Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Dokumentumok adatai és meglévő példányok száma

Kérjük, a katalógusban ellenőrizze a keresett dokumentum elérhetőségét,
mivel a kereső régebbi változatot tartalmazhat az oldalból!

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Web: Könyvtárunk katalógusa (OPAC) - Kattintson ide, és keressen dokumentumaink között!
Web: Könyvtárunk honlapja - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről
Telefon: +36-93/510-024
E-mail: info (kukac) nagykar (pont) hu

1 2 3 ... < 1130 1131 1132 > ... 1684 1685 1686

SzerzőCímAlcímKiadásKiadóPéldány
szerk. Türke András István, Besenyő János, Wagner PéterMagyarország és a CSDPmagyar szerepvállalás az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájábancop. 2016Zrínyi 1 példány
Bogár LászlóMagyarország és a globalizáció2003Osiris 1 példány
Fejérdy AndrásMagyarország és a II. Vatikáni Zsinat, 1959-19652011MTA Törttud. Int. 1 példány
Ádám MagdaMagyarország és a kisantant a 30-as években1968Akad. K. 1 példány
Magyarország és a külföldZala vármegye1898 1 példány
Pach Zsigmond PálMagyarország és a levantei kereskedelem a XIV-XVII. században1986 [!1987]MTA Törttud. Int. 1 példány
Ravasz IstvánMagyarország és a magyar királyi honvédség a XX. századi világháborúban1914-1945[2003]Puedlo Kiadó 2 példány
[írta Benkő Samu et al.]Magyarország és a magyar kisebbségektörténeti és mai tendenciák2002MTA 2 példány
[az iratokat összegyűjt. és a bev. tanulmányokat írta Ádám Magda, Juhász Gyula, Kerekes Lajos]Magyarország és a második világháborútitkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és történetéhez1961Kossuth 1 példány
Kosáry DomokosMagyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben1999História 3 példány
Magyarország és a római Szentszék II.2017Gondolat 1 példány
Czeitler SándorMagyarország és a tőkés világpiac1970Kossuth 1 példány
Fodor PálMagyarország és a török hódítás1991Argumentum 2 példány
Gál IstvánMagyarország és az angolszáz világcop. 2005Argumentum 1 példány
Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde2008Azerbajdzsáni Nagykövetség 1 példány
Magyarország és Budapest duóatlaszcop. 2011Topográf Térképészeti Kft. 2 példány
John PagetMagyarország és ErdélyVálogatás1986Bp. : Helikon 2 példány
összeáll. Paczolay GyulaMagyarország és Erdély gyógyvíztörténelmébőltudománytörténeti áttekintés a 250 éve született Nyulas Ferencről és gyógyvízelemző elődeiről2007Mati 1 példány
Niederhauser EmilMagyarország és Európaválogatott tanulmányok2003Lucidus 2 példány
Balázs PéterMagyarország és Európa2011Napvilág 1 példány
Király PéterMagyarország és Európazenetörténeti írásokcop. 2003Balassi 1 példány
... szerk. Gál IstvánMagyarország és Kelet-Európaa magyarság kapcsolatai a szomszéd népekkel1947Officina 1 példány
Somogyi EndreMagyarország és környező államainak katonai földrajza1930Szerző 1 példány
Balogh SándorMagyarország és szomszédai, 1945-19471995História 1 példány
írta Hunfalvy PálMagyarország ethnographiája2010Históriaantik Kvház K. 1 példány
Korniss PéterMagyarország Európa szívében1996Officina Nova 1 példány
Korniss PéterMagyarország Európa szívében2000, cop. 1996Officina Nova 1 példány
Kosáry DomokosMagyarország Európa újabb kori nemzetközi rendszerébenAkadémiai székfoglaló : 1983. április 14.1985Akad. K. 1 példány
Nagy LászlóMagyarország Európábana honfoglalástól a közelmúltig1993Honffy 8 példány
Kosáry DomokosMagyarország Európában2003Nemz. Tankvk. 1 példány
tervezte Gergely EndreMagyarország ezeréves sorsa [Plakát][2007]Bocskai-pince 1 példány
Bartha DénesMagyarország fa- és cserjefajaicop. 1999Mezőgazda 1 példány
Bartha DénesMagyarország fa- és cserjefajaicop. 2018Mezőgazda 1 példány
Pungor ErnőMagyarország fejlődéséérttudománypolitikai írások, interjúk[1996]Technika Alapítvány 1 példány
[légi fotók] Tóth BélaMagyarország felettcop. 1999Malenco Kft. 1 példány
szerk. Balázs Péter és Marc MaresceauMagyarország felkészülése az EU-tagságra1996OMIKK 1 példány
[szerk. Száva Péter]Magyarország felszabadításatanulmányok hazánk felszabadításának történetéből1975Zrínyi 1 példány
[szerk. Száva Péter]Magyarország felszabadításaTanulmányok hazánk felszabadításának történetéből1980Bp. : Zrínyi : Kossuth 1 példány
Nemes DezsőMagyarország felszabadulásaMagyarország fejlődése a felszabadulás után1960Kossuth 1 példány
Arthur GriffithMagyarország feltámadásapélda Írország számára[2003]Serdián Kvk. 1 példány
Leányfalusi Károly, Nagy ÁdámMagyarország fém- és papírpénzeia forint pénzrendszer, 1992-1996 : 2. számú pótlás1996MÉE Bács-Kiskun M. Szerv. 2 példány
Leányfalusi Károly, Nagy ÁdámMagyarország fém- és papírpénzei, 1892-19251997MÉE Csongrád M. Szerv. 2 példány
Leányfalusi Károly, Nagy ÁdámMagyarország fém- és papírpénzei, 1926-19981999MÉE 1 példány
szerk. Haraszthy LászlóMagyarország fészkelő madarai1984Natura 5 példány
Borbás MarcsiMagyarország finomszívem csücske ország sarka : Őrség, Vendvidék, Göcsej, Balaton "mellyéke", Zselic2018StratComm Kft. 1 példány
Magyarország fontosabb domborzati, táj-, és víznevei1984 1 példány
Mádl Ferenc KörMagyarország fordulóban2011M. Szemle Alapítvány 1 példány
Fallenbüchl ZoltánMagyarország főispánjai1526-18481994Argumentum 1 példány
szerk. Medgyesi Somogyi ZsigmondMagyarország főispánjainak története1000-19031902Kellner Ny. 1 példány
összeáll. és kiadta a Magyar Kir. Központi Statisztikai HivatalMagyarország földbirtokosai és földbérlői[gazdacímtár] : a 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek 1925. év eleji adatai alapján1925Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság 1 példány
[főszerk. Karátson Dávid]Magyarország földjekitekintéssel a Kárpát-medence egészére 1 példány
főszerk. Karátson DávidMagyarország földjekitekintéssel a Kárpát-medence egészére2002M. Kvklub 1 példány
Magyarország földje elektronikus dok.1999Kertek 2000 1 példány
[írták Inkey Béla et al.]Magyarország földmívelése, 18961896Hornyánszky Ny. 3 példány
Pécsi Márton, Sárfalvi BélaMagyarország földrajza1960Akad. K. 3 példány
szerk. Frisnyák SándorMagyarország földrajzatanárképző főiskolai tankönyvek1977Tankvk. 1 példány
szerk. Frisnyák SándorMagyarország földrajza1988Tankvk. 1 példány
[...összeáll. Károssy Csaba és Puskás János]Magyarország földrajza1993 1 példány
Bora GyulaMagyarország földrajzaa középiskolák számára1997Nemzeti Tankönyvkiadó 1 példány
írta Cholnoky JenőMagyarország földrajza2010Kráter Műhely Egyes. 1 példány
[szerk. Földi Ervin]Magyarország földrajzinév-tára2/[4]. Zala megye1978Kartográfiai Váll. 1 példány
[készítette és kiad.] Kartográfiai VállalatMagyarország földrajzinév-tára2/[6]. Somogy megye1978Kartográfiai Vállalat 1 példány
[készítette és kiad.] Kartográfiai VállalatMagyarország földrajzinév-tára2/[3]. Veszprém megye1978Kartográfiai Vállalat 2 példány
[készítette és kiad.] Kartográfiai VállalatMagyarország földrajzinév-tára2/[4]. Zala megye1978Kartográfiai Vállalat 2 példány
Vadász ElemérMagyarország földtana1953Akad. K. 1 példány
Vadász ElemérMagyarország földtana1960Akad. K. 1 példány
[szerk. Budai Tamás, Gyalog László]Magyarország földtani atlasza országjáróknak2009M. Áll. Földt. Int. 1 példány
Magyarország földterülete1980. május 31.1982 1 példány
[összeáll. és a bev. tanulmányt írta] Fallenbüchl ZoltánMagyarország főméltóságai[1526-1848] : [Az udvari méltóságok archontológiája]1988Bp. : Maecenas 4 példány
írta CassiusMagyarország fővárosaBudapest leírása, képekkel[1995]Helikon 1 példány
Horváth MihályMagyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-benmásodik kötet1872Ráth Mór 1 példány
Ránki GyörgyMagyarország gazdasága az első 3 éves terv időszakában, 1947-19491963Közgazd. és Jogi Kvk. 1 példány
[szerk. Bernát Tivadar]Magyarország gazdaságföldrajza1986Kossuth 4 példány
szerk. Radó SándorMagyarország gazdasági földrajza1963Gondolat 2 példány
Szita JánosMagyarország gazdasági kapcsolatai a fejlődő országokkal1968Kossuth 1 példány
Magyarország gazdasági térképekben2011Szabadkéz 1 példány
szerk. Edvi Illés Aladár, Halász AlbertMagyarország gazdasági térképekben [Kart. dok.]1921Pallas 1 példány
Kaposi ZoltánMagyarország gazdaságtörténete, 1700-20002002Dialóg Campus 3 példány
Gunst PéterMagyarország gazdaságtörténete, 1914-19891999, cop. 1996Nemz. Tankvk. 1 példány
Gunst PéterMagyarország gazdaságtörténete, 1914-19892001, cop. 1999Nemz. Tankvk. 1 példány
[szerk. Honvári János]Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig1997Aula 6 példány
kiadta Fényes ElekMagyarország geographiai szótára mellyben minden város, falu és puszta, betűrendben körülményesen leiratik1851Kozma Vazul 1 példány
irta Moesz GusztávMagyarország gubacsaidie Gallen Ungarns1938Magyar Természettudományi Társulat 1 példány
Magyarország gyógy- és termálfürdői 2 példány
[szerk. Farkas Károly et al.]Magyarország gyógyfürdői, gyógyhelyei és üdülőhelyei1962Medicina 1 példány
Chyzer KornélMagyarország gyógyhelyei és ásványvizei1885Zemplén Ny. 1 példány
Rákóczi Ferenc, Drahos Ágnes, Ambrózy PálMagyarország gyógyhelyeinek éghajlata2002Oskar 1 példány
Peralta Miguel AngelMagyarország gyógyító vizei2004CARITA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 1 példány
Kaiser Ottó, Papp MárióMagyarország gyöngyszemei2011Alexandra 1 példány
Ács ImreMagyarország hadtörténelme bélyegeken1998Honvéd K. 1 példány
Markó ÁrpádMagyarország hadtörténete1943Országos Közoktatási Tanács 1 példány
Markó ÁrpádMagyarország hadtörténetecop. 1994Aqua 5 példány
szerk. Nagy BalázsMagyarország hagyományőrző túraútvonalaitúrázók nagykönyve : [nélkülözhetetlen kézikönyv mindarról, amit egy kiránduláshoz tudni érdemes]cop. 2012Totem Plusz 1 példány
Pintér KárolyMagyarország halaibiológiájuk és hasznosításuk1989Akad. K. 1 példány
Pintér KárolyMagyarország halaibiológiájuk és hasznosításuk2002Akad. K. 1 példány
[írta és összeáll. Pallós Emil]Magyarország halandósági táblái 1900-[19]01-től 1967-[19]68-ig1971Stat. K. 1 példány
Harka Ákos, Sallai ZoltánMagyarország halfaunájaképes határozó és elterjedési tájékoztató2004"Nimfea" Természetvédelmi Egyes. 1 példány
... tervezte és rajz. Kogutowitz ManóMagyarország hegyrajzi és vízrajzi térképe [Kart. dok.]2004Di-Press 1 példány
szerk. Sipos Balázs és Zeidler Miklós közreműködésével Pritz PálMagyarország helye a 20. századi Európábantanulmányok2002M. Tört. Társ. 1 példány
kiad. a Magyar BékeküldöttségMagyarország helységneveinek 1773-ban készült hivatalos összeírása=Lexikon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum1920Hornyánszky 1 példány

1 2 3 ... < 1130 1131 1132 > ... 1684 1685 1686

Index