Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 214 215 216 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
[szerk. ... Bada Zoltán et al.]A nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó irodalom válogatott bliográfiája1993 1 példány
[szerk. Balázs Katalin és Ódor Bálint]A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai2006HVG-ORAC 1 példány
Bényei MiklósA nemzeti és polgári kultúra felétanulmányok a reformkori magyar művelődés történetérőlcop. 1998Csokonai 2 példány
[közread. a] Nemzeti Fenntartható Fejlődési TanácsA Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentése, 2013-2014cop. 2017NFFT 3 példány
[közread. a] Nemzeti Fenntartható Fejlődési TanácsA Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia második előrehaladási jelentése, 2015-2016cop. 2018NFFT 3 példány
Zetényi Csukás FerencA Nemzeti Hadseregvitéz nagybányai Horthy Miklós 150. születésnapjára2018HK Hermanos K. 1 példány
Marx, Engels, LeninA nemzeti kérdésről1965Kossuth 1 példány
[vál. és a bev. tanulmányt írta Máté István]A nemzeti kérdésrőla nemzeti kérdés lenini elméletének kialakulás, 1896-19141988Kossuth 1 példány
Nicola GirasoliA nemzeti kisebbségek fogalmáról1995Akad. K. 1 példány
S. Varga PálA nemzeti költészet csarnokaia nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásbancop. 2005Magvető 1 példány
[összeáll. a Magyar Köztársaság Kormánya]A Nemzeti Megújhodás Programjaa Köztársaság első három éve1990MTK 1 példány
Niederhauser EmilA nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában1977Akad. K. 1 példány
szerk. Szalai László ; [közread. az] .... ELTE BTK Kelet-Európa Története TanszékA nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európábanaz ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék által szervezett 2012. október 5-i Történelem és emlékezet. A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója című konferencia anyaga2013L' Harmattan 1 példány
Szajbély MihályA nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után2005Universitas Verlag 1 példány
Benkő PéterA Nemzeti Parasztpárt és a szocializmus, 1947-19481988Kossuth 2 példány
Tóth IstvánA Nemzeti Parasztpárt története, 1944-19481972Kossuth 2 példány
szerk. Csatári Bálint és Kovács András DonátA nemzeti parkok helye és szerepe a területfejlesztésben2003MTA RKK Alföldi Tud. Int. 1 példány
Győri EnikőA nemzeti parlamentek és az Európai Unió2004Osiris 1 példány
szerk. Bónis FerencA nemzeti romantika világából2005Püski 1 példány
[szerk. Székely György]A Nemzeti Színház1965Gondolat 3 példány
összeáll. és bev. Kerényi FerencA Nemzeti Színház1987Corvina 1 példány
írta Hofer Miklós et al.A Nemzeti Színház 150 éve1987Gondolat 3 példány
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye megbízásából írta Rexa DezsőA Nemzeti Színház megnyitásának története1927Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye 1 példány
Rédey TivadarA Nemzeti Színház történeteaz első félszázad1937Kir. Magyar Egyet. Ny. 3 példány
Magyar BálintA Nemzeti Színház története a két világháború között, 1917-19441977Európa K. 3 példány
[térképek tartalmát összeáll. Csepela Jánosné, Horváth Péter, Katona András]A Nemzeti Tankönyvkiadó történelem-atlasza általános iskolásoknak2005Nemzeti Tankvk. 2 példány
Lehota JánosA nemzeti tudat drámája[Bánk bán-értelmezés]1997Pannon Tükör 8 példány
[kiad. a] Központi Statisztikai HivatalA nemzeti vagyon és az állóeszközállomány, 1960-19731974SKV 1 példány
[kiad. a] Központi Statisztikai HivatalA nemzeti vagyon és az állóeszközállomány, 1970-19781979SKV 1 példány
Arany JánosA nemzeti versidomról és az asszonánczról1905Franklin Társ. 1 példány
Hoffmann MórA nemzetiség és a nemzeti nyelvhazafias elmélkedések1877Fischel Fülöp 1 példány
Joó Rudolf beszélgetése Demeter JánossalA nemzetiségek egyenjogúsításának útjána nemzetiségi jog fejlődése a népi demokratikus Romániában, 1944. szeptember 2. - 1948. április 13.1983Kossuth 1 példány
vál., szerk., az életrajzokat és a bev. tanulmányt írta Paládi-Kovács AttilaA nemzetiségek néprajzi felfedezői2006Akad. K. 1 példány
szerk. Madarász KatalinA nemzetiségi és nemzetiségekre vonatkozó hazai irodalom válogatott bibliográfiája1993Orsz. Idegennyelvű Kvt. 1 példány
báró Eötvös JózsefA nemzetiségi kérdés1903Révai 2 példány
Spira GyörgyA nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán1980Kossuth 2 példány
A nemzetiségi kérdés a törvények és tervezetek tükrében1790-19181947 1 példány
Karsai LászlóA nemzetiségi kérdés Franciaországban1983Kossuth 1 példány
szerk. Kiss Gábor Ferenc, Zakar PéterA nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében2003Belvedere Meridionale 1 példány
Arató EndreA nemzetiségi kérdés Nagy-Britanniában1978Kossuth 1 példány
A nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában és partnerkapcsolataik az Európai Unió területén2010Muravidéki Magyar Tudományos Társaság 1 példány
szerk. ... Ando György [et al.]A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulóna VII. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai : Békéscsaba, 2001. október 2-3-4.2001M. Népr. Társ. 1 példány
[vál., szerk. és a bev, tanulmányt írta Schlett István]A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája, 18682002TTFK 1 példány
[közrem. Dancs Anna et al.]A nemzetiségileg vegyesen lakott terület könyvtárainak helyzete2006Könyvtár 1 példány
Hans MommsenA nemzeti-szocialista rezsim és a zsidóság megsemmisítése Európában2016Corvina 1 példány
Szamuely TiborA nemzetiszocializmus1964Gondolat 1 példány
Karl HeyerA nemzetiszocializmus lénye és szándéka és a német nép sorsa2006Ita Wegman Alapítvány 1 példány
[Bibó István]A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságaiönrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntőbíráskodáscop. 2011Argumentum 1 példány
Lamm VandaA Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei, 1945-19931995Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
Kiss ÉvaA nemzetközi családjoga két- és többoldalú nemzetközi szerződések családjogi tárgyú rendelkezései1996HVG-ORAC 1 példány
Palotás EmilA nemzetközi Duna-hajózás a Habsburg-monarchia diplomáciájában, 1856-18831984Akad. K. 1 példány
Pók AttilaA nemzetközi élet krónikája, 1945-19971998História 6 példány
[szerk. Gömbös Ervin]A nemzetközi fejlesztési együttműködés a XXI. századbanENSZ-Akadémia 2004/20052005M. ENSZ Társ. 1 példány
Antal Zoltán, Perczel GyörgyA nemzetközi gazdasági integrációk és Magyarország szerepe a nemzetközi munkamegosztásban1976Tankvk. 1 példány
Bánrévy GáborA nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga2001Szt. István Társ. 1 példány
Solt Katalin, Sziva Miklósné, Lukács EszterA nemzetközi gazdaságtan alapjai2000TRI-Mester BT 3 példány
Csáki GyörgyA nemzetközi gazdaságtan alapjai2002Napvilág 1 példány
Csáki GyörgyA nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai2006Napvilág 1 példány
N. Sz. HruscsovA nemzetközi helyzet és a Szovjetunió külpolitikájabeszámoló a Szovjetunió Legfelsőbb Szovjetjének dec. 12-i ülésén1962Kossuth 1 példány
Blutman László, Csatlós Erzsébet, Schiffner ImolaA nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra2014HVG-ORAC 1 példány
Nagy KárolyA nemzetközi jog, valamint Magyarország külkapcsolatainak története1995Antológia 2 példány
Karen A. MingstA nemzetközi kapcsolatok alapjai2011Napvilág 1 példány
Sz. Hossó NikolettaA nemzetközi kapcsolatok kézikönyveangol-magyar GLOSSZÁRIUM2017L'Harmattan 1 példány
Harald KleinschmidtA nemzetközi kapcsolatok történetecop. 2001Athenaeum 2000 2 példány
[szerk. Fencsik László]A nemzetközi kommunista mozgalom dokumentumai 1945-19761977Kossuth 2 példány
Lőrincné Istvánffy HajnaA nemzetközi kölcsöntőke-áramlás és a hitelpiacok1983Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
Szabó A. FerencA nemzetközi migráció és korunk biztonságpolitikai kihívásaicop. 2006Zrínyi 1 példány
Jemnitz JánosA nemzetközi munkásmozgalom az első világháború éveiben 1914-19171975Akad. K. 1 példány
Pataki FerencA nemzetközi munkásmozgalom pedagógiai törekvései az imperializmus korában1900-19171967Tankvk. 1 példány
[szerk. Csonka Rózsa, Harsányi Iván]A nemzetközi munkásmozgalom története, 1830-19451973Kossuth 2 példány
[kiad. a Magyar Szocialista Munkáspárt, Politikai Főiskola]A nemzetközi munkásmozgalom története, 1830-19451977Kossuth 1 példány
[kiad. a] Magyar Szocialist Munkáspárt, Politikai FőiskolaA nemzetközi munkásmozgalom története, 1945-19741975Kossuth K. 2 példány
[szerk. biz. vez. Zsilák András]A nemzetközi munkásmozgalom történetébőlévkönyv1977Kossuth 1 példány
[szerk. Babirák Ilona et al.]A nemzetközi munkásmozgalom történetébőlévkönyv1982Kossuth 1 példány
Topálovicz PálA Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és a magyar szakszervezetek1975Táncsics 1 példány
[közread. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium]A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet háromoldalú egyezményei a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásáról2003ÖNkorPRess 2 példány
Bárczi GézaA nemzetközi nyelvről1987MESZ 1 példány
Gyöngyössy IstvánA nemzetközi pénzmozgások és a valutaválság1975Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
Szilvássy, HidasA nemzetközi pénzügyek és a külkereskedelmi fizetések gyakorlata1981Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
Karel Král, Kveta VenerováA nemzetközi szakszervezeti mozgalom ábécéje1966Táncsics 1 példány
Horváth Zoltán, Tar GáborA nemzetközi szervezetek kislexikona2006HVG-ORAC 1 példány
Hárs ErnőA nemzetközi szervezetek világa1982Gondolat 1 példány
Lantos Imre, Lőrincné Istvánffy HajnaA nemzetközi valutáris kapcsolatok fejlődésének új tényezői1979Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
Urbán AladárA nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán1973Akad. K. 1 példány
A nemzetségfő2018 1 példány
Garaczi ImreA nemzettel Európábannemzetpolitikai írások2006Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány 1 példány
P. G. WodehouseA nénikém nem talpig úrinő!cop. 1996.L & L 1 példány
a bev. tanulmányt írta Szabolcsi MiklósA neoavantgardeantológia1981Gondolat 2 példány
Dénes MagdaA neohumanizmus és a német idealizmus pedagógiája1971Tankvk. 1 példány
Pál JózsefA neoklasszicizmus poétikája1988Akad. K. 1 példány
John WeeksA neoklasszikus közgazdaságtan kritikája1998Aula 1 példány
A neolatin versköltőa hős Laudon tábornagy, Napóleon, Szerdahely György Alajos dicsőítője, Fába Simon verseinek kiadója s alkalmi költemények szerzőjecop. 2013 1 példány
V. SvirjovA neopozitivizmus és a tudomány1970Kossuth 1 példány
Kati MartonA nép ellenségeicsaládom regénye2010Corvina 2 példány
Őrszigethy ErzsébetA nép keveredik, a falu kerekediktalálkozások Környén2006Jelenkutató Alapítvány 1 példány
Flórián Mária"A nép követte a szabást"folyamatok a magyar paraszti öltözködés alakulásában : 17-19. századi viselettörténeti adatok tükrében2009Akad. K. 1 példány
Trencsényi BalázsA nép lelkenemzetkarakterológiai viták Kelet-Európában2011Argumentum 1 példány
Halász CsillaA nép műveléseagitáció és propaganda a népművelésben a Rákosi-rendszer idején2013MNL 1 példány
Ortutay GyulaA nép művészete1981Gondolat 3 példány
Tömörkény IstvánA nép nem tréfálsebőkhögyi elbeszélések2000Osiris 1 példány

1 2 3 ... < 214 215 216 > ... 1684 1685 1686

Index