Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 1515 1516 1517 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
szerk. Gaál Gyula, Hautzinger ZoltánTanulmányok a "Biztonsági kockázatok - rendészeti válászok" című tudományos konferenciáról2014Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport 1 példány
szerk. Bodnár Mónika, Rémiás TiborTanulmányok a Bódva-völgye múltjából1999Gömöri Múz. és Baráti Köre 1 példány
[vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin]Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből2001 [!2002]IFA 1 példány
[szerk. Zuzana Adamová, Karol Rosenbaum, Sziklay László]Tanulmányok a csehszlovák - magyar irodalmi kapcsolatok köréből1965Akad. K. 1 példány
[szerk. T. Mérey Klára]Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből1970Akad. K. 1 példány
szerk. Kovács NóraTanulmányok a diaszpóráról2005Gondolat 1 példány
Pap JózsefTanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből2014Akadémiai K. 2 példány
[szerk. Vadász Sándor]Tanulmányok a francia forradalom történetéből1989Kossuth 1 példány
szerk. Bodzási BalázsTanulmányok a gazdasági jog, a pénzügyek és a számvitel körébőlkutatások a Budapesti Corvinus Egyetemen2016HVG 1 példány
[szerk. Lovász Tibor]Tanulmányok a gyógypedagógia köréből1971Tankvk. 1 példány
Tanulmányok a hazai egész napos iskola 1-4. osztályainak gyakorlatából1971Tankvk. 1 példány
Nizsalovszky EndreTanulmányok a jogról1984Akad. K. 1 példány
szerk. Ritter IldikóTanulmányok a kábítószer-problémáról[szöveggyűjtemény]2001Veszprémi Érseki Hittud. Főisk. 2 példány
Kónya IstvánTanulmányok a kálvinizmusról1975Akad. K. 2 példány
[szerk. Csiffáry Gergely, Dóka Klára]Tanulmányok a kézműipar történetéből1999VeAB 2 példány
[szerk. Villányi Györgyné]Tanulmányok a kisgyermeknevelésről[1997]OKKER Okt. Iroda 3 példány
[szerk. Deák Adrienn, Kollega Tarsoly István]Tanulmányok a konduktív pedagógia körébőla Hári Mária-pályázat gyűjteményéből2016Pető A. Főisk. 1 példány
szerk. Szelestei N. LászlóTanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúrárólaz Országos Széchényi Könyvtárban 1986. február 13-14-én rendezett konferencia előadásai1989OSZK 2 példány
[összeáll. Méreg László, Szilágyi Gyula]Tanulmányok a közművelődés köréből1976Zrínyi 1 példány
[közread. az Országos Köznevelési Tanács]Tanulmányok a közoktatásrólOKNT[1997]Oktatási Minisztérium 1 példány
Köpeczi BélaTanulmányok a kuruc szabadságharcok történetéből2004Akad. K. 1 példány
[szerk. Csapláros István, Hopp Lajos et al.]Tanulmányok a lengyel - magyar irodalmi kapcsolatok köréből1969Akad. K. 1 példány
Bori ImreTanulmányok a magyar - délszláv irodalmi kapcsolatokról1987Forum 1 példány
szerk. Farkas Ildikó [et al.]Tanulmányok a magyar - japán kapcsolatok történetéből2009ELTE Eötvös K. 1 példány
Mazsu JánosTanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez 1825-19142012Gondolat 1 példány
szerk. Szathmári IstvánTanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből, 1850-19201978Tankvk. 1 példány
[szerk. Bónis György, Degré Alajos]Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjáról1971Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
szerk. Szabó ZoltánTanulmányok a magyar impresszionista stílusról1976Kriterion 1 példány
szerk. Telegdi Zsigmond és Kiefer FerencTanulmányok a magyar mondattan köréből1989 1 példány
[szerk. Molnár János, Orbán Sándor, Urbán Károly]Tanulmányok a magyar népi demokrácia negyven évéről1985[Bp.] : Kossuth 1 példány
[szerk. Ravasz János]Tanulmányok a magyar nevelés történetéből, 1849-19441957Tankvk. 1 példány
szerk. Mészáros IstvánTanulmányok a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történetéből1980Akad. K. 1 példány
szerk. Benkő LorándTanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből1963Akad. Kiadó 1 példány
szerk. Bíró FerencTanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből2005Argumentum 1 példány
szerk. Kiss Jenő és Szűts LászlóTanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témakörébőla Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai1991Akad. K. 1 példány
Szabadfalvi JózsefTanulmányok a magyar pásztorkodás köréből1984KLTE 1 példány
összeáll. Kiss GyörgyTanulmányok a magyar pszichológia történetéből1991Akad. K. 1 példány
Galambos DezsőTanulmányok a magyar relativum mondattanáról1907Athenaeum 1 példány
szerk. Szabolcsi Miklós, Illés LászlóTanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből1962Akad. Kiadó 1 példány
szerk. Halász PálTanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság államáról és jogáról1955Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
[szerk. Balázs Béla, Kovács Ferenc]Tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság Zala megyei történetébőlmunkásmozgalmi tanulmányok1971Zala M. Ny. 8 példány
szerk. ... Bódi ZsuzsannaTanulmányok a magyarországi beás cigányokról1997M. Néprajzi Társ. 2 példány
... szerk. Eperjessy ErnőTanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából1996MNT 1 példány
Tarnai AndorTanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről[felsőoktatási tankönyv]2004Universitas 1 példány
Ságvári ÁgnesTanulmányok a magyarországi holokauszt történetéből2002Napvilág 1 példány
Tóth PéterTanulmányok a magyarországi jászok és a Jászság középkori történetéről2013Lucidus 1 példány
[szerk. és bev. Zsarnóczai Sándor]Tanulmányok a mai faluról1964Kossuth 1 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből1977Tankvk. 1 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből1989Tankvk. 1 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből1974Tankvk. 1 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből1987, cop. 1973Tankvk. 1 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből1980Tankvk. 2 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből[Egyetemi segédkönyv]1983Bp. : Tankvk. 2 példány
szerk. Birtalan ÁgnesTanulmányok a mongol népi hiedelemvilágrólNemzeti Tankvk. 1 példány
[bev. Halay Tibor]Tanulmányok a munkásosztályról1973Kossuth 1 példány
[fel.szerk. Mész Lászlóné]Tanulmányok a műelemzés köréből1973Tankvk. 1 példány
Tanulmányok a műelemzés köréből1977Tankvk. 2 példány
[írta Bajkay Éva et al.]Tanulmányok a nagybányai művészet köréből1994MissionArt Galéria 1 példány
Franz MehringTanulmányok a német történelemről1981Gondolat 1 példány
[szerk. Kiss Árpád]Tanulmányok a neveléstudomány köréből, [1958]a Magyar Tudomáyos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye1958Akad. K. 1 példány
szerk. Báthory Zoltán, Falus IvánTanulmányok a neveléstudomány köréből, 2001A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye2001Osiris 2 példány
szerk. Kelemen Elemér, Falus IvánTanulmányok a neveléstudomány köréből, 2005cop. 2006Műszaki Kvk. 2 példány
[szerk. Járó Miklósné, Almássy László]Tanulmányok a nevelőotthonokban folyó munkára nevelés köréből1969Tankvk. 1 példány
szerk. Olajos ÁrpádTanulmányok a női munkáról1983Kossuth 1 példány
szerk. Szabady EgonTanulmányok a nők helyzetéről1972Kossuth 1 példány
írta Lengyel ZsoltTanulmányok a nyelvelsajátítás köréből1981Akad. K. 2 példány
[szerk. Takács Etel]Tanulmányok a nyelvről1978OPI 1 példány
Radnai BélaTanulmányok a pályaválasztás és a felnőttoktatás lélektanából1980Táncsics 1 példány
szerk. Christopher M. James, Clifford W. SmithTanulmányok a pénzügyi intézményekrőlkereskedelmi bankok1996Panem 1 példány
[szerk. Bori István]Tanulmányok a politechnikai oktatás köréből1964Tankvk. 1 példány
szerk. Imre SamuTanulmányok a regionális köznyelviség köréből1979Akad. K. 1 példány
[szerk. Bereczky Lászlóné]Tanulmányok a szakszervezeti könyvtári munkáról1982NPI 1 példány
Herbert Paul GriceTanulmányok a szavak életéről2011Gondolat 1 példány
szerk. Fábián Pál és Szathmári IstvánTanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről1989Tankvk. 1 példány
[Csánky Dénes]Tanulmányok a szepességi táblaképfestészet XVI. századi történetéből[1937] 1 példány
Arató EndreTanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből1918-19751977Magvető 1 példány
[szerk. Gráfik Imre]Tanulmányok a szlovéniai magyarság köréből1994Teleki L. Alapítvány 3 példány
szerk. Orbán Sándor, Pölöskei FerencTanulmányok a szocialista mezőgazdaság kialakulásáról1988MSZMP KB TTI 1 példány
[szerk. Münnich Iván]Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokrólcop. 1988Kossuth 1 példány
Tóth JózsefTanulmányok a településföldrajz témaköréből2004PTE TTK FEEFI 1 példány
[írta Horváth Gyula et al.]Tanulmányok a területi kutatások módszertanából1980MTA Dunántúli Tud. Int. 1 példány
Antonio LabriolaTanulmányok a történelmi materializmusról1966Kossuth 1 példány
[szerk. Baranyi Tibor Imre]Tanulmányok a tradicionális íjászatról2009Kvintesszencia 1 példány
[szerk. Roman Czuba]Tanulmányok a trágyázásról1978Mezőgazd. K. 1 példány
Alexandre KoyréTanulmányok a tudományos gondolkodás történetérőlcop. 2020L'Harmattan 1 példány
szerk. Jelenits István, Tomcsányi TeodóraTanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről1988Római Kat. Egyh. Szeretetszolgálat 1 példány
szerk. Seres JózsefTanulmányok a világnézeti nevelés körébőláltalános iskolai magyar- és történelemszakos tanárok tapasztalatai1963Tankvk. 1 példány
szerk. Kabdebó Lóránt [et al.]Tanulmányok Ady Endréről1999Anonymus 2 példány
Bak ZsuzsannaTanulmányok, avagy Miért szebb állat a teve, mint a ló2006I.A.T. K. 1 példány
[szerk. Márkusné Vörös Hajnalka]Tanulmányok az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmábólVeszprémben 1998. március 20-án megtartott emlékülés előadásai2001MTA Veszprémi Területi Biz. 1 példány
szerk. Krasznárné Erdős Felícia, Feketéné Gacsó MáriaTanulmányok az afázia témaköréből2005Eötvös J. Kvk. 1 példány
Orosz IstvánTanulmányok az Alföld mezőgazdaságáról2020Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 1 példány
szerk. Kondé ZoltánTanulmányok az Általános Pszichológiai Tanszék fennállásának 30. évfordulójára2015Debreceni Egy. K. 1 példány
Steiger KornélTanulmányok az antik görög filozófiáról2010Gondolat 1 példány
Kristó GyulaTanulmányok az Árpád-korról1983Bp. : Magvető 1 példány
szerk. Fodor KatalinTanulmányok az egészségnevelés és határterületei témakörből1972Medicina 1 példány
[vál. és szerk. Szántó Miklós]Tanulmányok az életmódról1980Gondolat 1 példány
[írta Kotnyek István et al.]Tanulmányok az erkölcsi nevelés körébőlZala1987Zala M. Ped. Int. 1 példány
Ligetiné Verebély AnnaTanulmányok az esztétikai nevelés témaköréből1975Akad. K. 1 példány
szerk. Maruzsa Zoltán ViktorTanulmányok az Európai Uniórólcop. 2007EJF K. 2 példány

1 2 3 ... < 1515 1516 1517 > ... 1684 1685 1686

Index