Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 181 182 183 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
[írta Medveczky Zsuzsa]A magyarok nagy csatáifontos csaták a magyar történelemből2007Aquila 3 példány
írta Herman OttóA magyarok nagy ősfoglalkozásaelőtanulmányok2011Históriaantik Kvház K. 1 példány
Földi PálA magyarok nyilaihadtörténet a honfoglalás és az Árpád-házi királyok korából2015Csengőkert Kvk. 1 példány
[írta és szerk. Németh László Imre]A magyarok római kápolnája2007Szt. István Társ. 1 példány
Deér JózsefA magyarok Szent Koronája2005MNM 1 példány
[... ford., jegyz. és az utószót írta Blaskovics József]A magyarok története1982Magvető 4 példány
[összeáll., szerk., a képeket vál. Karádi Ilona]A magyarok története[több mint 1000 év részletes eseménynaptára]2006Officina '96 1 példány
Benedek ElekA magyarok története a honfoglalás előtti időktőlcop. 1997Esély Mozaik Kv. 5 példány
Benedek ElekA magyarok története a honfoglalás előtti időktőlcop. 2000Esély Mozaik 3 példány
Istvánffy MiklósA magyarok történetéből[1962]Magyar Helikon 3 példány
Petrus RansanusA magyarok történetének rövid foglalata1985Bp. : Európa 2 példány
Tóbiás ÁronA magyarok véretudósítások tollal - mikrofonnal : le sang des Hongrois[1997]Varga 1 példány
[... szerk. Markó György, Schmidt Mária]A magyarok véreírófejedelmek, diktatúrák, ellenállók2015XXI. Század Int. 1 példány
Csorba CsabaA magyarok vezéreia kezdetektől 1657-ig : 59 hun és magyar kapitány, kormányzó és király képe és életrajza2008Anno 1 példány
[szerk. S. Szabó Péter]A magyarokhozprózaantológia2000Magyarországért, Édes Hazánkért K. 1 példány
[szerk. Medvigy Endre]A magyarokhozmagyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig2002Felsőmagyarország K. 1 példány
A magyarokhoz [hgf.] 1 példány
Jákli István"... a magyarokhoz küldetett"1992Bencés K. 1 példány
Raimondo MontecuccoliA magyaroroszági török háborúkról2019Dialóg Campus 1 példány
Balázs István et al.A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata2012HVG-ORAC 1 példány
A Magyarországhoz történt visszatérés után, 1939-19452005 1 példány
Schönwald PálA magyarországi 1918-1919-es polgári demokratikus forradalom állam- és jogtörténeti kérdései1969Akad. K. 1 példány
A magyarországi ágost(ai) hitv(allású) ev(angelikus) keresztyén egyház alkotmányaaz egyház 1891-1893. évi egyetemes zsinatán hozott és kihirdetett törvények1893Hornyánszky Viktor 1 példány
Klaniczay TiborA magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete1993Magvető 1 példány
Kárpáti EndreA magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem múltjából1979Medicina 1 példány
Gergely ErnőA magyarországi bányásztársadalom története 1867-ig1986Műszaki Kvk. 1 példány
Domonkos OttóA magyarországi céhes szabók mintakönyvei, 1630-18381997MNM 1 példány
[szerk. Mezey Barna]A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban, 1422-19851986Kossuth 6 példány
Szuhay PéterA magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája1999Panoráma 1 példány
Nagy PálA magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában1998CSVM Tanítók. Fiisk. K. 1 példány
Leskó FerencA magyarországi cigányok viszonyaitanulmány esszé stílusban2015Kairosz 2 példány
Kemény István, Janky Béla, Lengyel GabriellaA magyarországi cigányság, 1971-20032004Gondolat 1 példány
Bódi ZsuzsannaA magyarországi cigányság kulturájaválogatott bibliográfia2002M. Művel. Int. 3 példány
Dupcsik CsabaA magyarországi cigányság történetetörténelem a cigánykutatások tükrében, 1890-20082009Osiris 3 példány
Urosevics DaniloA magyarországi délszlávok kulturális egyesületei1969NPI 1 példány
Urosevics DaniloA magyarországi délszlávok története1969Bp. : TIT 3 példány
Pécsi MártonA magyarországi Duna-völgy kialakulása és felszínalaktana1959Akad. K. 1 példány
[szerzői Adámi László et al.]A Magyarországi Evangélikus Egyház2015 1 példány
M. Szabó MiklósA magyarországi felszabadító hadműveletek, 1944-19451985Kossuth 2 példány
összeáll. Gazda IstvánA magyarországi fizika klasszikus századai, 1590-18902000Mati 1 példány
M. Zemplén JolánA magyarországi fizika története 1711-ig1961Akad. K. 1 példány
M. Zemplén JolánA magyarországi fizika története a XVIII. századbana fizika szaktudománnyá válik1964Akad. K. 1 példány
Gergely JenőA magyarországi forradalmak, 1918-19191991Ikva 4 példány
Gergely JenőA magyarországi forradalmak, 1918-19191992Ikva 6 példány
összeáll. P. Miklós TamásA magyarországi gyermek- és ifjúsági mozgalmak, szervezetek, egyesületek történetének válogatott bibliográfiája, 1945-19901993OPKM 1 példány
szerk. Randolph L. BrahamA magyarországi háborús munkaszolgálattúlélők visszaemlékezései1996TEDISZ 1 példány
[a kötetet Rosonczy Ildikó vál.]A magyarországi hadjárat, 1849orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról1988Európa 2 példány
írta Kardos TiborA magyarországi humanizmus kora1955Akad. K. 2 példány
Orosz LajosA magyarországi ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szakoktatás vázlatos története2003OPKM 1 példány
Krisztián Béla, Németh GézaA magyarországi iskolarendszerű vájár, bánya-elektrolakatos és mélyfúró-kútüzemeltető ipari szakmunkásképzés története2006Bányász Művel. Intézmények Szövets. 1 példány
Fazekas Csaba [et al.]A magyarországi Jehova Tanúi Egyház története2017Gondolat 1 példány
Staud GézaA magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai I.1984 1 példány
Staud GézaA magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai II.1986 1 példány
A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, III.1988 1 példány
Jerney JánosA magyarországi káptalanok és konventek mint hielmes és hiteles helyek története2011Históriaantik Kvház K. 1 példány
sajtó alá rend. Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Varga ImreA magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig1992Argumentum 1 példány
Domonkos OttóA magyarországi kékfestés1981Corvina 3 példány
összeáll. J. Halász MargitA magyarországi kézművesipartörténettel foglalkozók névjegyzéke1978 1 példány
Bartócz JózsefA magyarországi kovácscéhekről2000Jókai Vár. Kvt. 1 példány
Soltész ZoltánnéA magyarországi könyvdíszítés a XVI. században1961Akad. K. 2 példány
Frisnyák ZsuzsaA magyarországi közlekedés krónikája, 1750-20002001História 5 példány
T. Kiss TamásA magyarországi kulturális minisztériumokról, 1867-19931993Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány 1 példány
Szénássy BarnaA magyarországi matematika történetea legrégibb időktől a 20. század elejéig1970Akad. K. 1 példány
Szénássy BarnaA magyarországi matematika történetea legrégibb időktől a 20. század elejéig1974Akad. K. 1 példány
Bajomi-Lázár PéterA magyarországi médiaháború2001Új Mandátum 1 példány
szerk. Paál VinceA magyarországi médiaháború történetemédia és politika, 1989-20102013Complex 1 példány
Debrődi GáborA magyarországi mentésügy története, 1769-20122012Magyar Oxyologiai Társaság 1 példány
Domonkos OttóA magyarországi mesterlegények közép-európai kapcsolatai és szokásai a XV-XIX. században2002NSZI 2 példány
[szerk. Juhász János]A magyarországi múzeumi létesítmények működési adataiból, 1995-19961997Magyar Nemzeti Múzeum. Dokumentációs és Informatikai Főosztály 1 példány
[összeáll. Bándi Gáborné, Juhász János]A magyarországi múzeumok statisztikai adataiból1990-19941996Magyar Nemzeti Múzeum. Dokumentációs és Informatikai Főosztály 1 példány
szerk. Dercsényi DezsőA magyarországi művészet a honfoglalástól a XIX. századig 1 példány
Kállay IstvánA magyarországi nagybirtok kormányzata, 1711-18481980Akad. K. 1 példány
Pukánszky BélaA magyarországi német irodalom történetea legrégibb időktől 1848-ig2002Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor 1 példány
szerk. Manherz KárolyA magyarországi németek1998Útmutató K. 1 példány
szerk. Manherz KárolyA magyarországi németek[1999]Útmutató K. 1 példány
Zielbauer GyörgyA magyarországi németek elhurcolása és elűzéseválogatott szemelvények a korabeli magyar sajtóból, 1944-19481996Orsz. Német Önkormányzat 1 példány
Fehér IstvánA magyarországi németek kitelepítése, 1945-19501988Akad. K. 2 példány
Bellér BélaA magyarországi németek rövid története1981Magvető 2 példány
Zielbauer GyörgyA magyarországi németség nehéz évtizede 1945-19551990Pannon Műhely 2 példány
N. Fülöp KatalinA magyarországi nemzetiségek hímzésmintáicop. 1982[Bp.] : Minerva 6 példány
[rend. Fatuska János et al.]A magyarországi nemzetiségek lakáskultúrájanéprajzi kiállítás : Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum, 1975. október-november[1975]Munkácsy Mihály Múzeum 1 példány
Arató EndreA magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája1983Akad. K. 2 példány
Makkay JánosA magyarországi neolitikum kutatásának új eredményeiaz időrend és a népi azonosítás kérdései1982Akad. K. 2 példány
Bánfi Szilvia, V. Ecsedy JuditA magyarországi nyomdászat képes krónikája, 1473-1700cop. 2014OSZK 1 példány
Selmeczi Kovács AttilaA magyarországi olajnövény-kultúratörténeti-néprajzi monográfia1993Akad. K. 2 példány
Orbán FerencA magyarországi ortodox zsidóság története2006Makkabi 1 példány
Géczy BarnabásA magyarországi őslénytan történeteakadémiai székfoglaló : 1994. február 7.1995Akad. K. 1 példány
Géczy BarnabásA magyarországi őslénytan története2008Hantken 1 példány
szerk. Góczán Ferenc, Benkő JenőA magyarországi pannonkori képződmények kutatásai1971Akad. K. 1 példány
Annus SándorA magyarországi papíripar összefoglaló története 1530-20102016Optima Téka K. 1 példány
Bogdán IstvánA magyarországi papíripar története1530-19001963Akad. K. 1 példány
Fricz TamásA magyarországi pártrendszer 1987-1995kialakulástörténet és jellemzők : politológiai elemzéscop. 1996Cserépfalvi 1 példány
Tomka BélaA magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836-19471996Gondolat 1 példány
Tomka BélaA magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836-19472000Aula 1 példány
sajtó alá rend. és szerk. Kilián IstvánA magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig1994 1 példány
Jánossy DénesA magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján1979Akad. K. 1 példány
Csorba JózsefA magyarországi pokolvár, annak természete, okai, óvó és gyógymódjai1837Egyet. 1 példány
Fukász GyörgyA magyarországi polgári radikalizmus történetéhez, 1900-1918Jászi Oszkár ideológiájának bírálata1960Gondolat 2 példány
Varga ImreA magyarországi protestáns iskolai színjátszás a kezdetektől 1800-ig1995Argumentum 1 példány
Varga ImreA magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma1988 [!1989] 1 példány

1 2 3 ... < 181 182 183 > ... 1684 1685 1686

Index