Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 1382 1383 1384 > ... 1551 1552 1553

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
[szerk. Rosta Katalin]Taníts meg engem!fejlesztő program logopédiai óvodák számára2004Logopédia K. 2 példány
gyűjt. Novák KatalinTaníts meg kismadár[1000 magyar nóta és csárdás]2006Bába 1 példány
[szerk. ifj. Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Richly Gábor]"Taníts minket úgy számlálni napjainkat..."tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére2012ELTE Eötvös K. 1 példány
Tanizaki DzsunicsiróA kulcsregény1990Európa 1 példány
Taniszaki DzsunicsiróAki a keserűfüvet szeretiregény1986Európa 4 példány
Tanidzaki DzsunicsiroEgy hibbant vénember naplója1979Európa 1 példány
írta Tanka EndreMagyar birtokpolitika az Európai Egyesült Államokbanföldviszonyaink útja Moszkvától Brüsszelig2004Alterra 1 példány
Tanka EndreMegmaradásunk, a földmagyar földtörvény és európai uniós integráció2001Kairosz 1 példány
rajz. Tankó BélaSicc a vadonban1987[Bp.] : Minerva 1 példány
[... összeáll. Tankó László ...]Slovensko - mad'arský2002Talentum 1 példány
[összeáll. Münnichné Berényi Etelka]Tankok ellen, száz halálon át...Münnich Ferenc a spanyol polgárháborúban1976Gondolat 1 példány
[szerk. ... Kovács Zoltán]Tankönyv a járművezetői tanfolyamokhozC, D, E járműkategóriacop. 1995Műszaki K. 1 példány
vál. és szerk. Karlovitz JánosTankönyvekről - mindenkinek1980Tankvk. 2 példány
szerk. és a bev. tanulmányt írta Karlovitz JánosTankönyvelméleti tanulmányok1986Tankvk. 1 példány
sajtó alá rend., szerk. és az összekötő szöveget írta Pála KárolyTankönyvháborúviták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a hetvenes-nyolcvanas években1991MTA Irodalomtud. Int. 2 példány
Deborah TannenMiért értjük félre egymást?kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy buknak2001Tinta Kvk. 1 példány
Deborah TannenPár-beszédférfi-női kommunikáció : [miért hallgat a férfi, miért beszél a nő?]2009Nyitott Kvműhely 1 példány
szerk. Levendel ÁdámA televíziózás szociálpszichológiájaválogatás Percy H. Tannenbaum munkáiból1985TK 2 példány
Janet TannerAz éden örökség1996Alexandra 2 példány
Tanner JózsefEgerszalóka szolgaságtól a szabadságig1961Gondolat 1 példány
Marcus TannerMátyás király könyvtáraaz elveszett corvinák nyomábancop. 2011Gabo 1 példány
Tanos PálErdőzúgásképek az erdő világából2006DNM K. 1 példány
Natasa TanskáPuff és Muff1972Bratislava : Mladé letá 2 példány
Natasa TanskáPuff és Muff1983Bratislava : Mladé letá 1 példány
[írta és szerk. Tantalics Béla]A Lenti Ipariskola története1994309. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola 1 példány
1849-ig1993Zalai Nyomda 1 példány
1849-19451996 1 példány
Tantalics BélaRédics története2000Önkormányzat Képvislő-testülete 1 példány
írta és szerk. Tantalics BélaZalai leventék a második világháborúban, 1944-452004Lenti Honismereti Egyes. 1 példány
Tantalics BélaZalaszombatfa története1997Zalaszombatfai Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 példány
[szerk. és bev. Faludi Szilárd]A hazai irodalomtanítás alakulásának vázlatos története a múlt század 60-as éveitől 1945-ig1960 1 példány
[szerk. Garami Károly]A hazai természettudományos oktatás történeti alakulásának néhány vonása1963 1 példány
Tanterv a középiskolák [gimnáziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák] számárakiadta a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1924. évi július hó 24-én kelt 80 000. sz. rendeletével1924M. Kir. Tudomány-Egyetem Ny. 1 példány
[szerk. Miklósvári Sándor]Tanterv és utasítás az általános iskokák számára1963Tankvk. 1 példány
[szerk. Mátrai Zsuzsa]Tanterv és vizsga külföldön1991Akad. K. 1 példány
szerk. Sáska Géza és Vidákovich TiborTanterv vagy vizsga?1990Bp. : Edukáció 1 példány
TanúNémeth László kritikai folyóirata[1989]Bethlen 1 példány
TanúNémeth László krititikai folyóirata[1990]Bethlen 1 példány
TanúNémeth László krititikai folyóirata[1990]Bethlen 1 példány
TanúNémeth László krititikai folyóirata[1990]Bethlen 1 példány
[szerk. Varga Attila]Tanulás a fenntarthatóságért2006OKI 2 példány
szerk., [vál., bev. és jegyz. Illyés Sándor]Tanulás és értelmi fogyatékosság1980Tankvk. 3 példány
[szerk. Pléh Csaba, László János, Oláh Attila]Tanulás, kezdeményezés, alkotás2001ELTE Eötvös K. 1 példány
Fürcht László [et al.]Tanulási készség tréning serdülők számára2005Trefort 2 példány
Uli Velte rajz.Tanulj angolul Borival!2013Manó Kv. 1 példány
Szerkesztette: Katona András, Ládi László, Victor AndrásTanuljunk, de hogyan!?az iskolai szaktárgyak tanulása2005Nemzeti Tankönyvkiadó 1 példány
szerk. Blahó AndrásTanuljunk Európát![2000]Aula 2 példány
összeáll. és a dalokat betanította Vigh DánielTanuljunk játszva! [hgf.]dalok, versek, hangszerek2003Fortuna Records 1 példány
szerk., a dalokat betan. Pátkainé Szántó GyörgyiTanuljunk játszva! [hgf.]gyermekdalok angolul és magyarulcop. 2003Fortuna Records 1 példány
szerk. Berlász Melinda és Grabócz MártaTanulmánykötet Ujfalussy József emlékéretanulmányok, emlékírások, hommage-ok2013MTA 1 példány
[szerk. biz. Degré Alajos et. al.]Tanulmányok1974Zala M. Tcs. Műv. Oszt. 12 példány
szerk. Ádám AntalTanulmányok1983JPTE 3 példány
Nagy lakomák egy kisvárosban, hatalomváltás közepette2006 1 példány
A fehérvári vendéglátás múltjából2007 1 példány
[írták Csik Endre et al.]Tanulmányok a 14 éven aluliak olvasásra neveléséről1985OPKM 3 példány
szerk. Bodnár Mónika, Rémiás TiborTanulmányok a Bódva-völgye múltjából1999Gömöri Múz. és Baráti Köre 1 példány
[készült a Magyar Tudományos Akadémia Kelet-európai Irodalmak Tanszéki Kutatócsoportjának és a Bolgár Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetének gondozásában]Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok körébőla bolgár állam magalapításának 1300. évfordulójára1981Akad. K. 1 példány
[vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin]Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből2001 [!2002]IFA 1 példány
[szerk. Zuzana Adamová, Karol Rosenbaum, Sziklay László]Tanulmányok a csehszlovák - magyar irodalmi kapcsolatok köréből1965Akad. K. 1 példány
[szerk. T. Mérey Klára]Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből1970Akad. K. 1 példány
szerk. Kovács NóraTanulmányok a diaszpóráról2005Gondolat 1 példány
[szerk. Vadász Sándor]Tanulmányok a francia forradalom történetéből1989Kossuth 1 példány
[szerk. Lovász Tibor]Tanulmányok a gyógypedagógia köréből1971Tankvk. 1 példány
Tanulmányok a hazai egész napos iskola 1-4. osztályainak gyakorlatából1971Tankvk. 1 példány
szerk. Ritter IldikóTanulmányok a kábítószer-problémáról[szöveggyűjtemény]2001Veszprémi Érseki Hittud. Főisk. 2 példány
[szerk. Csiffáry Gergely, Dóka Klára]Tanulmányok a kézműipar történetéből1999VeAB 2 példány
[szerk. Villányi Györgyné]Tanulmányok a kisgyermeknevelésről[1997]OKKER Okt. Iroda 3 példány
szerk. Szelestei N. LászlóTanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúrárólaz Országos Széchényi Könyvtárban 1986. február 13-14-én rendezett konferencia előadásai1989OSZK 2 példány
[összeáll. Méreg László, Szilágyi Gyula]Tanulmányok a közművelődés köréből1976Zrínyi 1 példány
[közread. az Országos Köznevelési Tanács]Tanulmányok a közoktatásrólOKNT[1997]Oktatási Minisztérium 2 példány
[szerk. Csapláros István, Hopp Lajos et al.]Tanulmányok a lengyel - magyar irodalmi kapcsolatok köréből1969Akad. K. 1 példány
szerk. Farkas Ildikó [et al.]Tanulmányok a magyar - japán kapcsolatok történetéből2009ELTE Eötvös K. 1 példány
szerk. Szathmári IstvánTanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből, 1850-19201978Tankvk. 1 példány
szerk. Szathmári IstvánTanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből1850-19201970Bp. : Tankvk. 1 példány
[szerk. Bónis György, Degré Alajos]Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjáról1971Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
szerk. Szabó ZoltánTanulmányok a magyar impresszionista stílusról1976Kriterion 1 példány
[szerk. Molnár János, Orbán Sándor, Urbán Károly]Tanulmányok a magyar népi demokrácia negyven évéről1985[Bp.] : Kossuth 1 példány
[szerk. Ravasz János]Tanulmányok a magyar nevelés történetéből, 1849-19441957Tankvk. 1 példány
szerk. Mészáros IstvánTanulmányok a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történetéből1980Akad. K. 2 példány
szerk. Benkő LorándTanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből1963Akad. Kiadó 1 példány
szerk. Bíró FerencTanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből2005Argumentum 1 példány
szerk. Kiss Jenő és Szűts LászlóTanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témakörébőla Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai1991Akad. K. 1 példány
összeáll. Kiss GyörgyTanulmányok a magyar pszichológia történetéből1991Akad. K. 1 példány
szerk. Szabolcsi Miklós, Illés LászlóTanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből1962Akad. Kiadó 1 példány
szerk. Illés László"Az időt mi hoztuk magunkkal"1985 1 példány
szerk. Halász PálTanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság államáról és jogáról1955Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
[szerk. Balázs Béla, Kovács Ferenc]Tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság Zala megyei történetébőlmunkásmozgalmi tanulmányok1971Zala M. Ny. 4 példány
szerk. ... Bódi ZsuzsannaTanulmányok a magyarországi beás cigányokról1997M. Néprajzi Társ. 1 példány
... szerk. Eperjessy ErnőTanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából1996MNT 1 példány
[szerk. és bev. Zsarnóczai Sándor]Tanulmányok a mai faluról1964Kossuth 1 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből1977Tankvk. 2 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből1987 [!1988]Bp. : Tankvk. 1 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből1989Tankvk. 1 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből1974Tankvk. 1 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből1987, cop. 1973Tankvk. 1 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből1980Tankvk. 3 példány
szerk. Rácz Endre és Szathmári IstvánTanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből[Egyetemi segédkönyv]1983Bp. : Tankvk. 3 példány
szerk. Birtalan ÁgnesTanulmányok a mongol népi hiedelemvilágrólNemzeti Tankvk. 1 példány
[bev. Halay Tibor]Tanulmányok a munkásosztályról1973Kossuth 1 példány
Tanulmányok a műelemzés köréből1977Tankvk. 4 példány

1 2 3 ... < 1382 1383 1384 > ... 1551 1552 1553

Index