Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 171 172 173 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
kiad. a M. Kir. Hadtörténelmi LevéltárA magyar királyi honvédség története, 1868-19181928M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár 2 példány
írta Fraknói VilmosA magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáigtörténeti tanulmány2010Históriaantik Kvk. 1 példány
írta Kurecskó MihályA magyar királyi kettőspecsétek heraldikája, 1526-18482020Világok 1 példány
A [magyar királyi] Pénzügyminisztérium "Pénzügyigazgatóságok, stb.", "Földadónyilvántartás", "Vámjövedék" és "Dohányjövedék" cimei alá tartozó pénzügyi fogalmazási tisztviselők rangsorozati névjegyzéke az 1938. évi november 1-i állapot szerint1938M. kir. állami ny. 1 példány
Bangha ErnőA Magyar Királyi Testőrség, 1920-19441990Bp. : Európa 2 példány
A magyar királyi várcop. 2011Kossuth K. 1 példány
Bartoniek EmmaA magyar királykoronázások története1987Bp. : Akad. K. 3 példány
Ráth KárolyA magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei2010Históriaantik Kvház K. 1 példány
szerk. Gőzsy Zoltán és Varga SzabolcsA Magyar Királyság a kora újkorban2020Kronosz 1 példány
Ladányi GedeonA Magyar Királyság alkotmánytörténete a szathmári békekötésig1871Csáthy Károly 1 példány
hiteles adatok nyomán szerzé s kiadá Demerácz Nep. JánosA magyar királyság állaprajza1862Bittermann Könyvny. 1 példány
Pálffy GézaA Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században2010História 2 példány
Martinus Zeiler [!Zeiller]A magyar királyság leírása1997Babits 1 példány
Deér JózsefA magyar királyság megalakulása2010Attraktor 1 példány
írta Hóman BálintA magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában1921Budavári Tudományos Társaság 1 példány
Hóman BálintA magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában2003Nap 1 példány
Luigi Ferdinando MarsiliA Magyar Királyság történetének kivonata2009Gödöllő ; Máriabesnyő : Attraktor 1 példány
Csáky ImreA Magyar Királyság vármegyéinek címerei a XVIII-XIX. században1995Corvina 2 példány
Hankó IldikóA magyar királysírok sorsaGéza fejedelemtől Szapolyai Jánosig2008M. Ház 1 példány
Balassa ImreA magyar királytragédiaIV. Károly1925Világirodalom 1 példány
Fraknói VilmosA magyar királyválasztások története1921Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1 példány
Fraknói VilmosA magyar királyválasztások története2005Attraktor 1 példány
... szerk. Bardócz PálA magyar kisdednevelés vezérkönyvea foglalkoztatás anyagának felosztásával, fokozatos menetekkel és a kivitelre vonatkozó módszeres útmutatásokkal1928Székesfőv. háziny. 1 példány
[összeáll. Juhászné Hantos Éva]A magyar kisvárosok2001 1 példány
[szerk. és az utószót írta Gergye László]A magyar klasszicizmusválogatás1996Unikornis 4 példány
Sisa JózsefA magyar klasszicizmuscop. 2006Corvina 1 példány
összeáll. Borzsák IstvánA magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája, 1926-19501952Akad. K. 1 példány
írta Pettkó-Szandtner TiborA magyar kocsizás1996Lapu BT 1 példány
Adorján IstvánA magyar kommunista állam vasfüggönye feléemlékiratregény : [első illegális menekülési kísérletem a román kommunista államból][2000]Marosvásárhely : Szerző 2 példány
[szerk. Rákosi Sándor, Szabó Bálint]A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai, 1944-19481967Kossuth 1 példány
[szerk. Horváth Julianna, Szabó Éva és Zalai Katalin]A Magyar Kommunista Párt iratainak repertóriuma, 1944-19482001Napvilág 1 példány
N. Szabó JózsefA Magyar Kommunista Párt kultúrpolitikája a demokrácia kiépítése idején, 1945-19462015Gondolat 1 példány
Kővágó LászlóA magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés, 1918-19481985Kossuth 1 példány
Vadas JózsefA magyar konstruktivizmuscop. 2007Corvina 2 példány
Cey-Bert Róbert Gyula, Cey-Bert TündeA magyar konyha filozófiájaaz ősi áldozati ételek szellemiségétől a jövő magyar konyhájáig2009Püski 2 példány
Erdődy GáborA magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban1988Akad. K. 1 példány
... Gajzágó SalamonA Magyar Korona országainak állami zárszámadása az 1884. évre1885Magyar Királyi Állami Ny. 1 példány
szerk. Jekelfalussy JózsefA Magyar Korona Országainak helységnévtáraa nagyméltóságú Magy. Kir. Kereskedelemügyi Minister Úr Rendeletéből1892Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság 1 példány
szerk. és kiad. az Országos Magy. Kir. Statisztikai HivatalA magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája1897Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság 1 példány
írta Szabó BélaA Magyar Korona országainak státusjogi és monarchiai állása a' pragmatica sanctio szerint1848Schmid Ferencz és Busch 1 példány
... szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai HivatalA magyar korona országainak vasutjai az 1900., 1901. és 1902. évben1905Pesti Kny. Rt. 1 példány
Benda Kálmán, Fügedi ErikA magyar korona regénye1979Magvető 8 példány
Benda Kálmán, Fügedi ErikA magyar korona regénye1984, cop. 1979Magvető 2 példány
Bertényi IvánA magyar korona története1978Kossuth 13 példány
Bertényi IvánA magyar korona története1980Bp. : Kossuth 8 példány
Bertényi IvánA magyar korona története1980Bp. : Kossuth 1 példány
Bertényi IvánA magyar korona története1986[Bp.] : Kossuth 1 példány
Kovács Éva, Lovag ZsuzsaA magyar koronázási jelvények1980Corvina 5 példány
írta Lovag ZsuzsannaA magyar koronázási jelvények1986Bp. : MNM 2 példány
Baross Gábor, Fasang Árpád [et al.] tanulmányaiA magyar kórusművészet 30 éve1975Bp. : Zeneműk. 1 példány
vál. és szerk. Ferencz GyőzőA magyar költészet antológiája2003Osiris 2 példány
Kabdebó Lóránt"A magyar költészet az én nyelvemen beszél"a kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében1992Argumentum 2 példány
A magyar költészet évszázadaiból 1 példány
Komlós AladárA magyar költészet Petőfitől Adyig1980Gondolat 7 példány
Cs. Szabó LászlóA magyar költészet századaitanulmányok2008Mentor 1 példány
Toldy FerencA magyar költészet történeteaz ősidőktől Kisfaludy Sándorig 18671987Európa K. 3 példány
Czeizel EndreA magyar költő-géniuszok sorsa2012Galenus 1 példány
Kovács MátéA magyar könyv- és könyvtárkultúra a szocializmus kezdeti szakaszában1961Országos Könyvtárügyi Tanács 1 példány
Fitz JózsefA magyar könyv története 1711-ig1959 2 példány
Pogány GyörgyA magyar könyvgyűjtő kalauza2005Kiss J. Kvk. 1 példány
Pogány GyörgyA magyar könyvkereskedelem rövid története a XV. század végétől 1990-ig2004Hatágú Síp Alapítvány 1 példány
Varga SándorA Magyar Könyvkereskedők Egyletének alapítása1980M. Kvk. és Kvterj. Egyes. 1 példány
összeáll. Bak JánosA magyar könyvkiadás, 1945-19591960Zenemű Ny. 1 példány
Varga AlajosnéA magyar könyvkiadás 30 éve, 1945-19741975M. Kvk. és Kvterj. Egyes. 1 példány
Varga SándorA magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem, 1945-19571985Gondolat 1 példány
[sajtó alá rend. és a függeléket összeáll. Herner János, Monok István]A magyar könyvkultúra múltjábólIványi Béla cikkei és anyaggyűjtése1983JATE 1 példány
Kiss JenőA magyar könyvtárak1988Múzsák 4 példány
Gombocz IstvánA magyar könyvtárak nemzetközi kiadványcseréje1963KMK 1 példány
[összeáll. Danyi Dezső, Ekés Mihályné, Sallai István]A magyar könyvtárak statisztikai adataiaz 1957. dec. 31-i adatfelvétel alapján1961Országos Könyvtárügyi Tanács 1 példány
Sipos Anna MagdolnaA magyar könyvtárjog históriája 1867-től napjainkig2011Alexandra 1 példány
Gáncsné Nagy ErzsébetA Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének története, 1994-20022004Czupi 2 példány
[szerk. Gócza Gyuláné]A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának húsz éve, 1970-19901990Orsz. Idegenny. Kvt. 1 példány
[szerk. Kéki Béla]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 1973[1974]NPI 1 példány
[szerk. Székely Sándor]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 1974[1975]NPI 1 példány
[szerk. Székely Sándor]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 1975[1976]NPI 1 példány
[szerk. Billédi Ferencné]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 1979[1980]Népművelési Propaganda Iroda 1 példány
[szerk. Kovács Dezső]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 19811982NPI 1 példány
[szerk. Kovács Dezső]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 19821984Múzsák 1 példány
[szerk. Kovács Dezső]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 19831984Múzsák 1 példány
[szerk. Kovács Dezső]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 19841986Múzsák 1 példány
[szerk. Bényei Mikós]A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935-2009jubileumi kiadvány2011MKE 1 példány
[... összeáll. Papp István]A magyar könyvtárosság etikai kódexe - magyarázatokkal, kommentárokkal, kiegészítésekkel2006KI 2 példány
[Neményi László]A magyar könyvtörténetírás irodalmaajánló bibliográfia1976Vörösmarty M. Kvt. 3 példány
[fel. szerk. Bese Vilmos]A magyar kőolaj- és gázipar 25 éve1970OKGT 1 példány
[szerk. Bese Vilmos et al.]A magyar kőolaj és gázipar fejlődése felszabadulásunk óta1965OKGT 2 példány
[fel. szerk. Kassai Lajos]A magyar kőolaj- és gázipari kutatásfejlesztés történetemegjelentette az SZKFI 10 éves fennállásának alkalmából1990SZKFI 1 példány
Martin GyörgyA magyar körtánc és európai rokonsága1979Bp. : Akad. K. : Zrínyi 1 példány
[a vál., a szöveggond. és a jegyz. V. Kovács Sándor munkája]A magyar középkor irodalma1984Európa K. 8 példány
bev. és ford. Geréb LászlóA magyar középkor költészete[versek][1950]Franklin 1 példány
szerk. és ford. Geréb LászlóA magyar középkor költészete2006Kiss J. Kvk. 4 példány
Kristó Gyula [et al.]A magyar középkor története2005Pannonica 2 példány
vál. és szerk. Szamuely LászlóA magyar közgazdasági gondolat fejlődése, 1954-1978a szocialista gazdaság mechanizmusának kutatása1986Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
Csizmadia AndorA magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig1976Akad. K. 2 példány
összeáll. Hernádi László MihályA magyar közigazgatási irodalom válogatott bibliográfiája, 1827-19441983KSH Adatgyűjtéskoordináló Főosztály 1 példány
Szamel LajosA magyar közigazgatástudomány1977Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
[szerk. és a bev. írta Lőrincz Lajos]A magyar közigazgatás-tudomány klasszikusai, 1874-19471988Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
írták Zelovics Kornél [et al.]A magyar közlekedésügy monográfiája[1936?]Magyar Közlekedésügy Monografiája Kiadóhivatala 2 példány
[szerk. Németh János István, Szurmainé Silkó Mária]A magyar közművelődésről[2012]Arcus 1 példány
Halász GáborA magyar közoktatás az ezredfordulón2001OKKER 1 példány
Bozóki AntalA magyar közösség Szerbiábankisebbségi jogok az Európai Unió normáinak tükrében CD-melléklettel2013Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 1 példány

1 2 3 ... < 171 172 173 > ... 1684 1685 1686

Index