2 példány
N-Z 2 példány
[Írta Gulyás László et al.]A Magyar Állami Népi Együttes1974Bp. : Corvina 1 példány
szerk. Molnár TiborA magyar államigazgatási jog alapjaiáltalános rész1953Jogi és Államig. Könyv- és Folyóiratkiadó 1 példány
szerk. Gergely Jenő, Izsák LajosA magyar államiság ezer évekultúra és tudomány a magyar államiság ezer évében2001Eötvös 1 példány
[szerk. Besnyő Károly]A magyar állampolgárságmegszerzése és elvesztése a gyakorlatban1982Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
szerk. Szilády Zoltán1891-19001903 2 példány
[főszerk. Liptai Ervin]A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalomkislexikon1987Kossuth 1 példány
vál., szerk., az életrajzi adatokat és az előszót írta Deréky PálA magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyvekommentált szöveggyűjtemény1998Argumentum 3 példány
bev. és szerk. Vályi RózsiA magyar balett történetéből1956Művelt Nép 2 példány
A magyar bányászat és kohászat emlékezeteemlékek, emlékhelyek : Bányászat- és kohászattörténeti információs térképKözép-európai Ipari Örökség Útja Egyesület 1 példány
[kiad. a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Kórháza Belgyógyászati Osztálya]A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának XLIX. vándorgyűlése2002. június 13-15. Nagykanizsa - Zalakaros2002Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza 1 példány
[szerk. Surányi László és Visnyovszki Gábor]A magyar bélyegek kézikönyve1986Gondolat 1 példány
szerk. Németh Géza, Olaszy GáborA magyar beszédbeszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek2010Akad. K. 2 példány
[szerk. Pecsuk Ottó]A Magyar Bibliatársulat hatvan éve2009Kálvin 1 példány
összeáll. Bélley Pál, Ferenczyné Wendelin LidiaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1956-19571960OSZK 1 példány
összeáll. Ferenczyné Wendelin Lidia, Fügedi Péterné, Somogyi AndrásnéA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1958-19601963OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1961-19641966OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1965-19661969OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1967-19681971OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1969-19701973OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1971-19731977OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1974-19761979OSZK 1 példány
A magyar bor a szakácsművészetben[2014]Nemzeti Örökség K. 3 példány
[gyűjt. és szerk. Rudnay János]A magyar cukrászat remekei1973Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
[ea.] Faragó Laura, S.A magyar dal évszázadaiból [hgf.][2001]Cantata Sacra 1 példány
A magyar divat 1116 éve2012Absolut Média 2 példány
összeáll. Csillag Ilona és Hegedűs GézaA magyar dramaturgia haladó hagyományai1953Művelt Nép 1 példány
szerk. Bodrogi JózsefA magyar egészségÜgytársadalmi-gazdasági megfontolások és ágazati véleménytérkép2010Semmelweis 1 példány
[összeáll. a Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi Statisztikai Főosztályának Egészségügyi Statisztikai Osztálya]A magyar egészségügy 40 éve1985KSH Adatgyűjtéskoordináló Főosztály 1 példány
[... szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságaiegyháztörténeti kutatások levéltári alapjai különös tekintettel a pécsi egyházmegyére2006PHF Pécsi Egyháztört. Int. 1 példány
[szerk. Kirsch János, Szabó Loránd, Tóth-Zsiga István]A magyar élelmiszeripar története1986Mezőgazd. Kvk. 3 példány
szerk. S. Varga Pál, Száraz Orsolya és Takács MiklósA magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai2013Debreceni Egyetemi Kiadó 2 példány
[főszerk. Deák Zoltán]A magyar építészet történetekitekintéssel a Kárpát-medence egészére2009Urbis Kvk. 1 példány
[közread. a] Központi Statisztikai HivatalA magyar építőanyagipar tevékenysége, 1950-19681969SKV 1 példány
[összeáll. Kerekes Ottó]A magyar építőipar a harmadik ötéves tervidőszakban, [1966-1970"1971SKV 1 példány
[összeáll. a Központi Statisztikai Hivatal Beruházási és Építőipari Főosztálya]A magyar építőipar működése, 1950-19671968SKV 1 példány
[főszerk. Császár László]A magyar építőmesterség történetének kisenciklopédiája1992ÉTK 1 példány
[összeáll.] H. Szabó LajosA Magyar Éremgyűjtők Egyesülete emlékkönyve, 1969-19991999MÉE 1 példány
[... szerzői Farkas István et al.]A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai Csoportja, 1970-20052007Czupi K. 3 példány
[szerk. Huszár Tibor]A magyar értelmiség a 80-as években1986Kossuth 2 példány
[szerk. Kurucz István]A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története, 1945-1969.a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem tankönyve1970Kossuth 1 példány
[szerk. Pogány Ö. Gábor]A magyar és az orosz iparművészet történeti kapcsolatáról1954MSzT Képzőművészeti Szakosztálya 1 példány
összeáll. Kereszty IstvánA magyar és magyarországi időszaki sajtó időrendi áttekintése, 1705-18671916Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára 1 példány
vál. és szerk. Domokos Mátyás, Lakatos AndrásIrodalom2007 2 példány
vál. és szerk. Takáts JózsefEsszék a kultúráról2007 1 példány
[szerk. Károlyi Antal, Perényi Imre et al.]A magyar falu építészete1955Műszaki Kvk. 2 példány
szerk. Maróti Andor, Rubovszky Kálmán, Sári MihályA magyar felnőttoktatás története konferencia dokumentumaiDebrecen, 1987. október 6-8.1998Budapest : Magyar Művelődési Intézet [etc.] 1 példány
szerk. Szentmiklóssy GézaA magyar feltámadás lexikonaa magyar legújabb kor története1930Magyar Feltámadás Lexikona 1 példány
[szerk. biz. Gombár József, Karcsai Kulcsár István et al.]A magyar film három évtizete1978Mokép 2 példány
[szerk. Homoródy József]A magyar film húsz éve1945-19651965Magvető 1 példány
[szerk. Somogyi Lia]A magyar film most1989M. Filmint. 1 példány
szerk. Gyürey Vera, Lencsó László, Veress JózsefA magyar filmtörténet képeskönyve2007Osiris 2 példány
[összeáll. az ELTE BTK Filozófiatörténeti Tanszékének munkaközössége]A magyar filozófiai gondolkodás a két világháború között1983Kossuth 2 példány
[szerk. Kiss Endre, Nyíri János Kristóf]A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn1977Kossuth 2 példány
szerk. Ortutay GyulaA magyar folklór[egyetemi tankönyv]1989, cop. 1979Tankvk. 1 példány
szerk. Voigt VilmosA magyar folklór1998Osiris 1 példány
szerk. Anderle ÁdámA magyar forradalom és a hispán világ19562007SZTE BTK Hispanisztika Tanszék 1 példány
szerk. Király Béla, Lee W. CongdonA magyar forradalom eszméieltiprásuk és győzelmük, 1956-19992001Atlanti Kutató és K. Társulat-Alapítvány 1 példány
[összeáll. Kállai Gyula, Pintér István, Sipos Attila]A Magyar Front1984Kossuth 3 példány
szerk. Honvári János, Solt KatalinA magyar gazdaság a változó világbana Széchenyi István Főiskola Közgazdasági Fakultásán oktatók tanulmánykötete1999Aula 1 példány
[vál. és szerk. Böröczfy Ferenc]A magyar gazdaság fejlesztési útjairól1980Kossuth 1 példány
[szerk. Barát Mária]A magyar gazdaság vargabetűje1994Aula 2 példány
írták Ajtay Endre [et al.]A magyar gyalogsága magyar gyalogos katona története[192?]Reé László Kvk. 1 példány
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége választmányának X. évi jelentése az 1912. évi április hó 28-án tartandó rendes közgyűléshez1912Nyugat 1 példány
írta, a szöveget vál. és szerk. P. Miklós TamásGyermek- és serdülőkori szervezetek2004 1 példány
[... szerk. Hegedűs Márton ...]A magyar hadviselt zsidók aranyalbumaaz 1914-1918-as világháború emlékérecop. 2013Zrínyi 1 példány
[kiad. a] Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Párttörténeti Intézete, a KISZ Központis BizottságaA magyar haladó ifjúsági mozgalmak történetének válogatott bibliográfiája, 1868-19751977Ifjúsági Lapkiadó 1 példány
összeáll. Göllesz ZoltánA Magyar Händel Társaság évkönyve 2009-20102010Rózsavölgyi 1 példány
[kiad. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai1959Akad. K. 1 példány
[közr. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai1984 [!1985]Akad. K. 11 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai1988, cop. 1984Akad. K. 1 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai1993Akad. K. 4 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai1994, cop. 1984Akad. K. 2 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai1996Akad. K. 1 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai1998, cop. 1994Akad. K. 4 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai1999, cop. 1994Akad. K. 2 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai2000Akad. K. 5 példány
A magyar helyesírás szabályai[regiszteres változat].[2003], cop. 1997Könyvmíves Kvk. 3 példány
A magyar helyesírás szabályai2006Akadémiai Kiadó 1 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai2007, cop. 2000Akad. K. 2 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai2009Akad. K. 4 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai2011Akad. K. 7 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai[új magyar helyesírás]2015Akad. K. 12 példány
[közread. a] Magyar Tudományos AkadémiaA magyar helyesírás szabályai[új magyar helyesírás]2015Akad. K. 1 példány
A magyar helyesírás szabályaicop. 2001Black & White 3 példány
A magyar helyesírás szabályai [elektronikus dok.]2007Akad. K. 2 példány
[... sajtó alá rend. Fábián Pál]A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadásáról1985Akad. K. 1 példány
... Kuun Géza [et al.] közreműködésével szerk. Pauler Gyula és Szilágyi SándorA magyar honfoglalás kútfőia honfoglalás ezredéves emlékére[1995]Nap 1 példány
[... szerk. Zachar József]A magyar huszár[2000]Corvina 2 példány

1 2 3 ... < 22 23 24 > ... 1551 1552 1553

Index