Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 180 181 182 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
Borsos BélaA magyar üvegművesség1974Műszaki Kvk. 5 példány
[szerk... Keszthelyi Ferencné, Wehner Tibor]A magyar üvegművészet2006Képző- és Iparművészeti Lektorátus 1 példány
Kékessy LászlóA magyar vadász kézikönyvea magyar vadásznyelv szótára2002Tinta Kvk. 1 példány
Csőre PálA magyar vadászat történetecop. 1994Mezőgazda 1 példány
szerk. Vuray György, Rácz Fodor Gábor, Szabó ZoltánA magyar vadászirodalom képeskönyvevadászat és horgászat az irodalomban és a képzőművészetbencop. 2000Mezőgazda 1 példány
Gyurkovics TiborA magyar vadkan1995M. Írókamara 1 példány
A magyar választási rendszer2001Író Gergely Alapítvány 1 példány
Szeghalmi ElemérA magyar valóság kálváriáján2003Szt. István Társ. 1 példány
Makkai LászlóA magyar városfejlődés és városépítés történetének vázlata1963Tankvk. 1 példány
Hóman BálintA magyar városok az Árpádok korában2005Attraktor 1 példány
[összeáll. Castiglione Endre]A magyar városok címerei1975Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk. 2 példány
[összeáll. Castiglione Endre]A magyar városok címerei1975Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
A magyar városok háztartási viszonyai az 1939. évben1940 1 példány
írta Csizmadia AndorA magyar városok kegyurasága1937Győregyházmegyei Alap Ny. 1 példány
szerk. Enyedi György, Keresztély KrisztinaA magyar városok kulturális gazdasága2005MTA Társadalomkut. Közp. 1 példány
írta Halácsy DezsőA magyar városokért1940Szerző 1 példány
Miklós ImreA magyar vasutasság oknyomozó történelmea legelső vasúttól - napjainkig1937Kapisztrán ny. 1 példány
Szekér Gyula, Szerb Ferenc, Bontó LászlóA magyar vegyipar helyzete és fejlesztéseKözgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
[szerk. Csizmadia László]A magyar vendéglátás és turizmus újkori történetecop. 2009Szaktudás K. 2 példány
írta Horváth JánosA magyar vers1948MTA 1 példány
Kecskés AndrásA magyar vers hangzásszerkezete1984Akad. K. 2 példány
Kecskés AndrásA magyar verselméleti gondolkodás történetea kezdetektől 1898-ig1991Akad. K. 1 példány
Imre LászlóA magyar verses regény1990Akad. K. 2 példány
Böhm EditA magyar versszavalás történetecop. 2009Ad Librum 1 példány
Orosz LászlóA magyar verstani eszmélkedés kezdetei1980Akad. K. 2 példány
írta Szabó KárolyA magyar vezérek koraÁrpádtól Szent Istvánig1869Ráth Mór 1 példány
írta Szabó KárolyA magyar vezérek kora Árpádtól Szent Istvánig[2010]Anno 1 példány
Gerézdi RabánA magyar világi líra kezdetei1962Akad. Kiadó 2 példány
Ágoston PéterA magyar világi nagybirtok története1913Grill 1 példány
írta Karácsony SándorA magyar világnézet1941Exodus 1 példány
Karácsony SándorA magyar világnézetvilágnézeti neveléscop. 2007Széphalom Kvműhely 2 példány
... írta Szendrei JánosA magyar viselet történeti fejlődése174 szövegközti képpel és hat táblával2011Históriaantik Kvház K. 2 példány
Nemes MihályA magyar viseletek története2002Méry Ratio 1 példány
Nagy Géza, Nemes Mihály, Tompos LillaA magyar viseletek története2002M. Mercurius 9 példány
rajzolta és festette Nemes MihályA magyar viseletek történetecop. 2012Kossuth 1 példány
irta Nagy GézaA magyar viseletek története 2001Arcanum 1 példány
Irta Bába KárolyA magyar vizslatenyésztés irányelvei, nyilvántartása, a vizsla gondozása, gyógyítása, tanítása és bevadászása2001Bába 1 példány
összeáll. és szerk. Ihrig DénesA magyar vízszabályozás története1974OVH 1 példány
összeáll. Hetés TiborA magyar Vörös Hadsereg, 1919[válogatott dokumentumok]1959Kossuth K. 1 példány
Hantos JánosA Magyar Vöröskereszt 100 éveemberiesség háborúban és békében1981Akad. K. 3 példány
szerk. Szűcs TiborA magyar zene hungarológiai közvetítésejegyzet és annotált szöveggyűjtemény1999JPTE BTK 1 példány
Legány DezsőA magyar zene krónikájazenei művelődésünk ezer éve dokumentumokban1962Zeneműkiadó 1 példány
Szitha TündeA magyar zene századaia kezdetektől a XIX. század végéig : a XX. század első fele : Bartók : magyar zene 1945 után[1997] 1 példány
A magyar zene századai (1) [hgf.]P. 1997Hungaroton Classic 1 példány
Falvy ZoltánA magyar zene története1980Tankvk. 2 példány
Falvy ZoltánA magyar zene története1983Bp. : Tankvk. 6 példány
Falvy ZoltánA magyar zene története1987Bp. : Tankvk. 1 példány
Falvy ZoltánA magyar zene története1999Nemz. Tankvk. 1 példány
Falvy Zoltán.A magyar zene története2002Nemz. Tankvk. 1 példány
szerk. Szabolcsi Bence, Bartha DénesA magyar zene történetéből1955Akad. Kiadó 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1982FSZEK 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1984FSZEK 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1986FSZEK 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1987FSZEK 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1988FSZEK 1 példány
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi IntézetA magyar zenei szakirodalom bibliográfiája1989FSZEK 1 példány
Kroó GyörgyA magyar zeneszerzés 25 éve1971Bp. : Zeneműk. 1 példány
Kroó GyörgyA magyar zeneszerzés 30 éve1975Zeneműk. 1 példány
Szabolcsi BenceA magyar zenetörténet kézikönyve1979Zeneműk. 4 példány
irta Káldor JánosA magyar zenetörténet kistükre1938Rózsavölgyi és Társa 1 példány
Gottdank TiborA magyar zsidó építőművészek örökségeLajtán innen és Lajtán túl2018K.u.K. K. 1 példány
[írta, ill.] Körner AndrásA magyar zsidó konyhakultúrtörténet 77 autentikus recettel2017Corvina 2 példány
Horváth CecíliaA magyar zsidóság és a holokausztcop. 2004Palatinus 1 példány
[sajtó alá rend., a jegyzeteket kieg., a fotókat vál. Kiss József]A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században 3 példány
Venetianer LajosA magyar zsidóság történetekülönös tekintettel gazdasági és művelődési fejlődésére a XIX. században1986Könyvért 2 példány
Venetianer LajosA magyar zsidóság történetea honfoglalástól a világháború kitöréséig, különös tekintettel gazdasági és művelődési fejlődésére2014Magyar Közlöny Lap- és KvK. 9 példány
Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József közrem.A magyarhoni protestáns egyház történetea művelt közönség számára1907Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1 példány
... irta Schrödl JózsefA magyarhoni protestantismus hatása a magyar nemzeti szellem fejlődésére1898Hornyánszky Viktor 1 példány
[vál. és szerk. Tari István]A Magyarkanizsai Írótábor Antológiája : 2003-20072008Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 1 példány
Miroslav KusýA magyarkérdés Szlovákiábancikkek, tanulmányok2002Kalligram 1 példány
Csaplár VilmosA magyarokaz államalapítástól a 2010-es választásokig2011Kalligram 1 példány
Unger Károly, Kurunczi MargitA magyarok asztalánála magyar gasztronómia 1100 esztendeje[1998]Pallas Stúdió 1 példány
[szerk. Esztergályos Jenő]A magyarok bejövetele1996Apáczai 5 példány
[szerk. Esztergályos Jenő]A magyarok bejövetele1996Apáczai 4 példány
[...Veszprémy László, ... Bollók János ford.]A magyarok cselekedetei1999Osiris 2 példány
[...Veszprémy László, ... Bollók János ford.]A magyarok cselekedetei2001, cop. 1999Osiris 1 példány
[... Veszprémy László ... ford.]A magyarok cselekedetei2004, cop. 1999Osiris 4 példány
sajtó alá rend. Györffy GyörgyA magyarok elődeiről és a honfoglalásrólkortársak és krónikások híradásai1975Gondolat 3 példány
sajtó alá rend. Györffy GyörgyA magyarok elődeiről és a honfoglalásrólkortársak és krónikások híradásai1986Gondolat 3 példány
összeáll. Györffy György.A magyarok elődeiről és a honfoglalásrólkortársak és krónikások híradásai2002Osiris 1 példány
írta Vámbéry ÁrminA magyarok eredeteethnológiai tanulmány1882MTA Kiadóhiv. 1 példány
Nemere IstvánA magyarok eredeteMagyar történelem : Alternatív tankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára2008Nagykönyv K. 1 példány
Bóna IstvánA magyarok és Európa a 9-10. században2000História 3 példány
[szerk.] Póczy KláraA magyarok ezer esztendeje Rómábanintézményeink az Örök Városban Szent István király óta napjainkig[2001]M. Képek 1 példány
Gellért SándorA magyarok háborújacop. 2014Széphalom Kvműhely 1 példány
Drábik JánosA magyarok harmadik útja1956 : kiút a kommunizmus és a pénzuralom zsákutcájábólcop. 2005Gold Book 2 példány
A magyarok II. világkongresszusának tárgyalásai Budapesten1938. augusztus 16-19.1938Magyarok Világszövetsége Központi Irodája 1 példány
Szendrei LászlóA "magyarok istene"művelődéstöréneti tanulmány2014Attraktor 1 példány
Karácsony SándorA magyarok Istenevallásos neveléscop. 2004Széphalom Kvműhely 1 példány
Vámbéry ÁrminA magyarok keletkezése és gyarapodása2003Lilium Aurum 1 példány
Karácsony SándorA magyarok kincsecop. 2008Széphalom Kvműhely 1 példány
A magyarok királynéja 2 példány
A magyarok költészetecop. 2006Allprint 1 példány
Thuróczy JánosA magyarok krónikája1978M. Helikon 2 példány
Thuróczy JánosA magyarok krónikája1980Európa 10 példány
összeáll., szerk. és az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz FerencA magyarok krónikája[1995]Officina Nova 5 példány
összeáll., szerk. és az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz FerencA magyarok krónikája1996Officina Nova 6 példány
összeáll., szerk. és az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz FerencA magyarok krónikája2000Helikon 5 példány
A magyarok krónikája2001Osiris 2 példány
[főszerk. Hegedüs István]A magyarok krónikája2000-20052005Helikon 2 példány

1 2 3 ... < 180 181 182 > ... 1684 1685 1686

Index