Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 175 176 177 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
Gaál LászlóA magyar növénytermesztés múltja1978Akad. K. 1 példány
Bognár SándorA magyar növényvédelem története a legrégebbi időktől napjainkig1030-19801994Business Assistance 1 példány
A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve1971Magyar Numizmatikai Társulat 1 példány
A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve1972Magyar Numizmatikai Társulat 1 példány
A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve1973Magyar Numizmatikai Társulat 1 példány
[szerk. Szinovszki Sándor]A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve1980Magyar Numizmatikai Társulat 1 példány
[szerk. Szinovszki Sándor]A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve1980Magyar Numizmatikai Társulat 1 példány
[szerk. Szinovszki Sándor]A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve1980Magyar Numizmatikai Társulat 1 példány
A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve1981Magyar Numizmatikai Társulat 1 példány
[bev. Simonyi Zsigmond]A magyar nyelv1905Athenaeum 1 példány
[... szerzői Angelusz Róbert et al.]A magyar nyelv az informatika korában1999MTA 1 példány
Szentkatolnai Bálint GáborA magyar nyelv Dél-Indiában[2009]Fríg K. 1 példány
Balázs Géza"A magyar nyelv elé mozdításáról..."vitairat a nyelvművelésért2005Akadémiai K. 1 példány
Bárczi GézaA magyar nyelv életrajza1963Gondolat 2 példány
Bárczi GézaA magyar nyelv életrajza1966Gondolat 1 példány
Bárczi GézaA magyar nyelv életrajza1975Gondolat 2 példány
Bárczi GézaA magyar nyelv életrajza1975Gondolat 1 példány
Maticsák SándorA magyar nyelv eredete és rokonsága2020Gondolat 1 példány
A magyar nyelv értelmező képtáraKemény György százhat rajzacop. 1999Magvető 1 példány
[főszerk.Sipos Lajos]A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája2002, cop. 2000M. Kvklub 6 példány
Szabó SándorA magyar nyelv- és irodalomtudomány kútfői2008Hatágú Síp Alapítvány 1 példány
Bereczki GáborA magyar nyelv finnugor alapjai1996Universitas Verlag 2 példány
Bereczki GáborA magyar nyelv finnugor alapjai1998, cop. 1996Universitas 1 példány
Bereczki GáborA magyar nyelv finnugor alapjai2003Universitas 1 példány
szerk. Imre Samu, Szathmári István, Szűts LászlóA magyar nyelv grammatikájaa Magyar Nyelvészek 3. Nemzetközi Kongresszusának előadásai1980Akad. K. 1 példány
szerk. Tolcsvai Nagy GáborA magyar nyelv jelene és jövőjecop. 2017Gondolat 1 példány
Göncz LajosA magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban)1999Osiris 1 példány
szerk. Kiefer FerencA magyar nyelv kézikönyve2003Akad. K. 1 példány
Gaál EditA magyar nyelv kis könyvecop. 2002Műszaki Kvk. 2 példány
főszerk. A. Jászó AnnaA magyar nyelv könyve1991Trezor 2 példány
főszerk. A. Jászó AnnaA magyar nyelv könyve1994Trezor 1 példány
főszerk. A. Jászó AnnaA magyar nyelv könyve1997Trezor 3 példány
főszerk. A. Jászó AnnaA magyar nyelv könyve2001Trezor 1 példány
főszerk. A. Jászó AnnaA magyar nyelv könyve2004Trezor 2 példány
főszerk. A. Jászó AnnaA magyar nyelv könyve2007Trezor 2 példány
... szerk. Szemere GyulaA Magyar nyelv LI-LXXV. évfolyamának mutatója1983Akad. K. 2 példány
Bárczi GézaA magyar nyelv múltja és jelene1980Gondolat 2 példány
[az előszót írta Szathmári István]A magyar nyelv művészi felhasználása1.szakasz1973-1974 1 példány
A magyar nyelv művészi felhasználása1.szakasz1974 1 példány
[szerk. és összeáll. Szurmay Ernő]A magyar nyelv művészi felhasználásaaz ékes anyanyelv fokozatai és azon művészi szabályok kivonatai, amelyekre a szónoki és a költői művészet támaszkodik1977 1 példány
Sebestyén ÁrpádA magyar nyelv névutórendszere1965Akad. K. 1 példány
A m[agyar] nyelv ó- és középkora1891 1 példány
Hegedüs JózsefA magyar nyelv összehasonlításának kezdetei az egykorú európai nyelvtudomány tükrében1966Akad. K. 1 példány
Szabédi LászlóA magyar nyelv őstörténetea finnugor és az indoeurópai nyelvek közös eredetének bizonyítékai1974Kriterion 2 példány
[közread. a] Magyar Tudós TársaságA magyar nyelv rendszere1847M. Kir. Egyetemi Ny. 1 példány
Tolcsvai Nagy GáborA magyar nyelv stilisztikája1996Nemz. Tankvk. 1 példány
Bödőcs PálA magyar nyelv szellemeesszék a magyar irodalomról2003Kairosz 1 példány
Lanstyák IstvánA magyar nyelv Szlovákiában2000Osiris 1 példány
... kész. Czuczor Gergely és Fogarasi JánosA magyar nyelv szótára 2003Arcanum 1 példány
A magyar nyelv szóvégmutató szótára1969Akad. K. 1 példány
Tolcsvai Nagy GáborA magyar nyelv szövegtana2001Nemz. Tankvk. 1 példány
Szende AladárA magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak1993Tankvk. 3 példány
Sára PéterA magyar nyelv titokzatos forrásánálrokon vonások, szerkezeti hasonlóságok a magyar és a török nyelvekben1996Szenci Molnár Társ. 2 példány
Ligeti LajosA magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban1986Akad. K. 1 példány
Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár JolánA magyar nyelv története[egyetemi tankönyv]1967Tankvk. 1 példány
Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár JolánA magyar nyelv története[egyetemi tankönyv]1978Tankvk. 2 példány
Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár JolánA magyar nyelv története1982Tankvk. 1 példány
[szerk. Imre Samu, Szathmáry István]A magyar nyelv története és rendszerea debreceni Nemzetközi Nyelvészkongresszus előadásai : [1966. aug. 24-28.]1967Akad. K. 1 példány
Csernicskó IstvánA magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján)1998Osiris 1 példány
[bev.] Bitnitz LajosA magyar nyelvbeli előadás tudománya1827Trattner Ny. 1 példány
Szabó DénesA magyar nyelvemlékek1959Tankönyvk. 1 példány
Tarnai Andor"A magyar nyelvet írni kezdik"irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon1984Akad. K. 2 példány
Weszeley ÖdönA magyar nyelvi oktatás módszeréről1908Franklin 1 példány
írta Horger AntalA magyar nyelvjárások1934Kókai Lajos 1 példány
szerk. Deme László, Imre SamuA magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani kérdései1975Akad. K. 1 példány
Deme LászlóA magyar nyelvjárások néhány kérdése1953Akad. K. 2 példány
Teleki JózsefA magyar nyelvnek tökéletesítése új szavak és új szólásmódok által1988Európa K. 1 példány
szerk. Szemere GyulaA Magyar nyelvőr 70-100. évfolyamának mutatója1991Bp. : Akad. K. 1 példány
Papp IstvánA magyar nyelvtan nevelőereje[ca 1930]Kir. Magyar Egyet. Ny. 1 példány
Szemere GyulaA magyar nyelvtan tanítása1969Tankvk. 1 példány
szerk. Kiss Jenő, Pusztai FerencA magyar nyelvtörténet kézikönyve2018Tinta Kvk. 1 példány
Temesi MihályA magyar nyelvtudományirányok és eredmények a felszabadulás óta1980Gondolat 1 példány
Szathmári IstvánA magyar nyelvtudomány történetéből2006Tinta Kvk. 1 példány
Balassa József bevezetőivelA magyar nyelvújítás antológiája1995Polis 2 példány
irta Szily KálmánA magyar nyelvujítás szótáraa kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével1902Hornyánszky Viktor 1 példány
írta Szily KálmánA magyar nyelvujítás szótáraa kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével1994Nap 2 példány
Péter KatalinA magyar nyelvű politikai publicisztika kezdeteia Siralmas panasz keletkezéstörténete1973Akad. K. 1 példány
A magyar ókortudomány bibliográfiája, 1976-19901996Magvető 1 példány
Nagy Péter TiborA magyar oktatás második államosítása1992Educatio 3 példány
írta Ember NándorA magyar oktató mese története 1786-tól 1807-ig[2018]Nemzeti Örökség K. 1 példány
[szerk. Rainer M. János]A magyar október[2016]Kossuth 4 példány
A magyar október [DVD][dokumentumfilmek a korból egy órában] : a BBC History különszámának mellékleteKossuth 1 példány
Mérei GyulaA magyar októberi forradalom és a polgári pártok1969Akad. K. 1 példány
[szerk. biz. Bándi József et al.]A Magyar Olajipari Múzeum évkönyve, 1969-19741974Magyar Olajipari Múzeum 2 példány
[szerk. Kun László]A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve1999MOA 1 példány
Lukács László, Szepesi GyörgyA magyar olimpiai aranyérmek története1896-19921992Sport 6 példány
Lukács László, Szepesi György, Hegyi IvánA magyar olimpiai bajnokok, 1896-19962000Paginarum 1 példány
Hegyi IvánA magyar olimpiai érmesekSydney 20002000Paginarum 1 példány
[szerk. Adamikné Jászó Anna]A magyar olvasástanítás története1990Tankvk. 5 példány
Fülöp GézaA magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban1978Akad. K. 1 példány
A magyar opera elektronikus dok.2001Offers Hungary Kft. 1 példány
Keresztury Dezső, Staud GézaA magyar opera- és balettszcenika1975Magvető 1 példány
Németh AmadéA magyar opera története, 1785-2000[2000]Anno 4 példány
Németh AmadéA magyar opera története a kezdetektől az Operaház megnyitásáigcop. 1987Zeneműk. 2 példány
Winkler GáborA magyar operett2018Holnap 1 példány
Németh AmadéA magyar operett története2002Anno 1 példány
Székely JúliaA magyar OrfeuszLavotta és Csokonai1973Zeneműk. 1 példány
Tóth ZsigmondA magyar óriásnyúl2017L'Harmattan Kiadó 2 példány
írta Szabó OresztA magyar oroszokrólruthének2012Históriaantik Kvház K. 1 példány
Horváth LajosA magyar országgyűlés 1956-57-ben2004Tarsoly K. 1 példány

1 2 3 ... < 175 176 177 > ... 1684 1685 1686

Index