Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 166 167 168 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
Nikodém Gabriella és Szabó JenőA magyar bélyeg történetecop. 2010Kossuth 3 példány
[szerk. Surányi László és Visnyovszki Gábor]A magyar bélyegek kézikönyve1986Gondolat 1 példány
Leányfalusi Károly, Soós FerencA magyar bélyeggyűjtők érmei, plakettjei és jelvényei2006Martin Opitz 1 példány
Neményi IstvánA magyar beruházási politika 30 éve1975Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
szerk. Németh Géza, Olaszy GáborA magyar beszédbeszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek2010Akad. K. 2 példány
írta Olaszy GáborA magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítő elemeinek szerkezete és szintézisea számítógépes beszédelőállítás néhány kérdése1985Akad. K. 1 példány
Varga LászlóA magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai1993Akad. K. 1 példány
Magdics KláraA magyar beszédhangok akusztikai szerkezete1965Akad. K. 1 példány
Molnár JózsefA magyar beszédhangok atlasza1977Tankvk. 2 példány
Molnár JózsefA magyar beszédhangok atlasza1984Tankvk. 1 példány
Veér AndrásA magyar beteg[2002]HungaLibri 2 példány
Bottyán JánosA magyar Biblia évszázadai2009Kálvin 1 példány
Kiss MargitaA magyar Biblia hőskoraa szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig1999JMMT 1 példány
[szerk. Pecsuk Ottó]A Magyar Bibliatársulat hatvan éve2009Kálvin 1 példány
Monok István, Buda AttilaA magyar bibliofília képeskönyve2006Korona Kiadó 1 példány
összeáll. Bélley Pál, Ferenczyné Wendelin LidiaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1956-19571960OSZK 1 példány
összeáll. Ferenczyné Wendelin Lidia, Fügedi Péterné, Somogyi AndrásnéA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1958-19601963OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1961-19641966OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1965-19661969OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1967-19681971OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1969-19701973OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1971-19731977OSZK 1 példány
összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai OsztályaA magyar bibliográfiák bibliográfiája 1974-19761979OSZK 1 példány
Zolnai BélaA magyar biedermeier1993Holnap 1 példány
Szvoboda Dománszky GabriellaA magyar biedermeier2011Corvina 1 példány
írta Ivánfi (Jancsik) Ede...A magyar birodalom, vagy Magyarország s részeinek címerei1989Bp. : ÁKV : Maecenas 2 példány
Stipta IstvánA magyar bírósági rendszer története1997Multiplex Media - Debrecen U. P. 1 példány
Bónis György, Degré Alajos, Varga EndreA magyar bírósági szervezet és perjog története1996Zala M. Bíróság 2 példány
írta Papp KárolyA magyar bogárfauna határozójakézikönyv a történelmi Magyarország területén előforduló jellegzetes bogarak meghatározására[1943]Ruszkabányai Könyvkiadó Váll. 1 példány
A magyar bor a szakácsművészetben[2014]Nemzeti Örökség K. 3 példány
A magyar bor nagyköveteRohály Gábor borszakíróval beszélget Benkei Ildikó és Jámbor László2010Kairosz 1 példány
Cey-Bert Róbert GyulaA magyar bor szellemisége2006Hun-idea 1 példány
[írta] Ambrus Lajos, Csoma ZsigmondA magyar bor útjaa kezdetektől napjainkig2003B.K.L. K. 1 példány
Szekfű GyulaA magyar bortermelő lelki alkatatörténelmi tanulmány2002Mundus 1 példány
Szabó EdinaA magyar börtönszleng szótára2008Kossuth Egy. K. 1 példány
Máthé GáborA magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása, 1867-18751982Akad. K. 2 példány
Vadas JózsefA magyar bútor 100 évetípus és modernizáció[1992]Fortuna 4 példány
Tóth MihályA magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében2001KJK-Kerszöv 1 példány
Nagy FerencA magyar büntetőjog általános része2001Korona 1 példány
vál., sajtó alá rend., a kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Závodszky GézaA magyar CapitoliumonPethő Sándor válogatott publicisztikája2005Akad. K. 1 példány
Molnár GyörgyA magyar CelliniSzvetnik Joachim élettörténete2004Bába 1 példány
Laszlovszky JózsefA magyar címer története1989Kelemen Elemér 11 példány
Várkonyi EndreA magyar címer útja1957Kossuth 2 példány
írta Kővári LászlóA magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korából2011Históriaantik Kvház K. 2 példány
összeáll. Hernádi László MihályA Magyar családtörténeti szemle repertóriuma 1935-19442000Tarsoly K. 1 példány
Marosvári AttilaA magyar cserkészet az emigrációban 1945 és 1956 között2004A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. 1 példány
Gergely FerencA magyar cserkészet története, 1910-19481989Göncöl 11 példány
A magyar cukoripar versenyképességének alakulása a történelem folyamán2012[Budapest] : Szerző 1 példány
[gyűjt. és szerk. Rudnay János]A magyar cukrászat remekei1973Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
[ea.] Faragó Laura, S.A magyar dal évszázadaiból [hgf.][2001]Cantata Sacra 1 példány
Dobszay LászlóA magyar dal könyve1984Bp. : Zeneműk. 10 példány
Dobszay LászlóA magyar dal könyve2007Hagyományok Háza 4 példány
összelopkodta Sinkó Gy. ImreA magyar decimeronmesélő sorok : Boccacio Dekameronjának morzsái1998B & T 1 példány
Karácsony SándorA magyar demokrácia2011Széphalom Kvműhely 1 példány
[Bibó István]A magyar demokrácia válságacop. 2011Argumentum 1 példány
[szerzői Bíró Zoltán et al.]A Magyar Demokrata Fórum programjaelfogadta a Magyar Demokrata Fórum 1. és 2. Országos Gyűlése, 1989. március 12, október 21.1989Font Kft. 1 példány
Vass VilmosA magyar demokratikus munkásmozgalom rövid története, 1919-1944cop. 1999Széphalom Kvműhely 1 példány
Grób LászlóA magyar detektívregény fénykora, 1930-19482015Attraktor 1 példány
Markó BélaA magyar dilemmaelőadások, tanulmányok, beszédek, interjúk 2002-20042004Pallas-Akadémia 1 példány
Tóth IstvánA magyar díszítés alapformái2000M. Ház 1 példány
Pekár KárolyA magyar díszítő motívumokról[2017]Nemz. Örökség K. 1 példány
A magyar divat 1116 éve2012Absolut Média 2 példány
F. Dózsa Katalin [et al.]A magyar divat 1116 évea magyar öltözékkultúra képes története a honfoglalástól napjainkig = 1116 years of Hungarian fashion : an illustrated history of the Hungarian clothing culture from the conquest till present dayscop. 2012Absolut Media 1 példány
[főszerk. Izsák Lajos]A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948-19561998Napvilág 1 példány
P. Müller PéterA magyar dráma az ezredfordulóncop. 2014L'Harmattan 1 példány
A magyar dráma- és esszéirodalomból 1 példány
Hegedüs Géza, Kónya JuditA magyar dráma útja1964Gondolat 2 példány
Bayer JózsefA magyar drámairodalom történetea legrégibb nyomokon 1867-ig1897Magyar Tudományos Akadémia 1 példány
Siklós OlgaA magyar drámairodalom útja 1945-19571970Magvető 1 példány
összeáll. Csillag Ilona és Hegedűs GézaA magyar dramaturgia haladó hagyományai1953Művelt Nép 1 példány
Katona MiklósA magyar Duna-tengerhajózás regénye[2001]Pat-Press BT 2 példány
szerk. Bodrogi JózsefA magyar egészségÜgytársadalmi-gazdasági megfontolások és ágazati véleménytérkép2010Semmelweis 1 példány
[összeáll. a Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi Statisztikai Főosztályának Egészségügyi Statisztikai Osztálya]A magyar egészségügy 40 éve1985KSH Adatgyűjtéskoordináló Főosztály 1 példány
Hahn GézaA magyar egészségügy története1960Medicina 1 példány
Török József, Legeza LászlóA magyar egyház évezrede2000Mikes 1 példány
írta Cherrier MiklósA magyar egyház története1856Heckenast Gusztáv 1 példány
Bartalus IstvánA magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században1869Eggenberger 1 példány
[... szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságaiegyháztörténeti kutatások levéltári alapjai különös tekintettel a pécsi egyházmegyére2006PHF Pécsi Egyháztört. Int. 1 példány
Boldizsár Gábor, Gáll Gábor, Novák BélaA magyar ejtőernyőzés 100 éve2018Zrínyi 1 példány
[szerk. Kirsch János, Szabó Loránd, Tóth-Zsiga István]A magyar élelmiszeripar története1986Mezőgazd. Kvk. 2 példány
Németh LászlóA magyar élet antinómiái2002TTFK 1 példány
írta Bartucz LajosA magyar embera magyarság antropológiája 2 példány
Szőcs GézaA magyar ember és a zombidrámás történetek2003Kortárs 1 példány
Somogyi Ferenc, Somogyi Katalin, Józsa LászlóA magyar emberitőke-állomány állapota2011L'Harmattan 1 példány
Arany LászlóA magyar emigráció mozgalmai1983Magvető 4 példány
Nagy CsabaA magyar emigráns irodalom lexikona2000Argumentum 1 példány
szerk. S. Varga Pál, Száraz Orsolya és Takács MiklósA magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai2013Debreceni Egyetemi Kiadó 2 példány
Merényi FerencA magyar építészet 1867-19671969Műszaki Kvk. 1 példány
Merényi FerencA magyar építészet 1867-19671970Műszaki Kvk. 4 példány
Rozsnyai József, Szakács Béla ZsoltA magyar építészet rövid története2017Holnap 1 példány
[főszerk. Deák Zoltán]A magyar építészet történetekitekintéssel a Kárpát-medence egészére2009Urbis Kvk. 1 példány
[közread. a] Központi Statisztikai HivatalA magyar építőanyagipar tevékenysége, 1950-19681969SKV 1 példány
[összeáll. Kerekes Ottó]A magyar építőipar a harmadik ötéves tervidőszakban, [1966-1970"1971SKV 1 példány
[összeáll. a Központi Statisztikai Hivatal Beruházási és Építőipari Főosztálya]A magyar építőipar működése, 1950-19671968SKV 1 példány
Kiss Lajos, V. Szinnyai KatalinA magyar építőmesterek és Budapest építészeti öröksége1997ÉTK 1 példány
[főszerk. Császár László]A magyar építőmesterség történetének kisenciklopédiája1992ÉTK 2 példány
Csőre PálA magyar erdőgazdálkodás történeteközépkor1980Akad. K. 1 példány
Igmándy ZoltánA magyar erdők taplógombái1991Akad. K. 1 példány
Boda LászlóA magyar eredetkutatás és nyelvünk perefilozófiai alapvonások2008Kráter Műhely Egyes. 1 példány
[összeáll.] H. Szabó LajosA Magyar Éremgyűjtők Egyesülete emlékkönyve, 1969-19991999MÉE 1 példány

1 2 3 ... < 166 167 168 > ... 1684 1685 1686

Index