Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 182 183 184 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
Zoványi JenőA magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig1977Akad. K. 1 példány
Ágoston IstvánA magyarországi puritanizmus gyökereimagyar puritánus törekvések a XVII. század első felében1997Kálvin 1 példány
Pók AttilaA magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulásaa "Huszadik század" társadalomszemlélete, 1900-19071990Akad. K. 1 példány
Bokor KárolyA magyarországi ragadozó halak horgászata[nélkülözhetetlen kézikönyv mindarról, amit egy jó horgásznak a ragadozó halakról tudni érdemes][2017]I.P.C. Kv. 2 példány
[szerzői Dienes Dénes et al.]A Magyarországi Református Egyház2017Tarsoly 1 példány
Ladányi SándorA magyarországi református egyház 1956 tükrébenegyháztörténeti tanulmányok2006Mundus M. Egy. K. 1 példány
A Magyarországi Református Egyház címtára1998Kálvin 1 példány
[a kötet adatait a Magyar Reformátusok Világszövetsége etc. szolgáltatták]A Magyarországi Református Egyház és a Magyar Reformátusok Világszövetsége tagegyházainak címtára1993Kálvin 1 példány
a Magyarországi Református Egyház hivatalos kiadványaA magyarországi református egyház törvényeiaz 1928. évi május 8. napján megnyílt negyedik Budapesti Országos Zsinat által alkotott kilenc törvénycikk1933Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. 1 példány
Szabóné Kármán JuditA magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota2012Gondolat 1 példány
szerk. Kemény IstvánA magyarországi romák2000Útmutató K. 6 példány
írta Petrusán György, Martyin Emília, Kozma MihályA magyarországi románok2000Útmutató K. 2 példány
Jászberényi JózsefA magyarországi szabadkőművesség története[2005]PrintXBudavár 1 példány
Erényi TiborA magyarországi szakszervezeti mozgalom kezdeteia budapesti szakszervezeti mozgalom kialakulása, 1867-19041962Táncsics 1 példány
Erényi TiborA magyarországi szakszervezeti mozgalom története 1848-1917 között1956Népszava 1 példány
írta Gyivicsán Anna és Krupa AndrásA magyarországi szlovákok[1997]Útmutató K. 1 példány
[írta Kozár Mária]A magyarországi szlovének2003Press Publica 3 példány
Serfőző LajosA Magyarországi Szociáldemokrata Párt a parlamentben1922-19261967Akad. K. 1 példány
Varga LajosA Magyarországi Szociáldemokrata Párt ellenzéke és tevékenysége1906-19111973Akad. K. 1 példány
[szerk. Horváth Julianna, Szabó Éva és Zalai Katalin]A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szociáldemokrata Párt iratainak repertóriuma, 1890-19482000Napvilág 1 példány
Farkas DezsőA Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az agrárkérdés 1900 és 1914 között1973Akad. K. 1 példány
S. Vincze EditA Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása és tevékenységének első évei 1890-18961961Kossuth 1 példány
Kende JánosA Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi politikája 1903-19191973Akad. K. 1 példány
Pintér IstvánA Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikája a második világháború előestéjén1979Akad. K. 1 példány
Mucsi FerencA Magyarországi Szociáldemokrata Párt tevékenysége 1890 és 1918 között1972Tankvk. 1 példány
A magyarországi Szociáldemokrata-Párt 1902 március 30., 31. és április 1-én Budapesten tartott IX. pártgyűlésének jegyzőkönyve1902Népszava 1 példány
Liptai ErvinnéA Magyarországi Szocialista Munkáspárt, 1925-19281971Kossuth Könyvkiadó 1 példány
szerk. Feitl IstvánA magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei, 1945-19472003Napvilág 1 példány
Domonkos OttóA magyarországi takácsok mintakönyvei1998Soproni Múz. 1 példány
Baranyai Ferenc, Fekete Attila, Kovács ImreA magyarországi talajtápanyag-vizsgálatok eredményei1987Mezőgazd. Kvk. 1 példány
Hajdu TiborA magyarországi Tanácsköztársaság1969Bp. : Kossuth 1 példány
[szerk. Gábor Sándorné, Mucsi Ferenc]A magyarországi Tanácsköztársaság 50. évfordulójaNemzetközi tudományos ülésszak : Budapest, 1969. márc. 17-19.1970Akad. K. 1 példány
Surányi LászlóA magyarországi Tanácsköztársaság bélyegkiadásainak és a Vörös Hadsereg tábori postájának története1978Akad. K. 1 példány
Kővágó LászlóA Magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés1979Kossuth 1 példány
Fogarassy LászlóA magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása1988Akad. K. 1 példány
Ambrus BélaA Magyarországi Tanácsköztársaság pénzrendszere1979Akad. K. 1 példány
Tóth GáborA magyarországi tanítóképző intézeti tanárképzés történeteApponyi Kollégium[1996]OPKM 1 példány
A magyarországi társadalmi-kulturális intézmények története 1945-ig 2 példány
A magyarországi társadalmi-kultúrális intézmények története 1945-ig 1 példány
A magyarországi települések választási adatai 2 példány
kép Kaiser OttóA magyarországi templomok művészeteválogatás egy évezred szakrális építészetéből2013Alexandra 3 példány
szerk. Magda RóbertA magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása2001Mezőgazda 2 példány
Pechány AdolfA magyarországi tótok2000Felsőmagyarország 1 példány
szerk. Tardy JánosA magyarországi vadvizek világahazánk ramsari területei2007Alexandra 2 példány
írta Pesty FrigyesA magyarországi várispánságok történetekülönösen a XIII. században2010Históriaantik Kvház K. 1 példány
Heckenast GusztávA magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korábana XIII. század közepétől a XVIII. század végéig1991Akad. K. 1 példány
[írta] Heckenast [et al.]A magyarországi vaskohászat története a korai középkorbana honfoglalástól a XIII. század közepéig1968Akad. K. 1 példány
Lányi GyörgyA magyarországi vizek halainélkülözhetetlen kézikönyv mindarról, amit egy jó horgásznak a halakról tudni érdemes2013Totem Plusz 1 példány
Norbert SpannenbergerA magyarországi VolksbundBerlin és Budapest között, 1938-19442005Lucidus 1 példány
Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke, Toronyi ZsuzsannaA magyarországi zsidóság képes története2014Vince K. 3 példány
Schreiberné Bernáth LiviaA magyarországi zsidóság személy- és családnevei II. József névadó rendeletéig1981Franklin Ny. 1 példány
Jehuda DonA magyarországi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete a 19-20. századbantanulmányok2006MTA Judaisztikai Kutközp. 1 példány
Botos JánosA magyarországi zsidóság vagyonának sorsa, 1938-19492015Veritas Történetkut. Int. 1 példány
[összeáll. Bojer Anasztázia et al.]A Magyarországon bejegyzett kisebbségek adatai2004 1 példány
Venesz JózsefA magyaros konyha[1990]Minerva 1 példány
Venesz JózsefA magyaros konyha2013M. Közlöny Lap- és Kvk. 9 példány
irta Hunfalvy JánosA Magyar-Osztrák Monarchia rövid statistikája1874Athenaeum 1 példány
Lagzi István"A magyar-román zöld határon át kísértünk sok lengyelt""a lengyel hadsereg fővezére, Rydz ¦migły marsall Magyarországon van" : a német megszállók által üldözött menekültek Romániába menekítése Szeged-Makó környékén 1944 tavaszán2009Móra Ferenc Múzeum 1 példány
írta Vámbéry ÁrminA magyarság bölcsőjénéla magyar-török rokonság kezdete és fejlődése[2006]Barnaföldi G. Archívum 1 példány
Fáy AladárA magyarság díszítő ösztöne1994Püski 3 példány
Doros GáborA magyarság életereje[1941?]Turul 1 példány
Szabó IstvánA magyarság életrajza1990Akad. K. 4 példány
Kiszely IstvánA magyarság embertanaa magyar ember : egyetemi tankönyv és tanári segédkönyv2007M. Ház 1 példány
Szekernyés JánosA magyarság emlékjelei a Bánságban2013Asociaţia Femeilor Maghiare din Timişoara : 1 példány
A magyarság eredete és a Boldogasszony2004M. Ház 1 példány
írta Szinnyei József ...A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége2011Históriaantik Kvház K. 1 példány
szerk. Szekfű GyulaA magyarság és a szlávok2000Lucidus K. 1 példány
Bendefy LászlóA magyarság és Középkelet2000Budapest : Bendefy I. 1 példány
Henkey GyulaA magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata2002MŐKK 1 példány
[szerk. Agócs Sándor és Medvigy Endre]A magyarság esélyeia tanácskozás hiteles jegyzőkönyve : Lakitelek, 1987. szept. 27.1991Antológia 3 példány
Szabó ZoltánA magyarság Európában, Európa a magyarságban2002TTFK 1 példány
Czeizel EndreA magyarság genetikája1990Csokonai 4 példány
Papolczy BalázsA magyarság helye a XXI. században2017L'Harmattan 1 példány
Varga GézaA magyarság jelképei1999Írástörténeti Kutint. 1 példány
Bendefy LászlóA magyarság kaukázusi őshazájaGyeretyán országa1999 1 példány
Györffy GyörgyA magyarság keleti elemei1990Gondolat 3 példány
írta Vámbéry ÁrminA magyarság keletkezése és gyarapodása1895Franklin-Társulat 1 példány
írta Vámbéry ÁrminA magyarság keletkezése és gyarapodása1989Bp. : Holnap 2 példány
Makkay JánosA magyarság keltezése1993Budapest : Szerző 2 példány
[főszerk. Halmos Ferenc]A magyarság kézikönyve1993Pannon 2 példány
A magyarság kézikönyve [2000]Arcanum 1 példány
írta Hajdú PéterA magyarság kialakulásának előzményei1953Akad. K. 1 példány
Róna-Tas AndrásA magyarság korai történetetanulmányok1995JATE 1 példány
Zimonyi IstvánA magyarság korai történetének sarokpontjaielméletek az újabb irodalom tükrébencop. 2014Balassi 1 példány
Tóth József, Trócsányi AndrásA magyarság kulturális földrajza1997Pro Pannonia 1 példány
[fel. szerk. Faragó Imre]A magyarság néprajzi térképenépviseletek, népi építészet, népi kézművesség2005Stiefel 2 példány
Vargyas LajosA magyarság népzenéje1981Bp. : Zeneműk. 12 példány
Vargyas Lajos.A magyarság népzenéje2002Planétás 1 példány
Kapocsy GyörgyA magyarság nevezetes fáibarangolás történelmi és irodalmi emlékhelyeken2000Helikon 1 példány
szerk. Ligeti LajosA magyarság őstörténete1986Akad. K. 4 példány
Zichy IstvánA magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig2005Attraktor 2 példány
Fülep LajosA magyarság pusztulása1984Magvető 6 példány
Móricz ZsigmondA magyarság rendeltetése2004TTFK 1 példány
Rozsnyai ÁgnesA magyarság spirituális gyökerei2005Püski 1 példány
írta Berze-Nagy János [et al.]A magyarság szellemi néprajzanépköltészet - stílus és nyelv1935 1 példány
A magyarság szellemi néprajzazene - tánc- szokások - hitvilág - játék1937 1 példány
írta Berze-Nagy János [et al.]A magyarság szellemi néprajzanépköltészet - stílus és nyelv1992 1 példány
írta N. Bartha Károly [et al.]A magyarság szellemi néprajzazene, tánc, szokások, hitvilág, játék1992 1 példány
írta Réthei Prikkel MariánA magyarság táncaiszámos képpel, hangjeggyel és 6 műmelléklettel1985ÁKV 1 példány
A magyarság tárgyi néprajzagazdálkodás - díszítőművészet - a hagyomány tárgyai1934 1 példány

1 2 3 ... < 182 183 184 > ... 1684 1685 1686

Index