Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 146 147 148 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
kész. Krizmanich EdinaA középkor egyházi zenéje a gregorián[2003]Mikrosuli 1 példány
írta Duruy Viktor [et al.]A középkor első részenépvándorlás : keresztes háboruk 1 példány
A középkor és a reneszánsz zenéje 1 példány
írta Marczinkó Ferenc, Pálfi János, Várady ErzsébetA középkor és újkor története 896-1789-iga gimnázium és leánygimnázium 5. osztálya számára1940Kir. M. Egyet. Ny. 1 példány
Bóna IstvánA középkor hajnalaa gepidák és a langobardok a Kárpát-medencében1974Bp. : Corvina 2 példány
összeáll. Kelemen HajnaA középkor irodalmából1992Holnap 2 példány
összeáll. Kelemen HajnaA középkor irodalmából1992Holnap 2 példány
A középkor kiteljesedése és vége 1 példány
B. Szabó JánosA középkor magyarországi könnyűlovasságaX-XVI. század2017Attraktor 1 példány
Artner TivadarA középkor művészete1962Móra 3 példány
Artner TivadarA középkor művészete1964Móra 1 példány
Jannic DurandA középkor művészetecop. 2001Helikon 1 példány
írta Sz. Jónás IlonaA középkor nagy császárai1993Kossuth 9 példány
Kelly DeVries [et al.]A középkor nagy csatái, 1000-1500Hastingstől Konstantinápolyigcop. 2007Ventus Libro 2 példány
Hekler AntalA középkor s a renaissance művészete[é. n.]Könyvbarátok Szövetsége 1 példány
Endrei WalterA középkor technikai forradalma1978Magvető 1 példány
írta Váczy PéterA középkor története 1 példány
írta Váczy PéterA középkor története 1 példány
A középkor története 1 példány
írta Váczy PéterA középkor története1936 2 példány
E. A. KoszminszkijA középkor történeteközépiskolai tankönyv1949Tankönyvkiadó 1 példány
írta Márki SándorA középkor története[1998]Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 2 példány
Katus LászlóA középkor történeteegyetemi tankönyv2000Pannonica 3 példány
Katus LászlóA középkor történeteegyetemi tankönyv2001Pannonica 1 példány
A középkor története2001 1 példány
Katus LászlóA középkor történeteegyetemi tankönyv2001 [!2003]Pannonica 1 példány
[írta Ujvári PálA középkor története, 476-14561998 1 példány
Kulin KatalinA középkor újlatin nyelvű irodalmai[egyetemi jegyzet]1996ELTE BTK 1 példány
[írta és szerk. Jakab György]A középkor világatanulási segédlet középiskolásoknak a történelem tanulásához1994Alternatív Közgazd. Gimn. Alapítvány 3 példány
[írta és szerk. Jakab György]A középkor világatanulási segédlet középiskolásoknak a történelem tanulásáháoz1994AKG 1 példány
[ford. Gellért György]A középkor világából1952Művelt Nép 1 példány
Lovag ZsuzsaA középkori bronzművesség emlékei Magyarországon1979Corvina 2 példány
F. Mihály IdaA középkori Buda és Pest1955Népműv. Min. 1 példány
kiállítást rendezte Feuer Istvánné Tóth Rózsa, Bertalan Vilmos, Csorba CsabaA középkori Buda királyi várpalotája és gótikus szobraivezető a Budapesti Történeti Múzeum kiállitásán : 1984[1984]Budapesti Történeti Múzeum 1 példány
írta Wertner MórA középkori délszláv uralkodók génealogiai története1891Csanád-Egyházmegyei ny. 1 példány
[vál., bev. és jegyz. Kulcsár Zsuzsanna]A középkori élet1964Bp. : Gondolat 2 példány
A. J. GurevicsA középkori ember világképe1974Kossuth 2 példány
Ipolyi ArnoldA középkori emlékszerű építészet Magyarországon1862Emich 1 példány
Zolnay LászlóA középkori Esztergom1983Gondolat 2 példány
Pósán LászlóA középkori Európa[2010]TKK 1 példány
Donald MatthewA középkori Európa atlasza1989[Bp.] : Helikon 1 példány
Kárpáti AndreaA középkori Európa művészeteképes olvasókönyv : [művészettörténet V.]cop. 1996ELTE ÉKP Közp. 2 példány
Horváth PálA középkori falusi földközösség jogtörténeti vonatkozásai1960Akad. K. 1 példány
Étienne GilsonA középkori filozófia szelleme2000Paulus Hungarus 1 példány
Étienne GilsonA középkori filozófia története2015Kairosz 1 példány
Csernus SándorA középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország, 13-15. század1999Osiris 1 példány
Henri PirenneA középkori gazdaság és társadalom története1983Gondolat 5 példány
írták Csuday Jenő és Schönherr GyulaA középkori intézmények bomlása és a renaissance[1904] 2 példány
írták Csuday Jenő és Schönherr GyulaA középkori intézmények bomlása és a renaissance2000 1 példány
Miskolczy IstvánA középkori kereskedelem története2008Attraktor 1 példány
írta Renzo RossiA középkori kolostorcop. 2003Balassi 1 példány
Bakay KornélA középkori Kőszeg2001 1 példány
Kovács Andrea ; [... szövegét gondozta és ford. Rihmer Zoltán] ; [kottagraf.: Meszéna Beáta]A középkori liturgius költészet magyarországi emlékeiszekvenciák : kritikai dallamkiadás2017Argumentum 1 példány
Christopher GravettA középkori lovagok[1997]Kiskapu Kft. 4 példány
Elekes LajosA középkori magyar állam története megalapításától mohácsi bukásáig1964Kossuth 1 példány
Szabó IstvánA középkori magyar falu1969Akad. K. 1 példány
írta Frick JózsefA középkori magyar himnuszköltészet1910Stief Jenő és Társa 1 példány
Granasztói GyörgyA középkori magyar város1980Bp. : Gondolat 3 példány
Radocsay DénesA középkori Magyarország faszobrai1967Akad. K. 1 példány
Rácz GyörgyA középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa 4.2 2003 1 példány
A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa elektronikus dok.2000Arcanum 1 példány
Gervers-Molnár VeraA középkori Magyarország rotundái1972Akad. K. 2 példány
Mályusz ElemérA középkori magyarság település- és nemzetiségpolitikája2002Lucidus 1 példány
A. P. JuskevicsA középkori matematika története1982Gondolat 1 példány
összeáll. Marosi ErnőA középkori művészet történetének olvasókönyveXI-XV. század1997Magvető 3 példány
[összeáll., bev., magyarázatok és jegyz. Marosi Ernő]A középkori művészet világa1969Gondolat 2 példány
Aron Jakovlevics GurevicsA középkori népi kultúra1987Gondolat 3 példány
Mészáros IstvánA középkori nevelés1964Tankvk. 2 példány
A középkori nevelés története1985 3 példány
[főszerk. Szvák Gyula]A középkori orosz történelem forrásaiegyetemi segédkönyv2005Pannonica 1 példány
Harald ZimmermannA középkori pápasága középkori pápák története a historiográfia tükrében2002Gondolat 2 példány
Joseph CanningA középkori politikai gondolkodás története, 300-14502002Osiris 1 példány
Michel Stanesco, Michel ZinkA középkori regény története az európai irodalomban2000Palimpszeszt Kult. Alapítvány 1 példány
Wehli TündeA középkori Spanyolország festészete1980Corvina 1 példány
[... vál., a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta Kordé Zoltán]A középkori székelységkrónikák és oklevelek a középkori székelyekről2001Pro-Print Könyvkiadó 1 példány
Dávid LászlóA középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei1981Kriterion 1 példány
Könyöki JózsefA középkori várakkülönös tekintettel Magyarországra1905M. T. Akad. 1 példány
írta Könyöki József ...A középkori várak, különös tekintettel Magyarországra2009Históriaantik Kvház K. 1 példány
Simon AdamsA középkori világ képes atlasza[i. sz. 500 - i. sz. 1450] : [képes útmutató a világ középkori civilizációihoz]cop. 2008Tessloff és Babilon 6 példány
A középkortól 1849-ig 1 példány
Gábor KálmánA középosztály szigete2000Belvedere Meridionale 1 példány
Róbert Péter [et al.]A középosztályok nyomában1995MTA PTI 1 példány
Ficsorné Kapus MónikaA középsőifjúsági regény2006Kálvin 1 példány
José Rodrigues dos SantosA középső birodalomcop. 2018Kossuth 5 példány
Patai JózsefA középső kapuegy kis gyermek és egy nagy könyv életecop. 1997Múlt és Jövő Lap- és Kvk. 1 példány
Dušan HamšikA középszerűség géniuszaújabb tények és nézetek Hitler bukásáról1968Móra Kiadó 1 példány
Vekerdi LászlóA közértelmesség kapillárisai2001JAMK 1 példány
Ricardo DávidA közgazdaság és adózás alapelvei1940Magyar Közgazdasági Társaság 1 példány
Juhász LajosA közgazdasági feltételek és az agrárvállalkozások beruházási lehetőségei2003Akad. K. 1 példány
Phyllis DeaneA közgazdasági gondolatok fejlődése1984Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
Phyllis DeaneA közgazdasági gondolatok fejlődése1997Aula 1 példány
összeáll. Hernádi László MihályA Közgazdasági szemle repertóriuma1893-19491983Bp. : SKV 2 példány
Joseph G. Nellis, David ParkerA közgazdaságtan alapjai1997Panem 2 példány
N. Gregory MankiwA közgazdaságtan alapjai2011Osiris 2 példány
Gazdag LászlóA közgazdaságtan alapjaicop. 2007Dialóg Campus 1 példány
Malthus Tamás Róbert ; fordította Neubauer GyulaA közgazdaságtan elvei tekintettel gyakorlati alkalmazásukra1940Magyar Közgazdasági Társaság 1 példány
Lomnici ZoltánA közhasznú szervezetekről szóló törvény bírói gyakorlataa törvény magyarázata : alapítvány és egyesület létrehozása2002HVG-ORAC 1 példány
Arthur C. DantoA közhely színeváltozásaművészetfilozófia1996Enciklopédia 1 példány
Hernádi MiklósA közhely természetrajza1973Gondolat 1 példány
Lőrincz LajosA közigazgatás alapintézményei2005HVG-ORAC 2 példány

1 2 3 ... < 146 147 148 > ... 1684 1685 1686

Index