Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 179 180 181 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
szerk. Pölöskei Ferenc, Szabad GyörgyA magyar tanyarendszer múltjatanulmányok1980Akad. K. 1 példány
szerk. Glatz Ferenc, Csatári Bálint és T. Gémes TündeA magyar tanyás vidékek2010MTA Törttud. Int. 1 példány
írta Bocsor GézaA magyar tarka marhakialakulásának története, környezeti viszonyai, tulajdonságai, tartása, tenyésztése, törzskönyvezése és értékesítése1960Akad. K. 1 példány
Marton JánosA magyar tarokkjátékok kézikönyveegy kétszáz éves Hungaricum története, elmélete és gyakorlata2006Kráter Műhely Egyes. 1 példány
Erdei FerencA magyar társadalom1987Magvető 1 példány
Vitányi IvánA magyar társadalom kulturális állapotaaz 1996-os országos vizsgálat zárójelentésecop. 1997Maecenas 1 példány
A magyar társadalom lexikonja1930Magy. Társ. Lexikonja Kiadóváll. 1 példány
Molnár ErikA magyar társadalom története az Árpádkortól Mohácsig1949Szika 1 példány
Molnár ErikA magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig1949Szikra 2 példány
Abonyi GézaA magyar társadalombiztosítás alapvető szabályai1967Táncsics 1 példány
Homicskó Árpád OlivérA magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere2016KRE 1 példány
Zsigmond GáborA magyar társadalomnéprajz kezdeteiBeöthy Leó, 1839-18861974Akad. K. 1 példány
Erdei FerencA magyar társadalomról1980Akad. K. 1 példány
Török GáborA magyar társasági jog alapjai2006HVG-ORAC 1 példány
Sárközy TamásA magyar társasági jog Európábana társasági és a konszernjog elméleti alapjai2001HVG-ORAC 1 példány
írta Z. Karvalics László és Andreides GáborA Magyar Távirati Iroda története, 1945-19482006Napvilág 1 példány
Tausz KatalinA magyar településhálózat társadalomrajza1982NPI 2 példány
Koreny János, Heckenast Gábor, Polgár AndrásA Magyar Televízió történetekezdetektől - napjainkig[1995]Ajtósi Dürer K. 1 példány
A magyar térképészet nagyjaiLipszky János, 1766-1826, Mikoviny Sámuel, 1700-1750 : tudományos emlékülések előadásai és kiállítási katalógus.2001OSZK 1 példány
Rakonczay ZoltánA magyar természetvédelem 50 éve számokban, 1939-19901991Orsz. Természetvédelmi Hiv. 1 példány
Oroszi SándorA magyar természetvédelem kezdetei1986OEE 1 példány
Földes Éva, Kun László, Kutassi LászlóA magyar testnevelés és sport története1977Sport 6 példány
Földes Éva, Kun László, Kutassi LászlóA magyar testnevelés és sport története1982Sport 3 példány
Tibor FischerA magyar tigris2014Helikon 4 példány
Varga LászlóA magyar titok2007Don Bosco 1 példány
írta ... Papp GáborA magyar topografikus és leíró ásványtan történeteaz ásványtan egyéb területei, valamint az oktatási, kutatási és gyűjteményi háttér áttekintésével2002HOM 1 példány
Karácsony IstvánA magyar tornasport krónikája[2002]Gulliver 1 példány
A magyar történelem eltitkolt lapjai2014 2 példány
Borza TündeA magyar történelem híres nőalakjai2007Bancsi P. 7 példány
összeáll. Genthon IstvánA magyar történelem képeskönyve1935Kir. Magyar Egyet. Ny. 2 példány
Szabados GyörgyA magyar történelem kezdeteirőlaz előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. századbancop. 2006Balassi 1 példány
Váczy PéterA magyar történelem korai századaiból1994História 1 példány
[... összeáll. Almási Tibor et al.].A magyar történelem kronológiája, 830-2000cop. 2001 9 példány
[szerk.] Tóth DóraA magyar történelem nagy alakjai1995Aquila 5 példány
[szerk.] Tóth DóraA magyar történelem nagy alakjai[1999], cop. 1995Aquila 3 példány
[szerk.] Tóth DóraA magyar történelem nagy alakjai[2001], cop. 1995Aquila 1 példány
Fehér GézaA magyar történelem oszmán-török ábrázolásokban1982Akad. K. 3 példány
Antonio BonfiniA magyar történelem tizedei1995Magvető 2 példány
A magyar történet áttekintése a honfoglalás idejétőlévszámok, térképek, uralkodók, események, csaták2004Stiefel Eurocart Kft. 4 példány
A magyar történet áttekintése a honfoglalás idejétőlévszámok, térképek uralkodók, események, csatákcop. 2004Stiefel Eurocart 3 példány
A magyar történet áttekintése a honfoglalás idejétől [kartográfiai dokumentum]cop. 1997G. Peters Kft. 2 példány
írta Marczali HenrikA magyar történet kútfői az Árpádok korában2011Históriaantik Kvház K. 1 példány
Angyal Dávid és Mika Sándor ... közreműködésével szerk. Marczali HenrikA magyar történet kútfőinek kézikönyve2011Históriaantik Kvház K. 1 példány
írta Klemm AntalA magyar történeti mondattan1928 1 példány
írta Klemm AntalA magyar történeti mondattan1942 1 példány
szerk. Dénes Iván ZoltánA magyar történetírás kánonjai2015Ráció 1 példány
Gunst PéterA magyar történetírás története1995Csokonai 1 példány
szerk. Hóman BálintA magyar történetírás új útjai1931M. Szemle Társ. 1 példány
Mályusz ElemérA magyar történettudomány2008Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor 1 példány
[a bev. tanulmányt írta Benda Kálmán]A magyar történettudomány kézikönyve1987Bp. : Könyvért 1 példány
[összáll. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkaközössége: Niederhauser Emil et al.]A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája1945-19681971Akad. K. 1 példány
[... írta Berényi Mariann]A magyar törvényhozás ezer évecop. 2016Az Országgyűlés Hiv. 1 példány
Kövy SándorA magyar törvénynek rövid summájaa gyermekek számára1989Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 1 példány
szerk. Sótonyi PéterA magyar törvényszéki-igazságügyi orvostan története2009Medicina 1 példány
Deér JózsefA magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája2015Attraktor 1 példány
Tóth Sándor LászlóA magyar törzsszövetség politikai életrajzaa magyarság a 9-10. században2015Belvedere Meridionale 1 példány
Fejtő FerencA magyar tragédia 1956cop. 2006Kossuth 1 példány
szerk. Ligeti LajosA magyar tudomány tíz éve1945-19551955Akad. K. 1 példány
Fráter JánosnéA Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai 1854-19491974Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1 példány
[szerk. Antal Jánosné]A Magyar Tudományos Akadémia almanachja1976Akad. K. 1 példány
[szerk. Antal Jánosné]A Magyar Tudományos Akadémia almanachja1980Akad. K. 1 példány
[szerk. Gerencsér Eszter]A Magyar Tudományos Akadémia almanachja1986Akad. K. 1 példány
[szerk. Gerencsér Eszter]A Magyar Tudományos Akadémia almanachja1992Akad. K. 1 példány
[szerk. Burucs Kornélia]A Magyar Tudományos Akadémia almanachja1997MTA 1 példány
[szerk. Babics András]A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének évkönyve, 19581959Akad. K. 1 példány
A Magyar Tudományos Akadémia és a művészetek a XIX. században1992Budapest : MTA Művtört. Kut. Int. 1 példány
A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei2017Osiris 1 példány
szerk. Papp Gábor György, András EditA Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei2004MTA MKI 1 példány
A magyar tudományos akadémia kiadásában megjelent munkáknak és folyóiratoknak betűrendes címjegyzéke, 1889-19101911Magyar Tudományos Akadémia 2 példány
[Gergely Pál gyűjtésének felhasználásával szerk. Pamlényi Ervin]A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828-19501978Akad. K. 1 példány
[Rózsa György irányításával szerkesztették Fekete Gézáné ... et al.]A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-19761976Magyar Tudományos Akadémia 1 példány
[Rózsa György irányításával szerkesztették Fekete Gézáné ... et al.]A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-19761977Magyar Tudományos Akadémia 1 példány
[szerk. Fekete Gézáné]A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára munkatársainak szakirodalmi munkássága1950-1975 : bibliográfia1976MTAK 1 példány
Csapodi CsabaA Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ősnyomtatvány-gyűjteménye1967MTAK 2 példány
Fráter JánosnéA Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosai, 1831-19491987MTAK 1 példány
[főszerk. Pach Zsigmond Pál]A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825-19751975Akad. K. 1 példány
[... összeáll. Tímár Árpád]A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának tizenöt éve, 1969-1984bibliográfia1986MTA 1 példány
Bibó IstvánA Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetének Levéltári Regesztagyűjteményerepertórium2001MTA Művtört. Kut. Int. 1 példány
Rózsa GyörgyA Magyar Tudományos Akadémia palotája1982 [!1983]MTA 1 példány
Gazda IstvánA Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadványai, 1831-18481999Mati 1 példány
összeállította Fekete GézánéA Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-19731975MTAK 1 példány
írta Rottler Ferenc és Teplán IstvánA Magyar Tudományos Akadémia tevékenysége a nyolcvanas években1983Akad. K. 1 példány
összeáll. Lukinich ImreA Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága másolat- és kéziratgyüjteményének ismertetése1935MTA 1 példány
Fráter JánosnéA Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának működése [1854-1949]1966MTA Kvt. 1 példány
[szerk. Somfai Balázs]A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi és Pécsi Bizottságának VI. KonferenciájaXI-XIX. század : Veszprém, 1984. április 16-17.[1986]MTA PAB VEAB 1 példány
Gergely PálA Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sorsa1971MTA 1 példány
Kónya SándorA Magyar Tudományos Tanács, 1948-19491998MTAK 1 példány
írta és rajzolta Huszka JózsefA magyar turáni ornamentika története1994Budapest : Nyers Cs. 1 példány
összeáll. és a bevezetőt írta Dömötör ÁkosA magyar tündérmesék típusai (AaTh 300-749)1988 1 példány
Balla Tibor et al.A magyar tüzérség 100 éve1913-2013cop. 2014Zrínyi 4 példány
[összeáll. Léderer Pál]A magyar ugara kiegyezéstől a II. világháborúig : társadalomtörténeti háttérinformációk1991T-Twins 1 példány
[összeáll. Léderer Pál]A magyar ugara kiegyezéstől a II. világháborúig : társadalomtörténeteti háttér-informácók[1994]T-Twins 1 példány
írta és rend. Kovács AndrásA magyar ugaron [videodok.]Mokép 1 példány
Pálffy Géza [et al.]A magyar újkor történetecop. 2007Pannonica 2 példány
[szerk. Simányi József]A Magyar Újságírók Országos Szövetségének évkönyve[1995]MÚOSZ 1 példány
összeáll. Podruzsik BélaA magyar úri család konyhája[2007]C+S 1 példány
szerk. Szegedy-Maszák Aladárné, Stumpf KárolynéA magyar úriasszony otthonaaz otthon kultúrája1934Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 1 példány
összeáll. Nádházi LajosA magyar úttörőmozgalom történeti kronológiája, 1945-19981999MÚSZ 1 példány
Szendrei GézaA magyar ügyészség évszázadai2005Rejtjel 1 példány
vitéz Sághelyi LajosA magyar üvegesipar története1938Üvegesek Ipartestülete 1 példány

1 2 3 ... < 179 180 181 > ... 1684 1685 1686

Index